Verslag clubavond 22 januari 2019

Rien opent de avond en concludeert dat er veertien leden aanwezig zijn.
Afmeldingen zijn er van Jan Houtman, Anthoni Buitelaar, Maarten Walters en Arnold Koper.
Onder de paraplu van ZH’12 wordt er weer een themafilmgebeuren georganiseerd waarbij Dirk de Cocq het voortouw neemt.
Henk Boose merkt op dat de Oogstfilms allemaal op tijd zijn aangemeld. Er zijn twaalf aanmeldingen en de exacte projectietijd zal op korte termijn bekend worden gemaakt. Hij zal in samenwerking met Loes Schopman het programma in elkaar gaan draaien.
Henk van de Meeberg meldt dat er zich weer een koor heeft gemeld met het verzoek hun concert op te nemen. Gezien de reacties zal het koor in e.e.a. zelf moeten voorzien.

Vervolgens meldt Henk M. dat er een vacature is voor een bestuursfunctie. Wie daarvoor interesse heeft dat bij hem kenbaar maken.
Tot slot meldt hij dat Steffi Modla meerdere clubavonden afwezig zal zijn omdat zij met haar man die ziek is de tijd die zij samen kunnen zijn, willen uitbuiten.
Wim Rieke meldt dat Jan Houtman voor zijn opdrachtgever met vrouw Ellen nog wel een tijdje op IJsland zal bivakkeren. Wim Rieke gaat met partner voor familiebezoek nog een tijdje naar Australië en zal de komende clubavonden ook afwezig zijn.
Guus Mansveld heeft zijn Oogstfilm ook klaar gekregen en heeft een voice-over gemaakt met behulp van het Kurt Weil 3000 programma. We gaan vanavond het resultaat zien en beluisteren.
Gerard Massalt heeft nog steeds zijn oude computer in de aanbieding. Er blijken echter geen gegadigden te zijn.

Rien vervolgt het programma met de mededeling dat de ledenlijst een grondige update zal ondergaan. Hij heeft hiervoor formulieren opgesteld die tevens dienen als hoofddoel voor het AVG gebeuren. Deze worden vanavond uitgedeeld.
Vervolgens komt het nut van de rubriek ‘Leden stellen zich voor’ op de website aan de orde. Het nut hiervan wordt niet in twijfel getrokken en ook dit item zal ge-updated worden.

Grenzeloos
Het volgende programma-onderdeel is het themafestival ‘Grenzeloos’. Een item met een breed veld dat bij onze leden zeker weerklank moet kunnen vinden. We worden in drie groepen ingedeeld om over dit thema te gaan brainstormen. De groepjes bestonden uit:
1. Loes Schopman, Albert Snijder, Martin Zwaard en Henk van de Meeberg.
2. Gonny van den Nouwelant, Wim Rieke, Hans van Overdijk en Henk Boose.
3. Guus Mansveld, Gerard Massalt, Cor Huisman en Tom van der Hoff.

Afgaand op de geluiden kon je concluderen dat er veel hersenwerk werd gedaan en dat bleek onder andere uit de volgende ter tafel gebrachte conclusies.
De groep van Cor Houtman dacht aan een oude man en op je oude dag plezier maken.
Loes Schopman haar groep zag een oude vrouw die naar boven wil, een verhaal met een clou, volgens Loes
Gonny van den Nouwelant bedacht met haar groep om het te zoeken in de kunstsfeer met het voltooien van een schilderij.
Wim Rieke heeft een compleet verhaal waarbij hij voor de Zwitserse grens staand, met zijn camper te zwaar werd bevonden. Wim had teveel passagiers bij zich en moest terug. Ook de Brexit kwam bij Wim ter sprake.

Henk van de Meeberg bracht de grenzeloosheid van afstandbedieningen ter sprake. Je kan alles er mee aan- en uitzetten. Als je dan met je afstandbediening ook je vrouw kunt manipuleren (wegtoveren), dan is dat echt een grenzeloos apparaat. Nagenoeg alle aanwezigen konden zich hierin vinden.
Henk Boose bracht zijn ervaring met het 112 nummer ter tafel. Hij toetste dit nummer per ongeluk in op zijn telefoon en verbrak meteen de verbinding. Een kwartier later stonden er twee politiemensen voor de deur, die heel veel Henk bleken te weten zoals naam en geboortedatum. Nadat zij even binnen hadden gekeken of er geen lijken lagen vertrokken de twee dienders weer.

Oosterse sferen
Dan wordt gekeken naar de film van Guus, ‘18 december in de souq van Daho’. Guus is inmiddels de stress van het werken met het Kurt Weil programma (hij of zijn Chris hoefden de voice-over nu niet zelf te doen) weer boven en doet mee aan de Oogst waarbij het oordeel van de jury niet zijn voornaamste doelstelling is om mee te doen aan de Oogst. Met het Kurt Weil programma wordt al tikkend op je keyboard van je computer een voice-overstem gecreëerd die bewondering afroept, maar wel elke emotie mist en daardoor vrij vlak overkomt. De beelden roepen bewondering op, mede omdat deze beelden zonder problemen opgenomen kunnen worden in Qatar.

Groen of blauw?
Na de pauze kijken we naar een demofilmpje van Henk van de Meeberg waaruit weer blijkt wat je met blauw- en greenscreen al niet kunt doen. Daarna wordt ons eigen greenscreenscherm uitgerold en Henk geeft een verbluffende demonstratie wat met greenscreen allemaal niet mogelijk is. Camera’s komen tevoorschijn en Hans van Overdijk grijpt de gelegenheid aan om dat ene shot dat hij nog nodig heeft om zijn nieuwste productie af te ronden, op te nemen. In jack met capuchon weggedoken en het geheeld completerend met een mombakkes, tovert een heel andere Hans op het scherm. Na de verschillende takes vindt Hans de opname geslaagd, de anderen het allemaal genoeg, ruimen op en sluit Rien een succesvolle avond af.

Henk Boose