10 januari 2023 - Clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Gerard, Arnold, Tom, Maarten,Ton, Loes, André, Jan, Guus, en Jos. Wim arriveerde in de pauze. 
Verder was ons "oud lid" Tony Torn deze avond ook aanwezig. Toni is een volle neef van de recent verongelukte skydiver Jarno Cordia. Jarno zou ook in het verleden lid van de filmclub Maassluis zijn geweest. Toni vertelde dat Jarno een ervaren skydiver was en ook een fervent video filmer. Kort voor zijn fatale sprong had Toni nog app contact met zijn neef gehad, waaruit hij opmerkte dat deze goed in zijn vel zat en er erg veel zin in had weer een sprong te gaan maken. Helaas dit keer met fatale afloop Jarno is 44 jaar geworden en laat een vrouw en twee kinderen achter.

Henk opent de avond om 20.20 uur.
Hij laat weten bericht van Han uit Teneriffe te hebben gehad en dat het weer wat beter met hem gaat en hij voornemens is de clubavonden dit jaar weer te gaan bezoeken.
Henk inventariseert vervolgens het aantal deelnemers en hun filmpjes voor de komende oogst. Dit zijn: Jos (2), Wim (1), Henk (2), Ton (1), Jan (1) en André (1) In totaal dus 8 in te brengen filmpjes. Deadline zondag 22 januari 10.00 uur. Opsturen naar Loes via WeTransfer, met vermelding titel en korte omschrijving.
Vervolgens volgt de rondvraag. Rien laat weten een mailtje te hebben ontvangen van een verzamelaar van oude filmapparatuur die daar vanaf wil. Hij zal dit mailtje doorsturen als er leden zijn welke hier belangstelling voor hebben. André wil die wel ontvangen (je weet maar nooit of er 16mm spul bij zit, en vervolgt met de aankondiging dat er nog een "staartje" film over is van zijn film "de Verdenking" en dat deze vanavond vertoond zal worden.

Onze gast deze avond (Tony Torn) liet vervolgens zijn film "IJbeltje Kuperus" zien. Destijds was hij regelmatig gevraagd om bij buren en vrienden filmpjes te maken van verjaardagen, feestjes, etc. Hier had hij niet zo veel zin in, daar dit meestal nietszeggende gebeurtenissen zijn. In plaats daarvan besloot hij een film te maken van het dagelijkse leven van een met hem goed bevriende bejaarde buurvrouw in haar alledaags leven i.c.m. een interview. Vlak na het gereedkomen van zijn film ging zijn buurvrouw snel achteruit (dementie) en overleed 2 jaar later.
Door de geldende corona beperkingen bij het afscheid en een zoon welke in Australië woonde, heeft zijn film een verstrekkende betekenis gekregen voor de nabestaanden. Na het zien van de film waren allen het er roerend mee eens dat deze film een heel mooi document geworden is van mevrouw IJbeltje Kuperus. Complimenten voor de maker!

Hierna werden (voor de pauze) de 2 korte filmpjes, welke Jos voor de Oogst wil inzenden, vertoond. De eerste "Vlinders" en de tweede "Wat doen we met kerst?". Voor beide filmpjes werden nog een aantal suggesties gedaan m.b.t. meer oorspronkelijk geluid bij de "vlinders" en geluid verbetering van "wat doen we met kerst" en het wat reduceren van een aantal shots.

We hielden pauze waarbij zowel Guus als André een rondje gaven i.v.m. hun recente verjaardagen.
Na de pauze volgde het vertonen van de "Verdenking", een film van André (i.s.m. Liga-99) uit 1998 en door Jan Houtman gekozen om zijn mooie "close" beelden. Jan had van de film niet veel begrepen maar vond de beelden fascinerend. Het was een indrukwekkend gemaakte film (zeker in die tijd) maar had een stukje korter gemogen. Destijds met matige video kwaliteit vastgelegd.

De avond werd besloten met wederom een leuk filmpje van Arnold. Via de webcam op het Scheveningse strand had hij beelden verzameld van de traditionele nieuwjaarsduik. Hij zelf had het dus zeker niet koud gehad! I.c.m. TV-West filmmateriaal verkregen van YouTube van eenzelfde evenement maar dan van 40 jaar (?) geleden, waarbij hijzelf ook een frisse duik maakte met leden van de Rijswijkse filmclub. Zo was een erg amusant filmpje ontstaan, welke aanving met de boodschap van Arnold en zijn vrouw "Het nieuwe jaar in met een frisse duik".
De volgende clubavond zal het filmpje van Jan worden vertoond. Mochten er nog meer leden zijn met te vertonen filmpjes, dan graag omdat er de komende clubavond nog genoeg ruimte voor is.
De avond werd aan de bar afgesloten met het rondje van André, nadat Guus hem voor was gegaan tijdens de pauze. Tot zover weer deze eerste en bijzonder aangename clubavond van het nieuwe jaar!

De volgende clubavond: dinsdag 24 januari 20.00 uur.
Jos van der Waard.