12 oktober 2021, samenvatting clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Han, Guus, Tom, Martin, Loes, Wim, Maarten, Gerard en Jos. André was er even i.v.m. korte bestuursvergadering en excuseerde zich verder niet bij de clubavond aanwezig te zijn i.v.m. korte nachtrust van de afgelopen nacht.(zieke dochter). Afgemeld: Gonny en Jan.

Henk opent even na achten de vergadering.
Kondigt een drankje aan voor alle aanwezigen in de pauze i.v.m. zijn recente 79ste verjaardag. Rien heeft aangegeven zijn bestuurstaken neer te willen leggen. Blijft voorlopig wel de financiën doen. Henk stelt de aanwezigen (en via dit verslag ook de niet aanwezigen) de vraag: wie wil er in het bestuur komen?

Vervolgens de rondvraag:
- Loes meldt dat het met haar Jack niet zo goed gaat m.b.t. zijn enorm verslechterde gezichtsvermogen. Ook vraagt zij wanneer we de kerstavond gaan houden, daar dit met de 2e en 4e dinsdag in de maand december dan of heel vroeg of na kerst zou gaan plaatsvinden. Rien gaat de Luxor beheerder vragen of we i.p.v. de 4e, de 3e dinsdag in december de zaal mogen gebruiken.
- Wim zal het "Kerstevent" weer gaan organiseren en zal ook voor de maanden november en december de bardienst op zich nemen.
- Maarten: aan allen de groeten van Albert. Heeft frequent contact met Albert en moet helaas vaststellen dat de dementie fors toeneemt.
- Han: Had iedereen een mailtje gestuurd met verzoek aan te geven of er nog aansluiting zou kunnen zijn bij de eerder gedane individuele wensen? Hier had slechts één lid op gereageerd.
- Martin: I.v.m. activiteiten op de dinsdagen in Den-Haag, redt hij het niet om op tijd aanwezig te zijn om de bardienst te kunnen uitoefenen.

De filmpjes van vanavond.
Han heeft eigen filmpjes mee, Loes een filmpje met gebruik van green screen, maar wat de nodige storingen heeft en Jos zijn 3e versie van Rotterdam C.S.
Henk stelt aan Loes en de aanwezigen voor, haar filmpje te vertonen/behandelen op de komende clubavond (26 oktober) welke geheel in het teken van de "green screen" techniek zal staan. Dit voorstel wordt geaccepteerd. 
Inmiddels heeft Thea van Balen zich ook bij de aanwezigen gevoegd. Zij oriënteert zich op het maken van een filmportret van een bepaald persoon en hoopt vanavond hiervoor wat inspiratie op te kunnen doen.

Het 1ste korte filmpje is van Han met als titel "Help". Duidelijke relatie met de Rijksoverheid en het falen van die overheid. De strekking van het filmpje is de wanhoop welke men ondervindt in contacten met de overheid. In het begin een "in gesprek toon", een wanhopige vrouw, waaruit blauwe tranen opwellen en een tocht door het (naar) fluiten-kruid. (lees: het bos in gestuurd worden). De promesse van dit filmpje (volgens Han): De burger gaat uiteindelijk teloor door een falende overheid. 

Het 2e filmpje was inmiddels de derde versie van Jos zijn filmpje over Rotterdam C.S. tijdens de corona maatregelen. Tom had een advies m.b.t. het geluid (muziek) wat overstuurd klonk. Hou je aan de - 6dB met ) als max. plafond. Kijk naar je geluidsmeters tijdens het monteren. Maarten bood verder Jos hulp aan om nog wat montage verbeteringen door te voeren. Henk stelde voor de tekst van Erasmus aan het eind van het filmpje te monteren. Dus Jos kan weer aan de slag ..................

Het 3e filmpje was ook van Han (Koffie op niveau) en dit was zijn experimenteren met cameravoeringen. Er zaten derhalve goede en slechte elementen in. Maarten vroeg Han om zelf aan te geven wat wel en wat niet goed was gefilmd. Henk: Geen complete film. Vol met "springers". Wel alle camera standpunten gebruikt. Tom: Mager verhaal. Wat wil Han ons hiermee vertellen. Guus: Han verteld wat je ziet. Dus beetje dubbel op! Wim: Een duidelijke "oefen film" Nietszeggend verhaal. Loes: Inhoudsloos en saai. Han: Was daar tijdens hun verblijf veel regen. Dus maar wat aan het experimenteren gegaan. Het verhaal kwam er pas na de diverse cameravoeringen. Ook had hij de z.g.n. "trukken" (= meelopen van de camera) in deze film toegepast. We gingen even pauzeren voor een drankje aan de bar (op Henk's gezondheid!).

Om 21.40 gingen we verder met een aantal (oude) filmpjes van leden. Dit mogelijk ter inspiratie van de aanwezigen. Henk vraagt Guus om bij elk te vertonen filmpje, hier vooraf wat over te zeggen. 
- De film "Reisimpressie van Lesbos" van Henk Boose uit 1995. Guus: Je ziet o.a. het eten van de geslachte stier. Slapende Henk Boose bij half lege fles ouzo, de primitiviteit, etc.
Loes: De film toont een vrolijke impressie op het primitieve leven op Lesbos. Han: Fantastisch ritme in de film. Veel korte shots, maar uiteindelijk toch een rustige film. Leuke combinatie met slapende poes en slapende Henk Boose. Wim: Henk maakte er een leuk verhaal van en met een mooie belevingssfeer. Thea: Echt een mooie impressie van een vakantie op Lesbos.

Volgende film: "Heyman" van Jan Houtman (2004). Mooie film van een tevreden man op zijn wanordelijke tuin, met zeer veel "close" beelden, zonder dat de man daar last van heeft. Jan heeft deze persoon volkomen in zijn waarde gelaten. Thea: Een dergelijk portret wil ik dus ook gaan maken. Film is vergelijkbaar van het portret wat Maarten recent heeft laten zien van het leven (een dag) van de oude boer op zijn vervallen boerderij. Tom: Deze film is een afspiegeling van Jan. En verder moet elke interviewer hiervoor talent hebben. Vertrouwen winnen is "de sleutel"voor ongedwongen opnames. (portretten).

Volgende film: "Here we go" van Anthony Buitenlaar. Henk: Mooie combinatie shots van de blikken van het kind (Anthony's kleinzoon) en de poes bij het op en neer rijden van een radiografisch bestuurd modelautootje. En alles laag boven de grond gefilmd,met mooie close ups. 

Volgende film: "Tegenpolen bij elkaar" van Ton Sala. Met mooie voice over en gaat over pelikanen en leguanen, destijds gefilmd op Bonaire. Mooie beelden en contrasten met de snel naar hun prooi duikende pelikanen, van een afstand gadegeslagen door de luie en traag kruipende leguanen. Guus: Duidelijke aparte shots aan elkaar gepraat. Tom: De maker heeft met veel geduld lang op specifieke plekken moeten blijven zitten om dergelijke opnames te kunnen maken. Knap gedaan!

Henk sluit om 22.40 deze avond af en wijst nog even naar de komende clubavond waarbij de "Green screen" techniek wordt behandeld en toegepast.
Ieder die dit wenst kan zijn camera dus meenemen. Er is ter plaatse een green screen aanwezig. Jos zal zorgen voor (aanvullende) lampen.

Tot zover het verslag weer van deze avond.
De volgende clubavond zal op dinsdag 26 oktober plaatsvinden.

Jos van der Waard, Secretaris