13 april 2021 - Verslag digitale clubavond

Samenvatting 3e digitale clubavond Filmclub Maassluis d.d. 13 april 2021

Deelnemers: Henk, Wim, Guus, Steffi, Gerard,Ton, Martin, Arnold, Gonny, Han, Rien, Loes, Maarten, Tom en Jos. Henk opent om 20.00 uur de “Zoom” vergadering en heet iedereen van harte welkom. De eerste Zoom sessie waarbij niemand meer problemen heeft met de video- en audioverbindingen. We gaan het zo langzamerhand “in de vingers krijgen”.
Henk laat weten dat hij via een familie-app contact heeft gehad met Albert en dat het helaas niet goed met hem gaat. Albert zal binnenkort naar een verzorgingshuis in Hilversum verhuizen.Na dit trieste bericht start Henk met de  vertoning van de eerste van de zeven filmpjes, welke deze avond vertoond zullen gaan worden.

Het betreft een filmpje van Gerard met de titel “Kerstwens 2020”. Na de vertoning wordt aan de leden gevraagd hier al dan niet commentaar op te geven. De kritieken zijn positief en er ontstond nog een discussie over de al dan niet “verborgen boodschap” in het filmpje m.b.t. het veranderde klimaat.

Loes komt om 20:12 ook in de Zoom bijeenkomst. We zitten dus nu op 13 deelnemers! Loes meldt dat ze van de Leidsche Videoclub een uitnodiging heeft gekregen om op 15 november van dit jaar deel te komen nemen aan een filmavond. Haar vragen aan de leden: 
- Wie wil eraan meedoen?
- Wat gaan we laten zien?
Henk vraagt aan Loes of zij hierover een mailtje wilt sturen naar alle leden.

Om 20:15 uur volgt de eerste onderbreking van de Zoom meeting, i.v.m. het overschrijden van de tijdslimiet (45 min.). Gelukkig weet bijna iedereen om er snel weer in te komen en wordt de sessie voortgezet. Guus komt er later alsnog ook weer bij. 

Henk start met de vertoning van de 2e film (eveneens van Gerard) met als titel: “Hobby en Pasen”. Hierin vertoond Gerard op sublieme wijze zijn vakmanschap op gebied van houtbewerking. Uit twee blokjes hout weet hij op zijn  draaibankje, 2 fraai gevormde eierdopjes te draaien en ondertussen beschildert zijn vrouw Ria de eieren voor Pasen. Deze eindigen in de houten eierdopjes en worden uiteindelijk door Gerard en Ria geconsumeerd. Het filmpje krijgt dan ook weer lovende kritieken met name om de scherpe en afwisselende beelden van de houtbewerking. Wim had nog een leuke suggestie om bijvoorbeeld bij de Action een shotje te maken van de daar verkrijgbare “made in China” eierdopjes van waarschijnlijk 50 Eurocent om zo even het contrast te laten zien tussen het zelf maken v.s. kopen. Henk oppert ook nog de mogelijkheid een dergelijk filmpje terug te brengen tot een “ 1 minuut” filmpje. Gerard zou het in overweging nemen…..

Het is inmiddels 20:30 en Maarten komt ook bij de Zoom sessie. Om 20.38 komt Tom als laatste deelnemer die avond, ook in de Zoom sessie. We zitten die avond dus op 15 deelnemers wat op zich een opsteker is m.b.t. het actieve clubgevoel, ondanks het gebrek om fysiek bijeen te kunnen komen.

De derde film wordt gestart: “Zeg het met bloemen”. Een typisch komisch en leuk “1 minuut” filmpje!  
Henk stelt aan Arnold en Loes voor om toch weer eens te kijken naar een avond met “1 minuut” filmpjes over hobby’s. 
Om 20:44 heeft Guus gelukkig ook weer de aansluiting bij de Zoom sessie kunnen bewerkstelligen.

Henk start de vertoning van de vierde film: “Een onverwachte gast”. Deze film is al eerder op een clubavond in Luxor vertoond, maar Henk vraagt aan de aanwezigen goed te lijken naar de scene wisselingen van objectief naar subjectief en deze na vertoning te kunnen duiden. Hij beklemtoont het grote belang om bij het maken van films/filmpjes hier goed op te letten, daar het de film dynamischer en natuurlijker maakt. 
Om 20:57 weer even eruit (en er in) i.v.m. de tijdslimiet. Om 21:00 uur hervatten alle 15 deelnemers de Zoom sessie. 

Voordat de vijfde film wordt vertoond, bespreekt Henk de z.g.n. “dramatische as” tussen twee personen en het subjectieve shot hierbij. Een verkeerd camerastandpunt in deze, kan een totaal verkeerd effect op scenes en dus de film geven. De vijfde film “La Dulce Memoria” ,ook al eerder vertoond, maar nog steeds een “ pareltje” op gebied van dramatische korte films.
Arnold verlaat om 21:35 de sessie daar hij ook nog even naar zijn Filmclub in Rijswijk moet. Om 21:35 de 3e “Zoom break” en om 21:38 weer de snelle hervatting. 

De zesde film, die avond is er een van Jos met als titel “Mijn hobby’s”. Hierin laat hij zien hoe hij op jonge leeftijd (10 jaar) een passie voor HO treintjes (Fleischmann en Rocco) ontwikkelde, uiteindelijk deze hobby beëindigde om vervolgens zich toe te leggen op video filmen. Echter toch even een link legde met zijn vorige hobby door en mix te maken van originele locomotieven en treinen met die van de schaal HO (1:87) middels “chroma key” techniek. Het filmpje werd positief ontvangen met wat aanvullend kritieken bijv. door te laten zien wie er zoal naar de grote en kleine treintjes in de film, keek.

De laatste (7e film deze avond was er een van Han, met als titel “Dankzij tegenslag”. Hierbij laat men een tomaat diverse keren in een glazen cilindervaas gevuld met water, vallen om te zien wat voor effect dit op het water (luchtbelletjes, opspatten, etc.) geeft. Het hele “Try en error” proces wat Han samen met zijn vrouw uitvoerde, was met de camera vastgelegd. Het leuke was, dat uiteindelijk Han met zijn smartphone, de opzienbarende “ burst” opnames kon maken, welke bij vertraagd afspelen, spectaculaire beelden laten zien. Zelfde effect wat met dure snelle camera’s (250 frames/sec) kan worden bereikt. De film duurde derhalve wel erg lang daar het eigenlijk een volledige registratie was van de diverse proefondervindelijke technieken. Maar wel met een zeer kunstzinnig resultaat! 

Aan het eind van deze avond ontving Jos (als secretaris filmclub) een mailtje van de vrouw (Annette) van Dirk de Cocq, voorzitter Filmclub Rijnmond, dat haar man op 12 april j.l. is overleden. Na dit trieste bericht beëindigde Henk  even na tienen, deze interessante en constructieve Zoom sessie, dan wel “digitale clubavond” welke tot nu toe één van de leukste en zeer goed bezochte, avonden in het Corona tijdperk is geweest.
Belangrijkste wat we hiermee kunnen vaststellen: De Filmclub Maassluis is nog steeds springlevend!

Tot zover.
Jos van der Waard
Secretaris