14 december 2021, samenvatting club"middag"

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Tom, Loes, Wim, Arnold, Gonnie (vanaf 15.10) en Jos. Afgemeld: André, Maarten, Martin, Gerard, Jan en Hervé. 
I.v.m. de "nieuwe" corona regels is de clubavond verzet naar de middag, aanvang 14.00 uur.

Henk opent om 14.10, na koffie en thee aan de bar vanaf 13.30, de bijeenkomst.
Het Nationale Fimgala heeft 26-28 november plaats gevonden. O.a. Rik Kapoen ontving daar de Unica-medaille voor ijn rol als jurysecretaris, bestuurslid van nOVA en ZH'12, en nog veel meer.
De getoonde films kon men onderverdelen in 30 % non-fictie en 70 % fictie. Bij amateurfilms betreft het hier meestal non-fictie. Er was dit keer ook een speciaal Jeugdfilmfestival met c.a. 30 deelnemers. En er was een "1 minuut" versie met ruim 50 filmpjes. Henk had er een paar van meegenomen om ze vanmiddag te laten zien.
Henk meldde verder dat er door de jeugd ontzettend veel gefilmd. Er waren deelnemers met meer dan 5 filmpjes. De onderlinge contacten van de jonge filmers zijn vaak projectmatig. Zodra de film klaar is valt dit uit elkaar en gaat een ieder weer zijn/haar eigen weg. Tot zover de Naionale Manifestatie.

Hierna kwam Henk terug op de bij de vorige filmclub avond gevormde 2 groepjes, welke de aanzet tot 2 korte filmpjes moeten gaan geven.
de 1ste groep: Guus, Gerard, Martin en Jos. Guus had al een storyboard gemaakt, echter deze vergeten mee te nemen. Maar hij legde wel het scenario uit wat er al leuk uit begint te zien. Alleen het eind (clou) moet nog op een creatieve wijze (met mogelijke geniale inbreng van Martin, Gerard of Jos) worden verzonnen, waarbij een gesproken tekst vervangen dient te worden door voor zich zelf sprekende (verrassende) beelden! Dus dit wordt hopelijk nog vervolgd. Guus verliet om 14.30 de bijeenkomst i.v.m. een bezoek aan zijn tandarts.
De 2e groep: Wim, Loes, Tom en Arnold. Wim bespreekt de diverse opties (shots) Zij hebben al een goed einde (de clou). Henk geeft aan dat de beste aanpak is om altijd te beginnen met het einde (de clou) en dan terug te gaan werken naar het begin. 

Dan volgt het 1ste filmpje die middag, al reeds eerder vertoond maar nu in aangepaste vorm. Het betreft de vakantiefilm van Martin "Rügen". Na het vertonen gaven de aanwezigen de volgende kritiekpunten: - Sterke introductie, - Te veel beelden van de krijtrotsen, - Martin's vrouw kijkt veel in de camera, - Nauwelijks beelden van de klim vanaf strand (aan de voet van de krijtrotsen) naar boven. - Voice over wat staccato en zou meer doorlopend moeten zijn. Maar verder een mooi verslag van de vakantiebeleving van Martin en zijn vrouw.
Om 15.10 arriveert Gonnie. en vanaf 15.30 houden we pauze, waarna rond vier uur de bijeenkomst wordt voortgezet.

Henk vertoond zijn 1e filmpje die middag: "Dream goal". Leuk kort filmpje over voetballende tieners op schoolplein waar ook een bejaarde man komt "aanschuiven" en dan de bal voor zijn voeten krijgt, waarna een schot volgt en de man uitzinnig zijn prestatie (goal) in zijn verbeelding beleeft.
2e filmpje van Henk: "de ladder" (kunstwerk van Armando). Deze staat aan de rand van het voormalige concentratiekamp Amersfoort, tussen de bomen. De film associeert de ladder met een object van bevrijding en "uit het donkere dal" komen door naar het licht te klimmen. Mooi gemaakte amateur film.
Het 3e filmpje was ook weer een zeer korte met als titel "leugentje om bestwil". Speelt zich af in de gang van een verzorgingshuis waar een demente vrouw wordt tegengehouden door een weinig empathische verzorgster. De demente vrouw wil naar haar moeder en wordt steeds opstandiger door de reacties van de verzorgster (uw moeder is er niet meer). Op de achtergrond staat een jonge vrouw (verzorgster) welke uiteindelijk de bejaarde vrouw bij de arm neemt en zegt "komt u maar mee mevrouw, ik ga ook naar mijn moeder." Gerustgesteld loopt de oude vrouw mee aan de arm van de verzorgster, de gang uit. Mooi thema en goed gemaakt.
Het 4e filmpje heeft als titel "Niet meer doen dus". Jongen met oortjes in op de fiets, rijdt parallel langs treinspoor. Aan de overkant fietst zijn vriendinnetje, welke hem roept maar hem niet hoort doordat hij zijn oortjes in heeft. Dan hoor en zie je het geluid van een sluitende spoorwegovergang, gevolgd door de naderende trein. Die passeert, maar van de andere kant komt er nog een aan. Het meisje schreeuwt het uit om haar vriendje te waarschuwen. Als de treinen voorbij zijn, zie je een fiets met alleen nog de oortjes vlak voor de spoorwegovergang liggen. Van de jongen geen spoor, wat het ergste doet vrezen. De film heeft een "slap" eind als de jongen uiteindelijk uit de berm opduikt met zijn bril scheef op zijn hoofd waar dan ook nog een pluk gras uitsteekt. 
De laatste, wat langere (7.30 min.) en 5e film welke Henk deze middag laat zien heet "Tijdloze schoonheid" gemaakt door amateurfilmer Hans van Doorne. Gaat over het vml Gemeente museum (nu Kunstmuseum) in Den-Haag, destijds ontworpen door de architect Berlage. Mooi gemaakte film welke start met getoonde tekst, welke vrijwel simultaan loopt met de voice over van de maker. Mooie beelden van zowel buiten als binnen het museum, met verrassende details zoals bijv. de met daglicht verlichte vitrines, waarvan je aan de buitenzijde alleen de gemetselde uitstulpingen in de bakstenen wand ziet. De film laat ook veel uit het verleden (tijdens jeugd van de maker en de bouw van het museum) zien en toont dus aan dat de maker altijd erg in dit museum geïnteresseerd is geweest. Dit waren de filmpjes van Henk.

Zeker nog te vermelden het leuke kerstfilmpje van Arnold deze middag, waarin hij al zijn technieken, ervaring en weer de nodige uurtjes, heeft ingebracht. Rond half vijf werd de bijeenkomst gesloten, de zaal weer opgeruimd en gingen de zeven deelnemers huiswaarts. Helaas niet even napraten aan de bar, maar dit "alternatief" was toch altijd beter dan een zoom sessie! 

Tot zover het verslag weer van deze eerste "Filmclub Maassluis" middag.
De volgende clubmiddag en laatste bijeenkomst in 2021, zal op dinsdagmiddag 21 december plaatsvinden. Inloop 13.30, aanvang 14.00 uur

Jos van der Waard, Secretaris