15 maart 2022, bezoek aan Filmclub Toverlint

Met Han als chauffeur reden we met Henk, Guus, Loes en Jos naar Gouda, waar we om 19.30 bij de filmclub het Toverlint, gelegen in het centrum, arriveerden.
Dit n.a.v. het verzoek van Evert van filmclub Toverlint aan onze filmclub Maasssluis om deze avond met een paar leden en hun films langs te komen.

We werden hartelijk ontvangen door Harry en een aantal aanwezige leden van zijn filmclub. We maakten met hen verder kennis onder het genot van koffie/thee en om 20.00 uur werden we verzocht naar de filmzaal te gaan. Ons filmprogramma bestond uit films van leden die zich eerder dit jaar voor dit bezoek hadden opgegeven. Van Guus zijn de films: De Souq van Doha en Myamar, het land van Shway, vertoond. Verder waren dat de films: Eindelijk.. en In het oog… van Han.
Van Loes vertoonden we de films: Taranaki en De verborgen schatten van het Pavia Plateau. Van Jos waren dat de films Solar Energy en 1mei 2020 Rotterdan CS en van Henk met zijn  filmpjes: Een onverwachte gast, Van onschatbare waarde en Next.

De reacties van leden van Toverlint (25/30) waren over het algemeen erg positief! Men was onder de indruk van hetgeen wij aan filmpjes deze avond hebben laten zien in uiteenlopende verschillende genres. Via een Zoom-verbinding keken een aantal leden (die niet fysiek aanwezig konden zijn) met de aanwezigen mee. We hebben deze avond dan ook een aardig “visitekaartje” afgegeven van onze filmclub Maassluis.
We werden tot slot van de avond hartelijk bedankt door Harry en ontvingen van hem een aardige attentie (Goudse kaars) als herinnering aan deze avond. Henk heeft op zijn beurt, namens onze filmclub, Toverlint uitgenodigd voor een “tegenbezoek”, waar zij zeker gehoor aan zullen geven.
Om 23.00 uur reden we weer terug naar Vlaardingen en Maassluis, terugkijkend op een zeer geslaagde avond.

Jos van der Waard
secretaris