23 november 2021, samenvatting clubavond

Deelnemers: Henk, Guus, Tom, Martin, Loes, Wim, Jan, Majide, Arnold, Thea, Gerard en Jos. Afgemeld: André (i.v.m. verkoudheid), Gonnie en (via Jan): Maarten en Steffi.
Henk opent om 8 uur de vergadering. Rien was door de beheerder van Luxor er op gewezen, dat i.v.m. de recente corona maatregelen, ook in Luxor de "horeca activiteiten" na 20.00 uur niet meer mogen plaatsvinden. Dus konden we onze koffie/thee drinken en meenemen de zaal in.

Verder had onze "barman" Wim een kratje Palm, koffiekan en fles rode wijn mee de zaal ingenomen zodat we in de pauze alsnog een drankje konden nemen. Dus vormde de nieuwe maatregel geen belemmering m.b.t. sfeer en gezelligheid van deze avond. Henk startte met de rondvraag:

- Wim: Gezien de slechte ontwikkelingen m.b.t. corona, zal de kerstavond (23 december) waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Stelde daarom voor er dan maar een "gewone" clubavond van te maken. Daar was iedereen het mee eens. Die avond zal o.a. gebruikt worden voor de voorvertoning van de Oogstfilmpjes. Verder zal het bestuur bekijken of, afhankelijk van de corona regels, er in januari een "Nieuwjaarsreceptie-avond" plaats kan gaan vinden.
-Tom: Bedankte voor de mooie bloemen, welke hij en zijn vrouw (via Rien) van de filmclub hebben ontvangen. Dit i.v.m. hun 50 jarig huwelijk. Als dank bood hij de aanwezigen die avond een drankje aan. Meldde verder dat er in zijn familie een corona besmetting was geweest en hij en zijn vrouw derhalve in quarantaine zijn geweest en recentelijk zijn getest. Gelukkig beiden negatief! Een mooi voorbeeld van hoe men verantwoord met dergelijke situaties om kan gaan en dan alsnog (veilig) weer aanwezig kan zijn op een filmclub avond. Was verder druk bezig geweest met de problemen rondom de beamer.

Er is inmiddels een gebruikte, maar goed functioneerde beamer door Henk aangeschaft. Zie daarvoor zijn recente mail van 24 november. Tom wil echter toch proberen de oude beamer weer werkend te krijgen, wat waarschijnlijk met een nieuwe lamp mogelijk is. Wordt vervolgd! Na de rondvraag werd het eerste filmpje die avond vertoond.

Gemaakt door Arnold, toen hij met Wim en zijn camper een ritje ging maken. 
De titel was dan ook "Camper tour op zoek naar herfstkleuren". Arnold had met diverse camerastandpunten de rit leuk gefilmd, echter er zat verder geen verhaal in. Meer een registratie van de camper route. Arnold was verder niet voornemens om er verder nog wat mee te gaan doen. Echter met een beetje "druk" van de aanwezigen om er toch iets van een verhaaltje in te brengen, komt Arnold wellicht nog op zijn besluit terug .........................................................
Toen was het de beurt aan Thea om een "plannetje" te presenteren. Heeft recent een gesprek gehad met een Antilliaanse kunstenares welke een "stimuleringsprijs" had gewonnen. Het betrof hier "Schilderen aan het Scheur". Een kunstproject met diverse schilders welke dan actief zouden zijn bij het Douane huisje, gelegen aan de kop van de haven van Maassluis. Het project zou multidisciplinair moeten worden met deelname van schilders, dansers en mogelijk ook filmers. Met als thema: "Wat doet het water met jou?" Het gaat plaatsvinden op 4  zaterdagen en een ieder kan zich hier voor aanmelden. De kunstenares is voornemens hiermee de hoofdprijs binnen te gaan halen. Henk stelt de aanwezigen voor om door ieder van ons een vraag te formuleren richting de kunstenares. Dit dient dan te geschieden tot begin december dit jaar. 

Henk vervolgde de avond met de mededeling dat hij nu een paar filmpjes zou gaan vertonen, welke mogelijk ter inspiratie voor de nieuwe Oogstfilmpjes zouden kunnen dienen. 
Het eerste filmpje was een erg suggestief filmpje van een mooie vrouw (althans haar benen, meer konden we niet zien) welke op de markt diverse soorten fruit /groente koopt en dit bij thuiskomst "bewerkt". Je kon daar dan "van alles" uithalen. 
Een 2e filmpje had als titel "Uit" en bestond meer uit een collage van foto beelden.
Het 3e filmpje liet een aantal schilders aan het werk zien in een mooi park met een landhuis. De schilders werden tijdens hun werk separaat geïnterviewd.
Het 4e en tragie-komisch filmpje liet een blinde vrouw zien, welke ondanks haar witte stok, moeite had haar weg zonder "aanvaringen" te volgen. Uiteindelijk raakte een appende fietsster door haar stok (in de spaken gestoken) boven op een bronzen varken (kunstwerk). De slotscene toonde de (voormalige) fietsster, nu met donkere bril en blindenstok haar weg zoekend.

Het thema van de volgende korte powerpoint vertoning, gevolgd door een korte film, was "Van idee naar film." Deze was onderdeel van een cursus en in een middag gemaakt.

  • Het omzetten van een idee naar een film wordt vaak moeilijker gemaakt dan het is. Teveel bijzaken zijn daarvan meestal de oorzaak.
    Een oplossing hiervoor is de volgende werkwijze.
  • Stel:
  • Je hebt een idee (voorval, bericht, grap, uitspraak, etc.)
  • Breng dat idee terug tot 4 steekwoorden of korte zinnen.
  • Zet ze in de juiste volgorde zoals bij het vertellen van een mop.
  • Deel elk woord of korte zin op in shots.

Belangrijkste regels voor het omzetten van een idee naar een film. Henk stelde vervolgens voor, om als laatste onderdeel van deze avond, 2 groepjes te vormen (5 man) welke met vier steekwoorden het "idee" voor een film moesten opzetten. Daar kwamen de volgende "prille" concepten uit:

Groep "Gerard-Jan-Guus-Martin-Jos"
- Man op bezoek bij iemand in witte jas.
- Witte jas zegt: Dag mijnheer de Haan, alles goed met u en uw vrouw? Man zegt: Ja hoor, alleen mijn vrouw wordt wat kippig. Maar met onze kinderen gaat het goed. De een is uitsmijter en de andere advocaat. Bij het uitlaten door de man in witte jas, staat op de gevel "Dierenarts".

De 2e groep "Wim, Loes, Thea, Tom en Arnold" (Majid had de avond rond 21.30 verlaten):
- Tom is jarig en trakteert in de kroeg.
- Loopt uit tot drankgelag.
- Zijn boze vrouw neemt hem mee naar huis.
- Barman zwaait met de rekening.
Henk sloot dit item af met het verzoek om voor de volgende clubavond de opgezette zinnen om te zetten in filmshots.

Het was weer een leuke avond, constructief, met humor en nog gezellig ook! Tot zover weer het verslag weer van deze avond.
De volgende clubavond zal op dinsdag 14 december plaatsvinden.

Jos van der Waard, Secretaris