24 januari 2023 - verslag clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Gerard, Arnold, Maarten, Wim, Ton, Martin Loes, André, Tony, Guus, Tom en Jos.
Jan was afgemeld i.v.m. verblijf in het buitenland.

Henk opent de avond om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Deze avond zullen er filmpjes van Arnold en Toni vertoond worden alsmede een compilatie van Andre van een aantal door de recent verongelukte  Jarno Cordia gemaakte films. Voordat we hiernaar gingen kijken eerst de gebruikelijke rondvraag.
Martin liet weten dat hij woensdag 25 januari 79 zou worden en dus zin 80ste levensjaar inging. Hij zegde derhalve de aanwezigen toe dat zij in de pauze een drankje van hem aande bar konden nemen. Dus van harte Martin en nog vele gezonde en goede jaren!
Henk meldde verder dat de voorbereidingen m.b.t. het komende (Regio)filmfestival in Maassluis (29 april dit jaar) gestaag verlopen. Hij heeft van de gemeente Maassluis een donatie van 1500 Euro gekregen en er volgen nog meerdere financiële ondersteuningen. De contacten met de “niet leden” (lees gasten) verlopen voorspoedig. De RVSL vertoond de films met hun apparatuur. De boekjes zijn klaar evenals de kaartjes en certificaten.
Loes heeft inmiddels voor een aantal mooie prijzen gezorgd. De filmclub Maassluis brengt 7 filmpjes in via de Oogst. Verder hebben we nog een fotograaf nodig om een aantal mooie plaatjes tijdens het festival te kunnen schieten alsmede iemand welke filmopnames wil maken. Graag even aan Henk melden als je dit op je zou willen nemen.
Sjaan en Carlien willen “achter de tafel” plaatsnemen om de gasten te ontvangen. Ook moeten we nog even kijken voor een leuke openingsact. Mogelijk een filmpje van een ballet. Wim zou hier ook nog even zijn gedachten over laten gaan.

Hierna gingen we kijken naar het eerste filmpje van deze avond. Deze was gemaakt door Arnold en speelde zich af buiten en in de basiliek van Oudenbosch. Het idee was destijds ontstaan tijdens een bezoek met zijn Haagse Filmclub. De aanwezige gids vertelde hoe de plannen voor de bouw van de basiliek waren geïnitieerd door de toenmalige pastoor welke een aantal vermogende vrienden bijeen wist te brengen om dit niet goedkope bouwwerk (imitatie van de Sint Pieter in Rome) destijds te kunnen realiseren. Leuk en interessant filmpje met mooie muziek en projectie van de 2 zangers in de koepel van de basiliek.

Inmiddels was Andre gearriveerd en hij kondigde de volgende film aan: “Amakort” een compilatie van een aantal door Jarno Cordia gemaakte films. Het gaf een mooi beeld van de toen nog jonge maker en hoe hij dacht over het maken van (animatie) films. En tevens een bijzonder mooi eerbetoon aan het heengaan van een bijzonder mooi mens.

Na de pauze vervolgden we met een film van Ton met als titel “Bedreigde natuur”. Gefilmd in zijn tijd als duiker/filmer in de Caribische wateren rond Bonaire. In deze film toonde hij de telloorgang van het koraalrif als gevolg van het met 2 graden Celsius opwarmen van het zeewater. Het dramatische effect van wat Ton beoogde, ging een beetje verloren door het feit dat de gefilmde beelden op zich al erg mooi waren, zei het met minder kleur. Het oorspronkelijke kleurrijke koraalrif verliest haar kleur door het afsterven. Dit wordt dan wit.
Daarom was de zaal van mening dat het wellicht duidelijker zou worden om voorafgaand aan de beelden van het afstervend koraal, eerst wat beelden te laten zien van hoe het oorspronkelijk er uit heeft gezien. Ton zal zeker nog over de nodige mooie beelden beschikken om deze aan het begin van zijn film toe te voegen. Ton had begeleidende teksten toegevoegd. Er werd geopperd deze middels een voice over te vervangen, wellicht met de stem van een jong kind.

Tot slot van deze avond volgde de keuzefilm van Guus, “ het meisje in de toren” zo’n 17 jaar geleden gemaakt door Tony Torn i.s.m. Andre en Jan (en nog een aantal anderen). Ooit was het idee opgevat om een film te maken in samenwerking met een aantal organisaties zoals: diverse clubs, scholen, muziek- en toneelverenigingen, etc. Het is een schitterende debuutfilm (2005) geworden met zelfs internationale waarderingen! Mooie opnames in een kerk en de klokkentoren en een gereformeerd gezin (vader dominee) met 2 jonge kinderen (jongen en meisje) waarvan het jongetje ernstig ziek wordt en komt te overlijden. Mooie rol van deze 2 kids en nog een derde welke als een soort “engeltje” af en toe opduikt in de belevingswereld van het meisje. Mooie afsluiting van deze filmclubavond.

Tony gaf nog een rondje weg aan de bar waarbij nog geamuseerd werd nagebabbeld.
De volgende clubavond, met de OOGST: dinsdag 14 februari 20.00 uur.
Jos van der Waard