28 september 2021, samenvatting clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Jan, Han, Guus, Tom, Martin, Majide, Arnold, Gonny, Maarten, Gerard, André (vanaf 20.45) en Jos.
Afgemeld: Hervé en Loes

Rien opent de vergadering met het uitdelen van 2 (wissel) bekers t.b.v.:
- Han: "Beste vakantiefilm 2020"
- Henk: Hoofdprijs "de Oogst 2020"

Hierna meldt hij dat m.b.t. de barbetalingen, welke door hem via "Tikkie" bij de leden worden geïnd, er helaas een paar leden zijn welke hier niet op reageren. Lees: de uitstaande vordering niet voldoen. Dus mensen: Betaal meteen s.v.p. na ontvangst betaalverzoek!
Arnold stelt voor om sheets (consumptiebonnen) uit te geven met daarop af te kruisen waardes van bijv. Eur 0,50/ 1,--/ 2,--. De sheets zouden dan bijv. een "koopwaarde van 10 Euro kunnen hebben, welke men dan bij de bar koopt. Deze worden bij zijn filmclub in Rijswijk toegepast. Arnold zou in de pauze zo'n sheet aan Rien laten zien.

Verder kaart Rien het al dan niet aanhouden van onze website aan. Hij heeft vast kunnen stellen dat de website matig tot slecht wordt bezocht. En de kosten lopen steeds meer op. Nu al zo''n Eur 240,--/jaar. Het Bestuur overweegt daarom de website maar op te gaan heffen. Gerard meldt dat de website moeilijk te vinden zou zijn. Alternatief zou YouTube kunnen zijn, echter dan krijgen we weer te maken met auteursrechten m.b.t. de gebruikte muziek in onze films. Mogelijk ook een goedkopere hosting-service zien te vinden? Niet duidelijk wat er nu uiteindelijk besloten is. Dus maar even door naar de volgende bijeenkomst.

Volgende punt wat Rien aan de orde stelt: Het "Corona beleid" van onze filmclub. De verhuurder zou de Corona check app willen toepassen i.p.v. het handhaven van de "1,5 m afstand". Rien gaat dit nog even uitzoeken hoe dit (in ons geval) zit met regels voor een besloten club.

Arnold vervolgt met de rondvraag. Geen van de aanwezigen hadden in deze niets te melden. Arnold meldt wel dat hij er in de maand oktober er 2 avonden niet bij zal zijn i.v.m. clubavonden van zijn filmclub in Rijswijk. Han vervolgt de bijeenkomst met het presenteren van de uitkomsten van de recente enquête. Via een spreadsheet toont hij de aangedragen onderwerpen. 
Bij de vorige clubavond zijn de enquête formulieren onder de aanwezigen uitgedeeld en na invulling anoniem ingeleverd. Jos had hem per mail gevraagd de enquête formulieren ook nog te mailen naar de leden welke die avond niet aanwezig waren. Hier hebben er nog 3 additioneel op gereageerd. Zo hebben er uiteindelijk 12 van de 20 leden gereageerd.
Hierdoor waren de meeste wensen bijna individueel naast meerdere m.b.t. bijv. audio. We kunnen dan ook concluderen dat t/m de wens "" Leren idee uit te werken" de overige wensen minder relevant zijn.

Henk stelt verder: Wie is bereid over "wat" te gaan praten c.q. dit "wat" verder te willen gaan presenteren. Ook zouden we de "3 minuten filmpjes" weer nieuw leven in moeten blazen.
Ook het verbeteren van bestaande films zou een goede activiteit kunnen zijn. Uiteindelijk moet het leiden (trickeren van de leden) tot het maken van nieuwe films. Arnold: Het moet geen verplichting worden. Het systeem van "Op alfabet" werkte goed!
André was, voor de corona ellende begon, al bezig met nieuwe ideeën hiervoor te ontwikkelen. Door corona dus beperkt, maar wil dit nu wel weer oppakken.

Terugkomend op de wens voor meer "audio info" , waar ons lid Tom de specialist in is, gaf hij de volgende reactie: "Destijds heel veel energie richting NOVA in gestopt met o.a. lezingen. Stelt vast dat dit na al die jaren tot weinig verbetering heeft geleid, gemeten naar de films welke de revue reeds hebben gepasseerd.
André verwijst in deze nog even naar de website, waar de diverse "audio-instructiefilmpjes" van Tom nog te zien zijn. Dus wellicht dat degenen welke meer over audio willen weten deze eerst nog eens moeten gaan bekijken! Han zal het onderwerp "audio" verder kortsluiten met Tom.
Rien oppert verder om de "Eigen wensen" ook door andere leden te laten wegen. 

Tijd voor het vertonen van een paar filmpjes:
De 1ste is van Guus met als titel: "Het land van Shwe" (Shwe is het Thaise woord voor GOUD). Guus lichte zijn film eerst nog even toe: Destijds gemaakt bij het 50 jarig bestaan van de Filmclub Maassluis met als onderwerp "Goud". Maarten heeft de film toen van een professionele commentaarstem voorzien. Hierna was het pauze en dus drankjes aan de bar.

Na de pauze werd er een film van Arnold vertoond mrt als titel "Goud Heerlijk" G.O.U.D. zou ook staan voor: Geef Ons Uw Doden.
Betrof een crematorium met daarnaast een stroopwafelfabriek, welke de as in de stroopwafels verwerkte. Interview tussen 2 mannen, welke in werkelijkheid één en dezelfde was, maar d.m.v. de "Green screen" techniek tot een duo werd gepresenteerd. Arnold (onze Green screen specialist) verwees in deze ook nog naar YouTube m.b.t. info en techniek om met green screens te werken. Hij wil zeker een avond organiseren om deze techniek verder te presenteren.

Volgende 2 films (ook gemaakt met green screen techniek) waren van Henk met als titel: "Mag ik mij even aan u voorstellen?"
Deze ging over het maken van smalfilms.
De 2e: "Welkom bij VDL" betrof een promotie film (voor werving sponsors) voor de Maassluise voetbalvereniging VDL. Tom had m.b.t. geluid hier weer zijn opmerkingen over.
Maarten gaf zijn advies: Film altijd met koptelefoon op om zo direct de geluidskwaliteit van de opnames optimaal te kunnen monitoren.
Henk vond het toepassen met een green screen ook interessant om hierin met diverse attributen te werken.
Een volgend filmpje volgde: "De eerste keer". Deze was al eerder vertoond, maar blijft leuk!

Tot slot deze avond vertoonde Jos zijn "verbeterde" filmpje m.b.t. "Rotterdam C.S." (in corona tijd). Had hier een aantal (maar niet alle) adviezen van de vorige keer (bij 1ste vertoning) in verwerkt. Henk had nog een belangrijk advies om de premisse in de film te handhaven en Maarten adviseerde om minder met zoombeelden te werken. Gonnie tot slot om een zoomshot tegendraads aan de looprichting van een roltrap, er uit te laten. Dus met weer wat "Huiswerk" voor Jos werd deze club avond weer afgesloten en hebben we nog een drankje aan de bar genomen. 

Waarbij het ook super goed was om van Jan te kunnen vernemen dat na het verwijderen van zijn melanoom, hij weer "schoon" is verklaart en hoopt dit ook nog de komende jaren te blijven. En dat hopen wij natuurlijk ook!

Tot zover het verslag van deze avond.
De volgende clubavond zal op dinsdag 12 oktober plaatsvinden.

Jos van der Waard, Secretaris