6 december 2022 - clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Gerard, Wim, André, Loes, Maarten, Arnold, Martin, Jan en Jos. André opent de avond om 20.15 en start met de rondvraag.

Rien Meldt dat mogelijk sommige leden welke met Adobe Première werken, een crash met het programma hebben gehad en dus niet verder kunnen. Er zijn goedkope "legale" versies in omloop welke voor een nette  prijs (ca. 45 Euro voor versie 2022). Rien biedt zich aan hierin te willen helpen. Ze zijn niet altijd beschikbaar omdat het overtollige bedrijfslicenties ijn. Ook zijn ze eenmalig, dus geen updates. Maarten geeft aan hierin ook geïnteresseerd te zijn.
Loes heeft een andere ervaring: Haar DVD met Adobe Premiere Elements start niet meer op. Maar dat komt meestal doordat die eerder is gebruikt op een andere computer. Via Adobe kun je die computer los laten koppelen zodat die versie weer op een nieuwe kan worden geinstallleerd.

Rien heeft nog een 2e tip. Er bestaat een gratis manier om muziek of video's te kunnen downloaden (zie: www.onlinevideoconvertor.com) waarmee je You tube filmpjes digitaal kunt downloaden. Tot slot meldt Rien dat hij over een lijst (van Henk Boose) beschikt met een overzicht van de meeste (oude) films uit het bestaan van de filmclub. Henk vraagt of Wim m.b.t. organisatie van de kerstavond, nog hulp nodig heeft? Wim geeft aan om op die dag (dinsdag 20 december) vanaf 14.30 de zaal te willen gaan versieren.
Iedereen neemt de nodige hapjes mee, zoals we ieder jaar doen. André en Wim zorgen voor de wijn. Henk, Arnold, Loes en Guus bieden aan Wim te komen helpen. André vervolgt met "de Oogst 2022". De laatste dag om een of meerdere filmpjes voor de Oogst in te leveren is zondag 22 januari 2023. De Oogst zelf wordt op 14 februari 2023 gehouden. Henk zal 2 filmpjes insturen, Loes 1, Wim 1, Guus 1 en Jos 1.

Vanavond zullen er films van Guus, Arnold en Henk worden vertoond en de filmkeuze van Jan "de Verdenking".
De film van Guus heeft als titel "Spiegelbeeld". Helaas kan de Eminent de film niet afspelen. Er zal later die avond een 2e poging gedaan worden via de laptop van Loes. We vervolgen derhalve met een film van Arnold. Hij was in april van dit jaar langs de Waterweg met het idee daar opnames te maken van de in- en uitvarende zeeschepen. Een hardloper, welke hij mogelijk in zijn beeld ving, werd boos en beriep zich (zoals we tegenwoordig bijna overal horen als je opname van mensen maakt) op zijn privacy. Arnold had daarna geen zin meer om daar te filmen, maar gaf het niet op om iets leuks over de scheepvaart op de Waterweg te maken. Hij zocht een aantal webcams op welke langs de Waterweg staan opgesteld. Zie bijv. : www.webcam-hoekvanholland.nl. Hiervan selecteerde en monteerde hij een aantal mooie beelden/opnames en maakte daar een bijzonder geslaagde film van. Hierna werd deze film besproken, waarbij Henk suggereerde er wat toeschouwers in te betrekken welke de zeeschepen voorbij zien varen, al dan niet met bepaalde opmerkingen over de schepen.
Jos gaf aan dat hij nog opnames had van de jaarlijkse "test sluiting"van de waterkering. Henk heeft deze ook. Wellicht leuk om deze in de film op te nemen, wat mogelijk een extra spanning geeft. Het sluiten duurt n.l. wel even en in de tussentijd kunnen dan de schepen voorbij komen. Jos zal wat beelden selecteren en naar Arnold sturen.

De volgende film was van Henk, welke hij gemaakt heeft op basis van zijn interview met Leen Stigter, een bekende Maassluizenaar. Hierin waren veel oude archiefbeelden in opgenomen. Het is een specifieke film voor de oudere generaties uit Maassluis.

We hielden hierna even pauze van 21.15 tot 21.45 waarna we we alsnog de film van Guus konden bekijken. Een interessante productie over de werking van de menselijke ogen, oren, kleuren, geluid, etc. Guus had de diverse aspecten met o.a. gebruik van microfoons i.c.m. stereo, op een boeiende en heldere manier duidelijk weten te maken. Helaas speelde het geluid in het laatste deel haperend af en moest de film voortijdig gestopt worden.

Henk vervolgde met zijn 2e film die avond, een voor de komende Oogst met als titel "Vogeltjes". We hebben destijds een eerdere versie gezien welke echter nog niet helemaal af was. De opnames zijn gemaakt op de bijzondere locatie van Jan Huigen, waar we tijdens de jaarlijkse fietsrally langs geweest zijn. Het is weer een bijzonder mooie film geworden (zoals we van Henk gewend zijn). Er werden nog wat suggesties gedaan, o.a. door André, welke  Henk in zijn definitieve versie nog zal opnemen.
De laatste film deze avond, was de keuzefilm van Jan: de Verdenking. Deze film was te lang (36 min.) geweest als afsluitende film, echter André had uit wat bronmateriaal de eerste 8 minuten "gedistilleerd". Jan had destijds deze film wel 3x gezien, zonder deze echt te snappen. Hij werd echter zo getrickerd door de bijzondere beelden, dat hij met zijn kleindochter heeft geprobeerd om dezelfde "tegenlicht" opnames te maken als welke in deze film  voorkomen. André merkte op dat deze film een van het "Briefgeheim" type was maar dan met zo min mogelijk tekst. Jan sloot af dat de film intrigerende beelden had en hij de inhoud minder belangrijk had gevonden.

André sloot om 23.00 de clubavond af en na het opruimen van de zaal namen we nog een gezellig drankje aan de bar.

De volgende Kerstclubavond: dinsdag 20 december, aanvang 20.00 uur.
Jos van der Waard