9 maart 2021 - Verslag (1e) Digitale clubavond

Als deelnemer werd deze avond bijgewoond door: Henk, Martin, Rien, Steffi, Loes, Wim, Guus, Gerard, Maarten, Ton, Arnold en Jos. Guus had helaas het probleem dat hij de deelnemers niet kon horen en haakte uiteindelijk teleurgesteld af. Arnold haakte rond even voor tienen aan. Hij had die avond (digitaal) de Filmclub Rijswijk bezocht. Afmeldingen: Jan (hij had Henk eerder te kennen gegeven niet veel in digitale clubavonden te zien. Van de overige leden helaas niets vernomen.

Echter dedag erna lazen we de mail van Han dat deze momentheel met pijnlijke gezondheidsproblemen kampt en zelfs op 19 maart aan zijn rechter schouder wordt geopereerd. Zodanig kwam Han er gisteravond om 22.20 uur achter dat hij de clubavond totaal had gemist. Wij wensen Han bij deze dan ook veel sterkte met de komende operatie en dat hij
daarna snel herstelt en weerspoedig van de partij zal zijn.

Na de gebruikelijke opstartproblemen met een paar deelnemers aan deze Zoom 
bijeenkomst, startte Henk om 20.15 de bijeenkomst. Hiervoor waren er al "Try outs"geweest met de Skype-ALV en een Zoom-proefsessie in de afgelopen week. Uiteindelijk is deze wijze van veilig "bijeenkomen" best acceptabel en is communicatie en zelfs het tonen, van vooraf bij Henk in MP4 formaat ingediende filmpjes, goed te doen.
Ook geeft het toch weer iets van een clubgevoel, zei het dat de bar en face-to-face communicatie, alsnog erg worden gemist.

Allereerst heette Henk ons nieuwe lid Ton Kolmeijer van harte welkom en vroeg Ton om zich even aan de leden te presenteren.

Henk stelde voor om de avond te beginnen met het vertonen van 2 filmpjes, t.w.:
* Activiteiten rondom de kerst in de slagerij van de zoon van Martin (gemaakt door Martin)
* Love is a battle field - 2 vechtende meerkoeten op het ijs (gemaakt door Jos)
Na het vertonen van elk filmpje werd er (opbouwende) kritiek door enkele deelnemers geleverd en kwam het "clubgevoel" zo weer helemaal tot uiting.

Hierna vertoonde Henk 3 filmpjes, t.w.:
* Het bier is op
* Fietstocht over Oost Voorne
* Kinderdijk
Na het vertonen van elk filmpje werd er gediscussieerd over cameravoering, inhoud, verhaaltrend, objectieve en subjectieve shots, etc.

Verder kwamen de mogelijke "Paasfilmpjes" nog aan bod, refererend aan de succesvolle inbreng van de kerstfilmpjes van eind vorig jaar.
Er werd ook nog genoemd om van de kerstfilmpjes nog de reacties van leden te gaan vragen, mits de makers daar nog behoefte aan hebben.
Loes en Arnold zullen zich hier nog over gaan buigen welke kant we hiermee zullen opgaan.

Gerard opperde om het maken van een filmpje over je hobby (naast filmen) ook eens in overweging te nemen. Afgesproken werd om dit voor de volgende clubavond als onderdeel te presenteren. 
Wim bracht ook nog een leuk idee in: Maak een filmpje van in je huis en probeer daar enige spanning in te krijgen.

Aan het eind van deze avond (22.15) kon Maarten nog melden dat hij enige weken geleden contact heeft gehad met de zoon van Hans en dat het goed ging met zijn moeder (voor zover je dat kan verwachten na het recente overlijden van je partner). Maar gelukkig gaat haar gezondheid na de corona besmetting dus de goede kant op.

Afsluitend kunnen we concluderen dat deze eerste digi-clubavond interessant, informatief en zelfs "gezellig" was, daar we ook zo konden vaststellen dat het ons allen best wel goed gaat ondanks de Corona beperkingen. Ik wil dan ook dit verslag afsluiten met de oproep aan de overige leden, toch deel te gaan nemen aan de volgende digi-clubavond.
Het eind van de Corona ellende komt in zicht en we zullen allen blijven uitkijken naar de eerstvolgende fysieke bijeenkomst, echter het clubgevoel blijft met dit soort avonden toch branden en daar moeten we allen naar blijven streven toch?

Jos van der Waard

Secretaris