14 september 2021-verslag clubavond

Samenvatting clubavond d.d. 14 september 2021

Deelnemers: Henk, Jan, Han, Guus, Tom, Arnold, Gonny, Loes, Maarten, Gerard, André (vanaf 20.45) en Jos. Afgemeld: Rien, Martin en Wim.

Loes opent om 20.20 uur de vergadering, welke wat later begon als gevolg van een niet meer af te sluiten spoelkraan van de bar. Met behulp van Gerard 's kleine gereedschapskist heeft Tom de kranen kunnen demonteren, de kraanleertjes om kunnen draaien en de kraan weer afsluitbaar kunnen maken. Nooit geweten dat onze geluidspecialist ook als "loodgieter" actief kan zijn!

Loes begint met de rondvraag.
- Maarten: Albert is inmiddels verhuist. Maarten heeft zich over wat spullen van Albert ontfermd welke gerelateerd zijn met zijn filmhobby: Een VHS recorder en een DVD-speler. Loes wil de DVD speler graag hebben. Tot slot bracht Maarten de hartelijke groeten van Albert over aan de leden van de filmclub.
- Jan: Is jarig geweest en inmiddels de 80 gepasseerd, alhoewel je hem veel jonger schat. Zelf zat hij op 74! Jan nodigde de aanwezigen uit voor een rondje aan de bar tijdens de pauze. Ook bedankte Jan de aanwezigen voor het leuke kadootje wat hij recent had ontvangen.
- Loes: Was vriendin van de vrouw van Hervé. Hervé's vrouw heeft enige tijd geleden een aantal hersenbloedingen gehad en is recent overleden. Loes had een condoleance kaart meegenomen en vroeg de aanwezigen daarop hun naam te zetten.

Loes deelde vervolgens een enquete formulier uit, opgesteld door de activiteiten commissie. Daarop staan een aantal zaken/activiteiten welke op de komende clubavonden aan de orde kunnen komen. Gevraagd werd deze anoniem in te vullen en deze vanavond aan Loes terug te geven. 
Verder kondigde Loes aan dat vanavond er 3 filmpjes zouden worden vertoond van: Jan, Arnold en Jos. André was wat later en bleek ook een filmpje bij zich te hebben.

Zij haakte ook nog even in op de "Korte filmpjes" procedure zoals die destijds door Cor werd gehanteerd: Begin - en eind letter van de gepresenteerde titels.
De laatste was van Arnold met "NatuuR" en gevolgd door die van Loes met "Rustig" Een mogelijk alternatief hiervoor zou kunnen zijn:
- Verfilming van een gezegde of grap.
Maar het moet wel ergens over gaan!

Zo kwamen we op het begrip "Premisse" of wel "wat wil je laten zien?" Han informeerde de aanwezigen dat NOVA Joost Schrickx had uitgenodigd voor een voordracht "lessen in story telling". Hij had deze voordracht op USB stick meegenomen en deze werd dan ook vertoond. Was op zich weinig aan te zien dan een whiteboard met daarop de tekst "Lessen in story telling" met daarbij alleen het geluid van de spreker. Henk lichte deze op zich wat lange en saaie presentatie verder toe aan de hand van wat voorbeelden. Premisse = spanningsveld wat door de hele film loopt. 

De eerste film wordt vertoond en deze is gemaakt door Jos met als titel: "Rotterdam C.S. op 1 mei 2020". Toont een vrijwel verlaten Rotterdam Centraal met lege sporen, roltrappen, perrons etc. Het toont een normaal zeer drukke en dynamische plaats in Corona tijd. Advies om de film wat aan te passen met o.a. verwijzing naar Corona via wat (langere) shots van informatie borden en wellicht af en toe het geluid van de normale dagelijkse drukte onder de beelden te zetten.

De tweede film was een al wat oudere (VHS) film van Jan Houtman. Het betrof hier van een destijds clubje (Liga'99) filmmakers (Jan, Henk en André) welke regelmatig een (gepland) weekend weggingen en dan op de vrijdagavond een scenario bedachten, het zaterdag's filmden en zondag monteerden. Het resultaat mocht er zijn en zou de aanwezigen verder moeten inspireren!

Het derde (en 2e filmpje van Jan) betrof een filmpje welk hij in 2019 voor een vriend in Argentinië had gemaakt als promotie filmpje tbv de verkoop van een huis aldaar. Titel: "Lomas del Rey". Door de corona is er van de verkoop echter niets meer gekomen. Maar wel een leuk filmpje!

De vierde film was (ook een oude) van André. Heeft een broer welke in een bandje speelde. Bandleden afgesplitst en zijn broer had 3 jaar geleden de zanger van de band weer teruggevonden en zijn zo weer opnieuw begonnen. Genre: "The Beatles, maar dan slechter". Helaas door instellingsproblemen van de beamer waren de kleuren niet optimaal. (erg groen) Tom heeft nog wat geprobeerd, maar kwaliteit verbeterde nauwelijks. Muziek was trouwens erbarmelijk!
Henk vond dit wel een leuke insteek om voor te stellen een dergelijk filmpje (met fake muziekkanten) met z'n allen in Luxor te maken. 

De vijfde film was een filmpje van Arnold en ging over de kunstenaar Willem Berkhout. Deze maakt heel bijzondere mozaïek beelden, welke permanent staan opgesteld in een voormalige kas in het Westland. Arnold heeft deze samen met een ander gemaakt en de film is met verschillende camera's opgenomen. Zijn vrouw Trudy deed de voice-over. Geslaagd filmpje.

De zesde film was een "Duo" vertoning van Han's film "Overwinteren in Tenerife" welke hij ook ingediend had bij het recente Vakantiefilm festival van de NOVA. Na de vertoning van de door hem ingediende versie (wat al lang was voor het eind van deze avond), volgde nogmaals zijn aangepaste versie waarbij het geluid zou zijn aangepast (verbeterd) met o.a. een "computer gegenereerde" voice over. Dit pakte echter averechts uit. Was erg staccato en onnatuurlijk. Duurde ook allemaal te lang (was inmiddels al 23.30), waardoor het nog even aan de bar "napraten" voor de aanwezigen deze avond helaas verloren ging, laat staan dat men nog zin had om de film verder te bekritiseren.

Tot zover het verslag van deze avond.
De volgende clubavond zal op dinsdag 29 september plaatsvinden.

Jos van der Waard, Secretaris