Clubavond 10 augustus 2021

Samenvatting 1ste fysieke clubavond in 2021

Deelnemers: Henk, Wim, Jan, Han, Guus, Tom, Martin, Arnold, Gonny, Loes, Maarten, Albert en Jos. Afgemeld: Rien en Hervé
Henk opent om 20.15 uur de vergadering, na als "interim barman" voor de koffie en thee heeft gezorgd en heet iedereen van harte welkom. Na de voorafgaande en minder gezellige "zoom sessies" was het weer een verademing
om de aanwezige clubleden weer in "levende lijve" te treffen. Hij benoemd als eerste Albert, welke er helaas vanavond voor het laatst bij is. Dit i.v.m. zijn permanente verhuizing naar Hilversum. 
Vervolgens ging hij alle aanwezige leden even langs om te vragen hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren. Over het algemeen goed, met uitzondering van enkelen welke met medische klachten kampen, waarvan we mogen  hopen dat dit uiteindelijk voor hen ten goede zal keren!

Het 1ste punt welke Henk aan de orde stelt is het gemis van onze afgezwaaide barman Cor en hoe we dit gaan oplossen? Hij vroeg de aanwezigen of zich hiervoor iemand kandidaat wou stellen, echter niemand die zich hiervoor geroepen voelde. Uiteindelijk werd (na de pauze) het volgende afgesproken:
Elk lid zal bij toerbeurt, een maand bardienst doen (2x), wat o.a. inhoudt dat hij/zij ruim op tijd aanwezig zal zijn om de zaal te openen, koffie te zetten, etc. Ben je toch verhinderd, dan zorg je zelf voor vervanging.

Henk neemt de mand augustus voor zijn rekening en Wim zal dit in november doen. (PM: Han heeft zich later aangemeld om september te behartigen, en Maarten neemt oktober voor zijn rekening). Hierna dus verder afstemmen, wie de maanden hierna gaan invullen.

Henk liet de aanwezigen verder weten dat ZH'12 en Nova elk voor 2020-2021 een filmwedstrijd zullen organiseren. Dit betekent dat men dan 4 dagen films kan kijken in Zeist. Wel dienen de kaarten tijdig vooraf gereserveerd te worden. Ook is André van der Hout gekozen voor de nationale jury en daar Henk dit ook is, zitten er twee jury leden in, beiden afkomstig van Filmclub Maassluis !

Een volgend punt komt voort uit Henk's recente verhuizing, waarbij hij het nodige heeft op moeten ruimen. Dit zijn o.a. een mobile lichtset (in koffer) en mobiel greenscreen. Ideaal voor het uitlichten van grote ruimtes. Hij stelt deze belangeloos beschikbaar aan de filmclub zodat onze leden, indien gewenst, hier gebruik van kunnen maken.

Het "vakantiefilm" festival in Gouda.
Han heeft zijn film hiervoor ingediend en hij zal hier samen met zijn vrouw naar toe gaan. Ook Jan gaat hier met zijn vrouw heen, daar er ook een film van hen meedingt. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, met name voor duo-seats. Loes wil er ook graag heen en zoekt nog iemnand (i.v.m. de duo-seat) welke met haar mee wilt gaan.

Distributie naar de leden van een het magazine "Digital Movie", via Henk. Nu blijkt dat hier nauwelijks tot geen belangstelling voor bestaat, waarna wordt besloten het abonnement hiervan op te zeggen.
Tot slot, voordat we aan het vertonen van enkele filmpjes beginnen, overhandigt Henk het "archief van Hans" aan Jos, welke Hans als secretaris heeft opgevolgd. 

Tom heeft uiteindelijk de projectie unit weer aan de praat gekregen en dus konden we beginnen met het vertonen van een aantal, door de leden ingebrachte, filmpjes. Deze waren vooraf per mail aangekondigd bij Henk, en daarbij voegden zich nog die van Loes en Jos.
Het bijzondere verzoek-filmpje over Rotterdam C.S., vorig jaar nog gemaakt en vertoond door ons ontvallen clublid Hans, en door Han recent weer op de agenda gezet, was helaas nog niet beschikbaar. Via Maarten is dit aangekaart bij de weduwe van Hans, en dit zal waarschijnlijk bij de volgende clubavond aan de orde komen.

Als eerste film (zeker geen kort filmpje) wordt die van Maarten vertoond, gemaakt in 1999 met zijn eerste Hi-8 camera. Uit ruim 3 uur opgenomen materiaal, heeft Maarten hier een bijna 20 min. durend epos van gemaakt, over een dag uit het leven van een hoog bejaarde boer op zijn totaal vervallen en oude boerderij. Helaas waren de laatste 4 minuten verloren gegaan door problemen met Maarten's PC. Desalniettemin heeft Maarten hier een prachtig en natuurlijk gefilmd document van gemaakt wat de aanwezigen bijzonder boeide. Het werd dan ook achteraf uitgebreid besproken en ondanks wat problemen met de kleurkwaliteit, deed dit verder niets af aan het uiteindelijke resultaat. Met de nodige complimenten voor Maarten! 
Aardig detail: Maarten had een "droom" van de boer in zijn film opgenomen, welke echter door niemand van de aanwezigen was opgemerkt.

De 2e film die avond was van Gonnie, en dit was een wervingsfilmpje voor het z.g.n. "One line faces" tekenen. Hierbij dient de tekenaar zijn object (gezicht) permanent te aanschouwen, terwijl hij met een pen, zonder onderbreking, op een stuk papier met vaste afmetingen, een portret tekent. Leuk gefilmd en dit zal zeker gaan bijdragen om gegadigden te enthousiasmeren hieraan deel te gaan nemen.

Het 3e filmpje was van Loes met de naam "Onze tuin". Helaas haperde de muziek door het feit dat Loes met 50 frames/sec. had opgenomen en dit bij de montage naar 25 frames/sec. de nodige problemen had gegeven. De beelden en foto's (van haar man) spraken echter voor zich. Henk merkte echter wel op dat er onnodig veel zoom bewegingen in zaten en dat dit het geheel onrustig maakt. Zoomen heeft alleen een functie als er zich iets in beweegt en dient dus achterwege te blijven als het opgenomen object statisch is.

Het 4e filmpje zou door Han vertoond worden, echter deze bleek niet in het juiste formaat en geformatteerde USB stick, te zijn aangeleverd. 
Tom herinnerde de aanwezigen aan het betreffende "kaartje" (label) welke aan elke ingediende USB stick diende te hangen en waar de voorwaarden (format, bitrate etc.) op staan waaraan de film dient te voldoen. Hij stelde hierna de nodige kaartjes aan een paar leden beschikbaar. 
Han gaf echter nog wel even een toelichting op zijn nog niet vertoonde filmpje.Hij opperde het idee om gezamenlijk een filmpje te maken op inspiratie van Hans destijds, welke in 2020 met het concept "Film anders" kwam. Dit onder verwijzing naar Brandon Lee met zijn "Non scripted" films. Han was hier uiteindelijk wel door gefascineerd en kreeg het idee om deze wel erg onrustige filmpjes als achtergrond in films toe te passen met als motto "onrust v.s. rust". Dit wordt dus vervolgd.
Ook het 5e filmpje die avond van Jos, kon niet vertoond worden i.v.m. met onjuiste formattering. Han en Jos gaan dit aanpassen en deze filmpjes worden de eerstkomende clubavond alsnog vertoond. 

Hierna noemt Henk tot slot het bestaan van de Programma commissie (Loes en Arnold) en of er nog een 3e commissie lid zich hiervoor wilt aanmelden?

Om 22.50 sluit Henk deze constructieve en gezellige clubavond en wenst Albert, welke voor het laatst deelnam, het allerbeste toe.
De volgende clubavond zal op 24 augustus plaatsvinden.

Tot zover weer.
Jos van der Waard, Secretaris