Clubavond 10 september 2019

Rien opent de avond, en heet in het bijzonder Han van der Erve welkom. Hij is lid van filmgroep Rijnmond, en komt een paar keer langs om mogelijk meer te gaan leren.
Enkele leden zijn met vakantie en hebben zich afgemeld. Daarmee missen ze wel een door de club aangeboden drankje, gezien de met Unica-goud bekroonde film “Briefgeheim”.

De rondvraag
Henk zoekt vrijwilligers die op 1, 15 of 29 september filmclub Phoenix gaan bezoeken in Brielle. Cor, Guus en Loes gaan zeker. Maarten en Tom laten dat nog weten.

Open Huis 14 september
A.s. zaterdag hebben we Open Huis van twee tot vijf. Dus wil je langskomen of nog beter, vertel het door aan vrienden en kennissen.
Maarten heeft voor de liefhebber enkele (professionele) filmprojectors, en ook Tom heeft een Technics cassetterecorder in de aanbieding, voor niets!
Anthoni heeft de 1-minute van de Unica bijgewoond. En hij was deels enthousiast omdat sommige inzendingen wel erg onder de maat waren. Maar bij een viertal films was hij erg verrast door de clou en/of de boodschap welke er in 1 minuut werd overgebracht. Hij verzoekt het bestuur om die films een keer naar de club te halen.
Op het podium liggen wat spullen, die Sari Boose heeft meegegeven, ook voor niks……

Henk was na de vorige avond tot de conclusie gekomen, dat er iets ontbrak bij de aanloop naar beeldexpressie. We moeten ons bewust blijven van het camera standpunt, en vooral wat dit teweeg brengt bij de kijker. Na enig aandringen gaat hij ons toch die “reminders” toesturen.

Beeldexpressie, vervolg
Vanuit de beeldexpressie opdracht hebben de groepjes een aanzet gegeven met een (kort) scenario, waarin minimaal de vier opgegeven zinnen verwerkt zullen zijn.
Loes begint als eerste, waarbij een trouwerij de leidraad vormt. Dat is in die groep door Wim iets verder uitgewerkt en die tekst leest Anthoni voor. De wending naar een op het laatst afgebroken trouwerij kan zeker tot een goede film leiden.

Cor heeft al flinke stappen gemaakt door een bijna volwaardig scenario, voorzien van emotionele aanwijzingen, waardoor er bij ons al een compleet beeld ontstaat. De bazige vrouw en haar minzame echtgenoot gaan het decor vormen voor een meubel aankoop, of niet!
Hij is zelfs al bezig geweest met een storybord. Een veelbelovend vooruitzicht voor een leuke film, al is de locatie nog wel lastig te vinden.

De groep van Gonny heeft een andere stap gemaakt door opnamen en een eerste montage. Nadat we die gezien hebben leest zij het verhaaltje ook voor. Het gemis van shot/tegenshot en een ander slot gaf stof tot nadenken.

Cor had al eerder een film voor het vervoer-thema gemaakt, en in “Waar gaat het heen ….” zien we het relaas van een koffie drinkend stel. De man vertrekt naar de dokter, tenminste daar lijkt het op. Het slot geeft daar ineens een heel andere wending aan. De sleutels bij de deur, en de wat trage fietsscenes geven wel enige discussie. Maar dat is aan de makers.

Voorbeelden
Na de pauze laat Henk ons twee voorbeelden zien, waarbij hij onze aandacht vraagt voor wat je zelf zeker niet zou doen, en wat in deze films wel is gebruikt.
De eerste een speelfilm met een eigenzinnige man, die alleen maar zijn eigen dingen doet en het huishouden en zijn vrouw (te) weinig aandacht geeft. De echtscheiding is toch een verrassing voor hem, maar hij zint op wraak om (naar later blijkt) het huis in handen te krijgen. Het spel van de acteurs draagt veel bij aan deze film, en daar moet je wel veel aandacht aan besteden. Anders zou het niets zijn geworden.

In de 2e film vormde een ervarings-monoloog de aanleiding, waarbij het geheel is geplaatst in een ander kader. De “live” interviews geven de NSB kinderen met hun verhalen een andere insteek. De ingevoegde zwart-wit beelden van de nasleep na WO-II roepen toch wel discussie op. Voegen die nog iets extra’s toe, of het tegendeel?

 

Met Cor en Guus achter de bar werden we vanavond voorzien van onze drankjes, waarvoor dank.

Rien