clubavond 13 september 2022

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Tom, Arnold, Gerard, Wim, Martin, André, Loes en Jos.
Afgemeld: Jan (op vakantie) en Maarten

André opent de clubavond om 20.00 uur en noemt even het programma van deze avond: - Tom zal het thema "geluid bij filmen" behandelen. - Jos zal zijn 2 keuze filmpjes vertonen. - Henk zou ook 3 filmpjes (o.a.2 animatie filmpjes uit een ver verleden) laten zien.
Voordat dit aanvangt, eerst nog even de rondvraag. Martin Heeft tijdens zijn recente vakantie opnames gemaakt welke zijn weggeschreven op een SD kaart. Heeft vastgesteld dat de opnames van de eerste twee dagen er niet op staan. Jos oppert om een "recovery"programma op de SD card toe te passen, om mogelijk de overgeschreven data terug te kunnen halen. Tom biedt aan dit voor Martin te willen doen.
Wim Heeft de afgelopen dagen last gehad van hartritme stoornissen. Is hiervoor vanmorgen behandeld in het ziekenhuis door toediening elektrische puls. Gaat gelukkig weer beter, maar mag even niet autorijden. Hij en Guus worden derhalve om 23.15 door Wim's vrouw bij Luxor opgehaald. Wim laat ook weten in de pauze een rondje te geven i.v.m. zijn verjaardag.

Tom vervolgt met zijn presentatie over audio. Hij vertoont een aantal korte filmshots, waarin zijn vrouw in de woonkamer, in de gang en buiten in de tuin, met verschillende afstanden tot een microfoon, een korte tekst uitspreekt. Deze filmpjes waren onderdeel van een audioworkshop waarbij de aanwezigen de afstand tussen sprekende persoon en microfoon moesten raden. De filmpjes worden hierna nogmaals door Tom vertoond, maar nu met de juiste antwoorden. Ook werd daarin duidelijk wat de achtergrondruis doet en de dynamiek (verschil in sterkte tussen zacht en hard geluid) Bij de keuze om optimale geluidsopnames te maken middels de ingebouwde microfoon op de camera, kan men kiezen uit: - automatisch - handmatig
Verder is er ook de mogelijkheid om de ingebouwde microfoon uit te schakelen en gebruik te maken van een losse, externe microfoon. Henk deed even een snelle enquête onder de aanwezigen door hen te vragen wie er wel eens gebruik maakte van een externe microfoon. Dit waren er meer dan hij had gedacht!
Het advies van Tom: zorg dat de microfoon altijd zo dicht mogelijk bij de gefilmde persoon staat. Wim liet weten dat dit met filmen op afstand best een probleem is en dat naar zijn mening het beeld in deze belangrijker is dan het geluid. Henk liet weten dat hij de microfoon altijd zo dicht mogelijk bij de gefilmde persoon plaatst en dan in een gecamoufleerde opstelling. Bijvoorbeeld achter een vaas bloemen o.i.d.
Ook is het mogelijk om het geluid separaat van de film (video) op te nemen om deze later middels synchronisatie, in de film op te nemen. Gerard liet weten dat het door hem gebruikte programma Magix, synchronisatie makkelijk uit te voeren is.. André noemde het gebruik maken van de ouderwetse klap bij start camera en geluidsrecorder (of 2e camera). Kan aan begin of aan het eind van een opname.
Tom vervolgde dat de software bij microfoons in camera's veel wegfilteren wat ten koste gaat van de dynamiek. Alles klinkt even hard. Tot slot liet Tom een opname zien van een Georgisch koor, waarbij hij op een meter boven het koor (onzichtbaar in de filmopnames) zijn Tomrig microfoon had geplaatst en middels een zoomrecorder het geluid had vastgelegd. En deze (audio) opnames waren subliem!
Tom liet ook nog weten dat de ideale afstand bij gebruik van 2 microfoons 42 cm moet zijn. Zijn advies voor optimale audio opnames: 1) Gebruik een goede microfoon 2) Zorg voor de juiste positionering van de microfoon(s)

Het was inmiddels half tien en dus tijd voor een pauze en een drankje aan de bar.

Even voor tienen werd de avond hervat met de vertoning van 2 filmpjes van Jos, t.w.: - Rotterdam CS 1 mei 2020 (opnieuw gemonteerd na zijn eerste vertoning van vorig jaar) - Fietstocht regio Zwolle-Hattem (opgenomen met zijn GoPro) 3
Henk vond met de nieuwe versie van Rotterdam CS, dat Jos de ziel uit het filmpje had gehaald. Ook toepassing van foto's (statisch beeld) draagt niet bij aan de dynamiek van een praktisch verlaten station. André adviseerde Jos om zich niet te veel mee te laten slepen door kritiek op eerdere versies en gewoon zijn eigen keuzes en idee m.b.t. het maken van een filmpje, te volgen.
Het filmpje van de fietstocht verraste de aanwezigen m.b.t. de kleurrijke opnames, stabiliteit en correcte positie horizon (opgenomen vanaf fietsstuur). André gaf aan dat een dergelijke camera beter gebruikt kan worden i.c.m. een traditionele camera. De vertoonde beelden waren n.l. allen gefilmd met een vaste (wide) lens instelling. Bij opnames van gebouwen (dichtbij) krijg je dan verbuiging, wat onnatuurlijk is. Dit konden we recent zien door het door Wim gemaakte filmpje van de fietsrally, waarin hij een mix maakte van opnames met zijn eigen camera en de GoPro van Jos. Tom gaf aan dat dit soort camera's (In dit geval de Hero GoPro 9) zijn ontwikkeld voor gebruik als action cam.

Henk vervolgde deze avond met 2 oude, maar zeer leuke animatiefilmpjes welke hij eind 70-er jaren op smalfilm had opgenomen (en veel later gedigitaliseerd) De eerste "duppie" liet een "dubbeltje"zien welk achtereenvolgens werd gepasseerd, dan wel ingesloten, door een "battalion" voorbij komende centen, stuivers, kwartjes, guldens en rijksdaalders, om uiteindelijk alleen als "duppie"over te blijven.
Het tweede animatie filmpje liet een stukje wereld geschiedenis (onafhankelijk worden van Afrikaanse landen, opkomst China, USSR, etc. middels het uitsluitend vertonen van postzegels. Leuk gemaakt en toch wel tijdloos filmpje.
Henk sloot deze avond af met zijn 3e filmpje "verleden tijd". Het betrof een interview met een goede vriend van Henk en bekende Maassluissenaar, waarbij deze laatste over een fenomenaal geheugen beschikte. Terwijl de geïnterviewde zo'n beetje de gehele middenstand, bedrijfjes en kleine eenmanszaakjes uit Maassluis de revue liet passeren, werd dit ondersteund met de bijbehorende beelden uit een ver verleden. Prachtig document, met name voor de (oude) inwoners van Maassluis.

Om 22.45 sloot André deze interessante en weer van ouds gezellige clubavond af en namen we nog een laatste drankje aan de bar. De volgende clubavond: dinsdag 28 september, aanvang 20.00 uur.

Jos van der Waard,