Clubavond 14 januari 2020

Rien opent de avond, en verwelkomt ons met de wens dat het maar een mooi (film)jaar mag worden.
Een speciaal welkom aan Herve, Hij heeft eerder de basiscursus in 2017 gevolgd en komt ons nu een paar avonden bezoeken hoe hem dat bevalt.
In de rondvraag geeft Anthoni ons een tip, kijk eens naar NPO-1 waar op woensdag een machtige natuur-serie "Seven Worlds, One Planet" te zien is.
Verder vraagt hij wie er ervaring heeft met het digitaliseren van VHS-banden? Tips genoeg, gewoon een recorder aan je computer hangen (maar dan moeten wel de aansluitingen geschikt zijn!); Maar Hervé geeft aan dat hij daar apparatuur voor heeft. Dat wordt dus in de pauze een technische discussie.
Anthoni is ook nog steeds benieuwd of we een aantal 1-minuut films van de Nova op de club kunnen vertonen. Henk gaat daar achter aan.

Oogst
Volgende keer (28 januari) is onze clubwedstrijd “Oogst 2019”. Niet alleen zijn dan ook onze partners welkom, maar ook de rest van Maassluis en omgeving mogen er gratis in.
De jury heeft 19 films in ontvangst genomen om die te beoordelen, of er films een nominatie ontvangen om door te mogen gaan naar het RF2020. Met die 19 films gaan we wel over de maximum projectieduur heen. Om te voorkomen dat het diep in de nacht wordt, zal het bestuur morgen een besluit nemen hoe we dat gaan oplossen. In ieder geval zal de projectie al om 19:30 uur van start gaan, dus zorg dat je tijdig aanwezig bent.

De agenda op de website is bijgewerkt tot aan de vakantie. Op 3 maart gaan we met films op bezoek bij de filmclub in Brielle. Het programma en de deelnemers zijn bekend, en Cor coördineert deze avond. Op 16 maart staat een bezoek aan de LVSL gepland. Hiervoor is nog geen coördinator en/of films bekend.

Kunstroute 2020
Onze deelname aan de Kunstroute 2020 is bevestigd (18+19 april). Al eerder hebben we aandacht besteed aan het thema “Vrijheid”, maar we zien nog weinig activiteiten om met een film te komen.
Zo’n film kan dit najaar ook meedoen met het regionale thema festival. Dus dubbele kansen.
Door het tussentijds aantreden van André als bestuurslid, mag hij de komende ledenvergadering niet deelnemen aan de kascontrole commissie 2019. Arnold zal hem vervangen en samen met Guus de centjes gaan tellen.
In de rondvraag blijkt dat de vorig jaar door Cor gewonnen Snoeck-beker (voor Maassluis in beweging) niet in de toenmalige publicaties is doorgedrongen. Het gebeurt niet vaak, maar soms schrapt een redactie van De Schakel in onze kopij.

Na de rondvraag starten we met een nieuwjaarswens van Arnold. Hij heeft met digitaal geknutsel een wenskaart voorzien van sneeuw, een roken auto uitlaat en nog meer. Maar 35 seconden en toch een knap staaltje werk.
Jan heeft een wat langere film, en zoals hij zelf aangeeft dat het niet voldoet aan al onze spelregels. Geen kop en staart, geen rode draad en geen verhaal! Als je het zat bent, zet ‘m dan maar uit is zijn stelling. Vervolgens zien we half Zuid-Amerika langstrekken en allemaal even mooie beelden. En zoals we van Jan gewend zijn, hij kruipt bovenop de mensen, zoals bij een sieradenverkoper, een feestmarkt enz.
En dan is toch de vraag, waarom maak je met zulke mooie beelden er geen echte film van. Materiaal genoeg, maar geen inspiratie hoe je daar iets van moet maken. Henk forceert ’t aardig en weet een belofte van hem af te dwingen, om er toch iets mee te gaan doen.

In opdracht van
Na de opdracht van 10 december is Hans aan de slag gegaan met een psychedelische insteek voor twee minuten in zijn film “Beweging”. Met een treinstation als entourage zet hij er vervolgens de pas in door de snelheid op te voeren. En dat gelardeerd met vage schimmige flarden waardoor een soort droomwereld langs komt. We reageren allemaal enthousiast, wat die beelden bij eenieder losmaken en allemaal met een iets andere beleving.

Rien heeft een wat andere insteek gekozen met zijn twee minuten opdracht. In “Bodypump” geeft hij ons een inkijk in zijn sportieve beleving, met als slot een kolderieke clou. Zo’n grappige wending doet ‘t wel goed bij de leden.
Bijzonder dat een opdracht om een 2-minuten film te moeten gaan maken met als enige een letter “B” in de titel.

De opdracht krijgt een vervolg. Nu is het de beurt aan Anthoni en Jos, om met de eindletters van de vertoonde filmtitels “G” en “P” hun twee minuten versies op 11 februari aan ons te laten zien. We zijn nu al benieuwd.
Het idee van Cor, Gonny en Arnold om de leden op deze manier aan te zetten tot een film werkt wel.
In de pauze worden aan de bar al ideeën aangedragen, zeker ook omdat André ons trakteert op een drankje vanwege de geboorte van hun dochter Marie.

Eigenlijk naar aanleiding van Hans z’n film, wil Henk ons bewegen om eens een geheel andere film te gaan maken, in plaats van de registraties die we allemaal gewend zijn. Na de pauze laat Henk ons een aantal voorbeeld films zien, om ons inspiratie te geven over een idee vorming. Die films zijn nogal verschillend van karakter, maar in een ervan herkent Arnold zijn eigen camera werk!

Met de oproep om het toch eens te proberen sluit Henk de avond af, om aan de bar nog eens extra inspiratie met elkaar op te doen.


Rien van der Vlist