clubavond 14 maart 2023

Clubavond 14 maart 2023,

Een vertrouwd gezicht achter de bar. Cor Huisman had heimwee en wil graag de bar weer doen. Daar is uiteraard geen bezwaar tegen. Vandaag helpt Arnold hem.
Er komt ook een nieuw aspirant-lid kennismaken. Hij heet Wijnand. Als hij echt lid wordt, volgen meer gegevens.
Vanavond zijn er zo’n 10 man/vrouw aanwezig. Afgemeld: Gerard, Martin, Jan, Rien en Jos.
Bij de rondvraag wijst Guus op een meegebrachte archiefmap met krantenartikelen van de ‘Smalfilmclub Maassluis’ rond 1980-1985. Wie interesse heeft kan hem eens inzien. Wim neemt hem even mee naar huis.

André neemt het van Henk over om de films van de ‘Oogst’ na te bespreken. Het is de bedoeling dat we niet alleen kijken om het kijken, maar te kijken of verbeteringen mogelijk zijn.

Eerst wordt ‘Ons ben zuunig’ van Wim Rieke besproken. Het schort aan de kwaliteit van het geluid. Wim vertelt dat dit voornamelijk te wijten is aan de camera-instelling van het opnameniveau. Dit was erg laag gezet vanwege een brom die te horen was door de koptelefoon met het idee dit later weer te corrigeren in de computer. Maar dit is niet erg goed gelukt. Tom geeft aan dat de microfoon te ver weg heeft gestaan. Die moet altijd dichtbij!
Wim is van plan het gesproken woord opnieuw op te nemen en probeert dit er goed op te krijgen zo mogelijk met behoud van achtergrondgeluid.
Henk geeft aan dat er iets aan het eind ontbreekt maar hij weet nog niet precies wat. Wel blijkt dat er bij een enkeling wat misverstand is over ‘de vriendin’ in de camper. Is dat een ander dan Anneke? Wim zegt over het eind nog eens goed na te denken en zal het resultaat t.z.t. laten zien.
Ter vergelijking van het geluid wordt ook nog de film van Jos ‘Wat doen we met Kerst’ getoond. Dan blijkt weer dat goed (gedoseerd) geluid moeilijk is, maar wel belangrijk om net de finishing touch aan een film te geven.

Dan gaan we Henk z’n film ‘Vogeltjes’ nog eens kritisch bekijken. Tom ziet de film voor het eerst en geeft Henk een compliment voor deze ‘fantastische’ film. Henk is aan het twijfelen gebracht over de kleuren van zijn beelden, zijn ze niet te fel? Henk zoekt in zijn film eigenlijk naar de sfeer in ‘ Briefgeheim’. Maar er is zo wie zo een groot verschil omdat de opnames van Henk voor een groot deel buiten bij mooi weer zijn geschoten en bij Briefgeheim zijn het voornamelijk binnenopnames die ook nog eens uitgebreid zijn nabewerkt. In het algemeen is men het erover eens dat de kleuren prima zijn en dus zo moeten blijven.
Ook wordt nog een tijdje stilgestaan bij de ‘foutjes’ en de vraagtekens. Belangrijkste punten: de postbode die met z’n kleding feitelijk niet in de tijd past. De ambulance met sirene is wat dubbelop en is in deze landelijke omgeving een sirene al direct nodig? (Misschien kan de sirene wat later worden ingestart en op de achtergrond klinken). Ook de Tesla is bij de meesten een dissonant. Kan die er niet uit en bv. alleen het dichtslaan van een autodeur?
Henk denkt dat hij alles toch maar bij het oude laat, maar na een nachtje slapen weet je het nooit.

Filmer van de avond is Ton Sala die zijn filmpje ‘Tegenpolen’ opgenomen op Bonaire, nog eens laat zien. Ton vertelt dat hij zittend op een stoeltje met een biertje naast zich, de opnames van de Pelikanen en de Leguanen heeft gemaakt en er dus goede herinneringen aan heeft. Henk geeft Ton een compliment voor deze vakantiefilm waarover is nagedacht en André looft het door Ton geschreven commentaar.

André bespreekt nog even wat regionale plannen. Er komt om het jaar een reisfestival onder de naam ZOMERFESTIVAL en een themafestival. Dit jaar een wegens corona uitgesteld reisfilmfestival waarbij elke club één of twee films kiest ter vertoning. Het zal ergens in juli of augustus worden gehouden, dit keer waarschijnlijk in Den Haag of Leiden maar de bedoeling is dat het rouleert.

Ook komt er een themafestival in 2024. Het thema is: ‘Mijn favoriete plekje’
Iedereen wordt gevraagd na te denken over dit thema of er ook eens wat anders bedacht zou kunnen worden dan een documentaire over een dorp of stad. Op het betreffende festival moet tenminste een bij de productie betrokken persoon aanwezig zijn (hoeft niet per sé de maker te zijn).
In het programma van onze club is door het bestuur tijd ingeruimd voor andere clubs en/of interessante filmers, ook Arnold heeft nog filmpjes te vertonen die we nog niet gezien hebben. Genoeg om in de toekomst inspiratie op te doen.

Om even over half elf ruimen we de zaal op en gaan napraten bij Cor aan de bar. Let op, voortaan graag contant (klein) geld meenemen. Want de bonnen gaan wat Cor betreft tot het verleden behoren.

Wim Rieke