22 maart 2022, verslag clubavond

Deelnemers: Guus, Tom, Martin, Han, Loes, Maarten, Arnold, Gerard, Jos. en André. Henk en Rien hadden zich afgemeld wegens een corona besmetting en Hervé was deze week bij zijn dochter in België. Verder aardig te vermelden dat ons lid Ton Sala zich weer heeft gemeld om op de clubavonden aanwezig te willen zijn, echter zelf geen vervoer heeft. Gerard zal hem derhalve de volgende clubavond gaan ophalen en na afloop weer thuisbrengen.

Er was ook een misverstand m.b.t. het runnen van de beheerdienst. Maarten had (op eigen initiatief) dinsdagmorgen Gerard gebeld om te vragen of deze met hem de bardienst die avond zou willen doen. Dat vond Gerard geen probleem, echter toen men ging navragen voor de sleutel, bleek dat Han en Arnold de bardienst deze avond al zouden invullen. Han meldde zich later op de dag af i.v.m. acute rugproblemen en vroeg derhalve om vervanging. Aangezien Jos met Gerard meerijdt en tussen hen al een vertrektijd uit Vlaardingen was afgesproken, kon Gerard helaas niet invallen. Toen Gerard en Jos rond half acht bij Luxor arriveerden, bleek dat Arnold al de koffie aan het zetten was, geholpen door Han, welke wat moeilijk liep, maar toch de bardienst ging doen. Chapeau Han! Om bovenstaand verhaal in de komende weken te voorkomen, dient het (door Rien verstrekte) schema te worden gehanteerd. Bij afwezigheid dient zelf een vervanger te worden gevonden, en dit daarna door te geven aan Rien.

Jos ontving uit handen van Han de "Willy Lerch VAKANTIEFILM BOKAAL", welke Han als laatste in 2020 had ontvangen. Dus deze is nu in opslag bij Jos.

Henk had aan André gevraagd om deze clubavond te leiden en gelukkig arriveerde André om 20.20, nadat hij eerst nog even bij Henk een USB stick met de films van het ZH'-12 festival had opgehaald. Hiervoor, in afwachting van André, hadden we besloten dan maar eerst naar de nieuwe film van Han ("de specialisten") te gaan kijken. Toen de film net gestart was, liep André binnen. Dus maar even gepauzeerd.

André overhandigde aan Han de "Maassluis" wisseltrofee en het jury rapport. Ook ontving Han nog zijn eerste prijs (64 Gb USB stick) voor zijn winnende film "Eindelijk". Hij deelde ook de jury rapporten uit van de overige ingebrachte films. Hierna stelde André de gebruikelijke rondvraag. Niemand van de aanwezigen, behalve Gerard, had hierin wat te melden. Gerard vond de door ZH'-12 ingebrachte enquête weinig constructief. Het betrof 2 enquêtes welke hij van Henk via de mail had ontvangen. Een voor bestuursleden en een voor de gewone leden. André reageerde door te stellen dat de bestuurenquête dan voor de leden niet relevant is en dat je op de andere ledenenquête altijd nog je eigen suggesties kan vermelden.

Hierna vervolgden we met de vertoning van Han's film "de specialisten" Het betrof een wandelclub welke in een groot bos op Tenerife, als z.g.n. specialisten aan het begin van de film werden voorgesteld, en als zodanig optraden voor een grote en bekende meubelproducent uit Zweden. Han had dit uit de vrije hand gemaakt, zonder script. We zagen vooraf koffie drinkende mensen, vervolgens deze mensen aan de wandel door een bos , een omgezaagde dikke boom en tot slot het uitstallen op een grote picknick tafel van een gezamenlijke lunch. Han vertelde dat dit zijn vaste wandelclub was en er normaal alleen foto's werden gemaakt en hij dit keer tijdens zo'n wandeling had gefilmd. De reacties uit de zaal was dat er toch wat meer verhaal in moest komen, bijv. het visueel keuren van het hout omgezaagde boom) met bijv. een subtiele verwijzing naar Ikea. Het gaf Han toch te denken en hij gaat hier waarschijnlijk verder mee aan de slag.

Het tweede zeer korte (6 sec.) filmpje was een "logo" filmpje van Martin. Het toonde een oude foto van een koe bij slagerij en daarnaast een foto van de huidige slagerij, dit alles ondersteund door fors koeiengeloei. Martin had er duidelijk minder werk aan gehad dan het "logo" filmpje van Tom m.b.t. zijn Tomnose.

We zouden nu verder gaan met de USB stick van Henk met de ZH'-12 films, echter de betreffende USB stick bleek voor de Eminent speler helaas onleesbaar! Deze dient geformatteerd te zijn in FAT 32 voor filmpjes kleiner dan 4 Gb of in NTFS voor grotere filmbestanden. Dus moest er deze avond een alternatief scenario worden gepresenteerd.
André vertoonde een wat oude maar nog steeds leuke (buurt) film "GRAP" en hierna hielden we pauze (21.00 uur)

Na de pauze werden er nog een aantal films welke op de Eminent stonden, vertoond. Dit waren: Steengoede vakantie (van Henk en Sari Boose) Een leuk script en door beiden goed geacteerd. Het geheim van het oude huis (van Henk van de Meeberg), ooit op smalfilm gefilmd en later gedigitaliseerd. Bijzondere locatie (oude vervallen panden) waar een aantal jongens door struinen. Bijzondere geluidseffecten later aan toegevoegd.
Breekbaar (van Ruud Brockhus), fraai gefilmde glasblazerij in Tsjechië waar met mooie shots te zien was hoe zwaar (en heet) het produceren van grote glazen objecten in zijn werk gaat. Dit was een vakantiefilm met een bezoek aan een glasfabriek en de daarbij volgende rondleiding, ondersteund met een persoonlijk, maar zakelijk kommentaar.

Al met al toch nog een aardig geïmproviseerde filmavond!
Tot zover het verslag weer van deze avond. De volgende clubavond zal op dinsdag 12 april, aanvang 20.00 uur, weer plaatsvinden.


Jos van der Waard