clubavond 23 augustus 2022

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Tom, Gerard met zijn vrouw Ria, Arnold, Wim, Jan, Loes, Maarten en Jos.
Afgemeld: Martin (op vakantie), Han (i.v.m.ziekte)

Henk opent deze eerste clubavond na de zomerstop om 20.00 uur, heet iedereen van harte welkom. Deze avond zal geheel worden verzorgd door Gerard, Arnold en Guus met elk hun specifieke filmpjes. Verder heeft Maarten voor vanavond een bijzondere film ingebracht: "Touw zonder knopen" en zal Wim een filmpje laten zien over de recente fietsrally.
Alvorens hiermee van start te gaan deelt Henk de aanwezigen het volgende mede. Henk is met zijn vrouw Sjaan recent bij Loes en Jack op bezoek geweest. Loes geeft hierop de volgende informatie: Nadat Jack de afgelopen jaren in toenemende mate met zichtproblemen werd geconfronteerd hetgeen zijn geliefde hobby fotograferen, nu onmogelijk heeft gemaakt, is er recent bij hem een vorm van longkanker vastgesteld. Hij zit nu samen met Loes in een heel moeilijk traject m.b.t. het al dan niet laten doorgaan van diverse behandelingsopties. Henk en de aanwezigen wensen derhalve Loes en Jack heel veel sterkte in deze voor hun erg zware periode.
Han heeft poly-artrose wat betekent dat vrijwel al zijn gewrichten zeer slecht beweeglijk zijn en hij daardoor heel veel pijn heeft. Pijnbestrijding is derhalve voor hem nu het grootste punt van zorg. Hij heeft Henk laten weten niet meer naar de club te kunnen komen en zijn lidmaatschap derhalve opgezegd. Maar laten we hem, voor zover hij dat nog op prijs stelt, regelmatig infomeren over het wel en wee van de club.
Ton Kolmeijer Heeft Henk laten weten helaas geen voldoende tijd te hebben om aan de filmclub deel te kunnen nemen. Lidmaatschap opgezegd.
Maarten gaf ook nog een update van zijn gezondheid. Aanvankelijk dacht men aan alvleeskanker maar nu blijkt gelukkig dat zijn kanker meer prostaat gerelateerd is en een veel mildere vorm heeft. Hij krijgt een hormoonkuur waarvan de resultaten veelbelovend zijn.
Tot slot gaf Guus ook nog een update van zijn gezondheid m.b.t. lopen en zicht.

I.v.m. Gerard's 80ste verjaardag, heeft hij samen met zijn vrouw Ria voor diverse hapjes gezorgd, zowel zoet als hartig en geeft hij in de pauze een rondje. Henk is voorafgaand, enige weken geleden, bij Gerard en Ria op bezoek geweest en heeft Gerard de traditionele "fles jenever voor 80 jarigen" namens de filmclub overhandigd.
Rien, welke deze dag 71 is geworden en ook een rondje zal geven.

Rondvraag André geeft een spoedcursus "Filmpje maken " in 2 dagen. Gegadigden kunnen zich hiervoor aanmelden.

We vervolgen met het kijken naar de films van Gerard, Arnold en Guus. Gerard is destijds door Loes benaderd met de vraag of hij een filmpje wou maken. Dat heeft hij geweten.... Uit zijn archieven heeft hij de nodige smalfilms (super 8) geselecteerd, gedigitaliseerd en er een film van gemaakt. Zijn destijds jonge levensloop gedurende de "Super 8 periode" Daarna 20 jaar niets, i.v.m. gebrek aan tijd door een druk horeca bestaan. En zijn 2e "digitale periode" wel weer een mooi stuk levensloop uit samengesteld. Een toch wel bijzondere filmgeschiedenis in 2 delen waarin we konden zien wat Gerard buiten zijn vroege vakanties in Frankrijk en later in de USA, verder heeft gedaan zoals: Getrouwd met Ria, Campers gebouwd, geraced op Zandvoort, gezeild over de Noordzee, lid van het videoteam van het Zonnehuis, en zijn feestelijke afsluiting van zijn restaurant. Gerard kan derhalve terugkijken op een rijk en boeiend leven, samen met zijn vrouw Ria.
Tot slot had Gerard als "bonus" nog een speelfilm met de naam als "Danger" van 2 min. uit de periode 1959-1961, waarin de televisie als een mogelijke bedreiging zijn intrede deed.

Hierna presenteerde Guus een uitgebreide uitleg hoe hij destijds samen met Gerard en Aad van der Weil, tekenfilmpjes heeft gemaakt. Hij had hier de nodige zaken voor meegenomen zoals een plateau met 4 lampen waarop de afzonderlijke sheets middels een ringband, stuk voor stuk konden worden gefotografeerd nadat deze een voor een door hen waren getekend. Aan de meegebrachte ordners konden we zien wat een monnikenwerk dit geweest moet zijn. Helaas is Guus de destijds gemaakte smalfilmpjes kwijtgeraakt.
Guus en Gerard leggen uit hoe ze destijds hun tekenfilmpjes maakten.

Tot slot liet Arnold deze avond het nodige van zijn kunnen zien, mede door slim gebruik te maken van de bekende green screen techniek. Met een duidelijke stap-voor-stap uitleg, gaf hij de aanwezigen een handleiding (en advies) om dit zelf ook eens uit te gaan proberen. Had hiermee bijzonder filmpjes gemaakt, met name die op Broadway New York waarop hij op de daar enorme video schermen, de acties van Max Verstappen liet zien. Kortom: leuke en inspirerende filmpjes!

Hierna volgde de pauze met de nodige hapjes en drankjes aan de bar.

We vervolgden na de pauze met de film "Touw zonder knopen" , een wat oudere maar zeker geen "gedateerde" film van Henk, welke hij destijds met een toneelvereniging in een oud fort bij Hoek van Holland heeft opgenomen. Een film welke diverse karakters van mensen zoals wij die dagelijks in het leven tegenkomen, laat zien, maar dan in een bijzondere locatie van een fort. Je kan hier in 5 minuten over uitgepraat zijn maar je kan er ook uren over praten. Ligt allemaal hoe je dit zelf beleeft en ervaart. Dus zonder meer een bijzondere film!

Tot slot van deze lange, maar boeiende avond, de film welke Wim heeft gemaakt over de recente en zeer succesvolle fietsrally. Met materiaal van de GoPro van Jos en die van zijn eigen camera heeft Wim een hele leuke impressie gemaakt van hetgeen we die dag hebben ervaren. Vanaf de start bij Monsieur Paul in Maassluis tot aan het afsluitend etentje bij de Gouden Kom, een gezellige en leuke happening! Henk en Sjaan hadden de rally heel goed voorbereid en de film is hier het bewijs van!
Nogmaals dank en ook aan Wim voor de supersnelle productie van het filmpje.

Rond half twaalf sloot Henk deze 1ste filmavond na de zomerstop af en werd er nog uitvoerig nagepraat aan de bar. De volgende clubavond: dinsdag 13 september, aanvang 20.00 uur.

Jos van der Waard.