clubavond 24 mei 2022 / seizoen afsluiting

Aanwezig: Wim, Rien, Tom, Ton, Gerard, Arnold, Guus, Han, Martin, Loes, Maarten, Jan en André.

Omdat het de laatste avond van dit seizoen was, waren ook de meeste partners aanwezig, dus was het niet alleen “ouwe-jongens-krentenbrood”, maar ook ouwe meisjes....eh..enfin, het was weer een ouderwets gezellige bijeenkomst waarbij iedereen weer blij was dat we elkaar weer konden ontmoeten.
We misten natuurlijk Jos met zijn partner, Steffie, Henk en Sjaan, en Hervé. Henk was zo vreselijk verkouden, dat hij ons allen niet wilde aansteken, maar hij had 's-middags nog wel alle tafels en stoelen klaargezet voor de avond; bedankt Henk. We begonnen de avond dus met 20 aanwezigen.

Allereerst werd door Wim aan André de beker uitgereikt die hij op het Regiofestival had gewonnen, tot grote hilariteit van hemzelf, omdat de jury tijdens de Oogst niets had begrepen van zijn film... Tijdens de rondvraag vertelde Tom, onze techneut, dat hij de bedieningstafel voor de beamer etc. had verbouwd en dat hij hoopte dat alles goed zou werken. Maar, of de duvel ermee speelde, er was geen geluid op de eerste de beste film die moest worden afgespeeld. De mediaplayer liet het afweten en degene die het dichtste bij woonde (in dit geval Rien) werd vriendelijk doch dringend verzocht zijn laptop thuis op te halen. Ondertussen vermaakte Wim ons met een soort quiz over vakanties in het algemeen, we dronken alvast de door André en Wim gesponserde wijn en namen een hapje van de welvoorziene tafel met meegebrachte lekkernijen, maar daarna konden we toch van start.

Wim had diverse mensen gevraagd een film mee te nemen en vervolgens werden vertoond “Titel” een film, ooit op super 8 gemaakte film van Wim, “Yellowstone” van Loes, een “Promofilm” voor onze filmclub door Arnold. Vervolgens  zagen we “Scherp”en “Hommels & Hibiscus” van Han, “Argentinië” van Martin, “Ook goeie morgen”van Wim en “Tussen kokosnoten en robijnen” van Jan.

Het werd alweer over elven voordat we gingen opbreken en we konden terugkijken op een heel geslaagde clubavond.
Loes

Tot 23 augustus