clubavond 25 oktober 2022

Deelnemers: Henk, Martin, Guus, Ton, Gerard, Arnold, Maarten, Jan, André, Loes en Jos.  Afgemeld: Tom, Rien en Wim

Henk opent de avond om 20.00 uur en kondigt filmpjes aan van de volgende leden: Ton, Arnold, Loes, Guus en van hemzelf.

Rondvraag
- Loes is er bij de volgende clubavond niet bij. Ze is dan Met Jack naar Marokko. Gaat gelukkig weer wat beter met Jack. Zijn immuun therapie schijnt gelukkig aan te slaan!
- Maarten heeft wat oude "celluloid" spulletjes meegebracht. Voor de liefhebbers uit te zoeken.
- Henk vermeldt nog even dat we de week hiervoor met hetzelfde groepje mensen als waarmee we de filmclub in Leiden destijds hebben bezocht, nu een bezoek hebben
gebracht aan de filmclub in Capelle. Was een bijzonder aangename en constructieve avond geweest. Afgesproken daar dat men ons komend jaar ook in Maassluis komt
bezoeken.

We begonnen deze avond met de vertoning van een film van Loes met als titel "Nieuw Zeeland".
Helaas bleek haar filmbestand niet af te kunnen spelen in de Eminent mediaplayer. Dat bleek ook voor andere filmpjes op te gaan met bestandsvorm als MOV, MP4, AVI, etc.
Heel irritant en hier zullen we in de nabije toekomst een oplossing voor moeten gaan vinden.

Henk had een film meegenomen welke wel afspeelbaar was. Hij is bezig meteen nieuwe film voor de Oogst met als titel "Vogeltjes"en heeft al een reeks opnames gemaakt op de
locatie bij Jan Huigen, waar we in de zomer met de fietsrally langs zijn geweest. Ook had hij zijn film deels gemonteerd en hij vroeg de aanwezigen er hun kritiek op los te
laten. Er ontstond derhalve een levendige discussie met een aantal constructieve aanbevelingen. Intussen arriveerde André om 20.40.

Een 2e filmpje van Henk betrof een film uit België met als titel "War on pears"
Het toonde bijzondere (macro) opnames van diverse insecten welke zich tegoed deden aan rottende peren, waarvan er regelmatig nog een aantal naar beneden kwamen. Ook liepen er af en toe (verpletterende) voeten en reden fietswielen door de perenhoop. Met bijzondere geluidseffecten van de op diverse frequenties zoemende insecten en hun gesmak bij het eten van de peerrestanten, maakte het geheel nog realistischer m.b.t. een echt oorlogsslagveld.

Hierna volgde Arnold met een vakantiefilm met als titel "Veluwe"
Deze begon met opnames van en rondom de watervallen in Loenen/Eerbeek en van het jaarlijkse Stoomtreinfestival in Beekbergen.(eerste week van september). Mooie opnames van de imposante, in bedrijf zijnde stoomlocomotieven en wat er verder op en rondom de treinen afspeelde. Er werden nog wat suggesties gedaan om er meer een verhaal van te maken, echter Arnold liet weten daar destijds erg beperkt geweest te zijn m.b.t. de toegankelijkheid van het stoomgebeuren.

Vlak voordat we gingen pauzeren, onderbrak André de avond met het overhandigen van een fles jenever aan Henk i.v.m. het bereiken van zijn 80ste verjaardag (1 oktober 2022). André had op Henk's verjaardag een aantal pogingen gedaan om hem toen die fles te doen overhandigen, echter zonder succes. Dus bij deze heeft hij dat namens de filmclub alsnog kunnen doen. Henk vond dit erg leuk en liet weten in de pauze een rondje aan de bar te geven.

Om 21.15 hielden we pauze.

Na de pauze vertoonde André een film uit 2012 met als titel "Jan Houtman".
D
eze film was indertijd door hem gemaakt in opdracht van het ministerie van Defensie en ging over de dienstplicht waar velen van onze generatiegenoten destijds mee te maken
hebben gehad. De een met goede, de ander met minder goede herinneringen. De film betrof een interview met Jan Houtman en zijn voormalige dienstmaat Wim, welke afwisselend anekdotes vertelden dan wel commentaar gaven wat gemixt was met zwart-wit beelden uit W.O.-2, Cuba crisis, Koude Oorlog, Vietnamoorlog, etc. Zeker voor diegenen welke destijds ook onder de dienstplicht vielen, veel herkenbare beelden!
Op een vraag aan André hoe hij aan die beelden gekomen was, verwees hij naar een open domein van Beeld & Geluid (Hilversum), waarvan je deze beelden gewoon kunt downloaden.

De afsluiter die avond betrof wederom een film welke Henk had gezien tijdens het "Breedbandfestival" in België, met als titel: "Critters of Indonesia"
Een schitterende film over het diepzee leven in de regio van één van de vele Indonesische eilanden (dacht Sulawesie). Gemaakt door Belgische filmamateurs en duikers, welke dit ieder jaar schijnen te doen. Het gaf een fascinerend beeld van het kleurrijke leven onder water van allerlei soorten vissen, krabben, kreeften, etc. zeer close up gefilmd en daarbij een  interessante voice over wat het vertoonde gebeuren verduidelijkte en nog interessanter maakte. Een bijzonder mooi gemaakte film!

Ondanks de problemen met de Eminent mediaplayer (waarover ik recent een aparte e-mail naar iedereen heb verstuurd), was het toch nog een interessante en gezellige clubavond geworden. Zoals altijd eigenlijk! 
Henk sloot de avond om 10.30 af waarna we na het opruimen van de zaal nog een drankje aan de bar namen.

De volgende clubavond: dinsdag 8 november, aanvang 20.00 uur.
Jos van der Waard,