26 april 2022, samenvatting clubavond

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Tom, Martin, Gerard, Arnold, Wim, Ton, Jan, Jos en André. Afgemeld: Loes (vakantie), Hervé (ziek), Maarten (ziek), Steffie (ziek) en Han. Beterschap gewenst richting de zieken! Henk opent deze clubavond om 20.10 uur en begint met de rondvraag. - Wim 3 aanmeldingen (met partners) voor het komende festival in Leiden. Wim kan , i.v.m. meenemen scootmobiel van zijn vrouw, nog één persoon meenemen. Jos en zijn vriendin rijden naar Maassluis (8.30 daar) om vervolgens met Henk en zijn vrouw mee te rijden. Jan en zijn vrouw rijden zelf naar Leiden. - Rien Meldt m.b.t. de beschikbare consumptiebonnen, dat hij of Jos altijd een bonnenboekje bij zich hebben tijdens de clubavonden. - Wim Stelt voor om een boekje in de "bartas"te houden, mochten Rien of Jos op een avond beiden niet aanwezig zijn. Wordt mee ingestemd. Wel belangrijk m.b.t. het tijdig en correct afdragen van de baromzet aan Luxor (door Jos), dat hij na elke clubavond een opgave krijgt van het aantal verstrekte consumpties en het totaal van de ingenomen bonnen. Verder dienen de ingenomen bonnen, middels een penstreep/kruisje, ongeldig te worden gemaakt. Vervolgens neemt André deze avond het voortouw met als onderwerp "Van film naar idee" Hij stelt dat vaak bij leuke films, deze voortkomen uit een simpel idee. Hij vraagt de zaal, wie er nu bezig is, dan wel intenties heeft om de komende tijd een filmpje te produceren? Dit zijn: - Guus; Heeft vergaande plannen met een film over het restaureren en weer in de vaart nemen van een 2e trekschuit "Het vrouwtje", welke zich in Midden Delfland zal gaan afspelen. - Jos: Is recent een kleine week op Terschelling geweest en daar de nodige natuuropnames gemaakt. Wil hier ook iets mee gaan doen. 2 -Rien: Speelt met de gedachte een film te maken met als titel "Wat doen we ons zelf aan" en wat de huidige "appende" mensen en het fenomeen "smartphone verslaving" onder de aandacht wil brengen. André vervolgd met op te merken dat in elke film van belang is om een tegenstelling te bewerkstelligen. Om dit duidelijk te maken start hij met fragmenten uit de eerste film het eerste film "De opvolger" die hij maakte in de serie RO-TV Het betreft hier een vader welke eigenaar is van een schrootverwerkingsbedrijf (met mooie maar ruige beelden hoe het daar dagelijks aan toe gaat) en zijn zoon, welke op de muziekschool de opleiding tot violist doet, wat duidelijk zijn passie is. Vader wil zijn zoon graag als opvolger, maar het wordt al gauw duidelijk dat dit botst met het toekomstperspectief van zijn zoon. Om 21.30 houden we even pauze om daarna verder te gaan met het 2e deel van deze avond. De 2e film welke André deze avond vertoond heeft als titel "Kleine kinderen, kleine zorgen". Een heel persoonlijk verhaal van de moeder (en maakster, Nancy Dijksman) van het ogenschijnlijk probleemloos opgroeien van haar zoon van baby, peuter, kleuter naar puber, waarna een periode van ernstige depressiviteit volgt. Internet- en kranten artikelen m.b.t. de toenemende depressiviteit bij jongeren in de huidige tijd volgen op de "zorgeloze" kindertijdbeelden. Uiteindelijk eindigt de film met beelden van een lachende, jong volwassen zoon als docent op een school in een derde wereld land. Voornamelijk gebruik gemaakt van oude smalfilm/video opnames uit de baby/kinder/pubertijd, aangevuld met de jongere opnames op de school. Bijzonder mooi gemaakt, waar je als kijker snel wordt ingetrokken en een aangrijpend beeld geeft van de relatie "moeder- zoon". Na de diverse reacties uit de zaal te hebben besproken volgt de laatste film van deze avond "Simpelweg" Een film met als thema "vakantie in eigen land" Gemaakt door Marco Brunu en Nancy Dijksman Gezin met puber- zoon en dochter stellen zo hun eisen aan de "gezinsvakantie" , waarbij de vader (Marco Brunu), achter zijn krant af en toe commentaar op de verschillende en uiteenlopende wensen van zijn vrouw en kinderen geeft en daarmee telkens zijn hoofd draait en in de camera kijkt. Het eindigt uiteindelijk met een vakantie"set" aan de overkant van hun huis, achter een windscherm met barbeque en drankjes in de zon. Tot slot op deze avond stelt Henk aan alle aanwezigen voor om een verhaaltje te schrijven van max. 10 regels, zijne het uitgangspunt voor een te maken filmpje. Wim stelt aanvullend voor om uit te gaan van 3 woorden als basis van een verhaal-filmpje. 3 André belooft binnenkort een aantal drie-woorden combinaties op te sturen. We sloten de avond even na half elf af en namen nog een drankje aan de bar. De volgende clubavond: dinsdag 10 mei, aanvang 20.00 uur. Jos van der Waard,