Clubavond dinsdag 26 november

Ik was bijna m´n belofte vergeten om een verslag te maken.
Gelukkig werd ik er aan herinnerd door een filmpje wat Rien vd Vlist mij toestuurde.

Ondanks dat de halve wijk rondom het Luxor wordt afgebroken waren er toch 16 mensen (waaronder 3 dames) die onze locatie hadden weten te vinden.

De rondvraag ging vlot. Han v.d. Erve vertelde enthousiast over zijn bezoek aan een open filmwedstrijd in België waarvoor 22 Belgen en 4 Nederlanders zich hadden ingeschreven waaronder Han zelf. Hij roemde met name de uitstekende voice-overs die hij had gehoord. Er waren slechts 3 speelfilms en voornamelijk documentaires. Hij vond het voor ons de moeite waard om in de toekomst ook eens een kijkje te gaan nemen.

Daarna werd de avond ´overgenomen´ door Gonny die samen met Arnold en Cor het filmprogramma voor hun rekening namen. Cor zat klaar met z´n stopwatch om na het vertoonde, de discussies wat beperkt te houden.

De eerste film was van Arnold. ´de slag om Grolle´ later werd duidelijk dat dit het latere Groenlo was. Maar jaarlijks wordt de historische slag uit 1627 nagespeeld.
Arnold had er een keurige registratie van gemaakt, waarbij het natuurlijk wel een probleem was dat hij niet exact wist wat er ging komen en er ook geen gelegenheid was om wat close/ups te maken waardoor de film sterker zou zijn geweest.
Er was wat discussie over de vele geschreven tekst die we vooraf voorgeschoteld kregen. Maar Cor was onverbiddelijk, tijd is tijd dus door met de volgende film.

Dit was een registratie door Han vd Erve over Hommels in z´n tuin die graag zijn Hibiscus bezoeken op zoek naar honing. Mooie beelden die iets meer nodig hebben om er een film van te maken met een kop en een staart. Hier had wellicht een voice-over wat meer duidelijkheid kunnen geven waarom deze film was gemaakt en wat die hommels nu precies drijft om deze fraaie bloemen te bezoeken.

Hierna volgt wederom een film van Arnold met een reportage over Sail Scheveningen, waarbij Arnold meevaart met het klassieke zeiljacht de Oosterschelde. Hier zijn hele mooie plaatjes te zien van werkzaamheden en tuigage en de andere meevarende schepen.
De film is wat aan de lange kant, mede omdat er opnames tussen zitten die we min of al eerder gezien hebben en er zijn mensen die het niet nodig hadden gevonden om het geserveerde buffet erin te verwerken. Maar Arnold is er wel in geslaagd om te laten zien dat het een fraai evenement was waar een hoop te zien en te beleven was.

Dan volgt een film van Cor Huisman over Maassluis en de Sleepvaart.
Ruim 22 minuten duurt deze film die iets vertelt over de geschiedenis waarbij o.a. zwart wit foto's zijn gebruikt die Cor op door camerabewegingen enigszins tot leven heeft gewekt. Later volgt een tocht naar Ijmuiden met de zeesleper Elbe. Best een leuke film waarbij enkelen niet enthousiast waren over het trucje van Cor om zelf met z'n hoofd (film in film) de documentaire in te leiden.
Zelf vond ik dat het sleepvaartmuseum er bekaaid afkwam met alleen maar een shot van het museum aan de buitenzijde. Hier had een mooie kans gelegen om een rode draad in de film te krijgen door middel van iemand die het museum bezoekt en we een terugblik krijgen via de foto's e.d.
Maar in ieder geval een film over één van de hoogtepunten in de Maassluise geschiedenis.

Gonny vertelt nog iets over onze aansluiting bij de kunstroute die het thema heeft 'vrijheid'. Zij spoort de leden aan om eens na te denken over dit thema en individueel of groepsgewijs een film te bedenken met dit thema.

Na de pauze zien we nog een film van Arnold 'Gouda's Glorie' over o.a. de beroemde Goudse stroopwafels en een bezoek aan een fraaie kerk. We krijgen (te?) veel informatie. Maar ja, bij kritische leden is het niet snel goed.

Dan krijgen we weer een film van Han over 'Koos' die het van laaggeletterde tot schrijver heeft gebracht. Een mooi onderwerp waar overigens voor sommigen wel enige uitleg bij nodig was om precies te begrijpen wat Han met de film wilde vertellen. Maar we moeten uiteraard in ogenschouw nemen dat we nog niet zoveel van Han gezien hebben en dan was dit toch zeker het aanzien waard.

Dan is tussen het programma nog even een film ingelast van Gerard Massalt, die een documentaire heeft gemaakt over één van z'n hobby's 'het maken van klokken van een stuk boomstam. We zien zeer uitvoerig hoe dit procédé wordt gevolgd met een uiteindelijk fraai resultaat. Toch hoor ik naast me, 'bij de Action' heb je een klok voor 3 euro, ik zou er geen geduld voor hebben.

Tenslotte zien we nog een film van de productieve Arnold met een bezoek aan Kasteel Ravesteyn in Heenvliet. In de tuin van dit kasteel staan kunstwerken die fraai gecombineerd zijn met de natuur. We krijgen een aardig kijkje in wat er zoal in de regio te zien is.
Niet iedereen maakt daar filmopnames van maar Arnold neemt vaak wel die moeite en daarom heeft hij een grote bijdrage geleverd aan deze avond.

Tenslotte was er ook nog een oproep van Cor Huisman om steeds wat mensen een opdracht mee te geven voor een filmpje. Het precieze daarvan weet ik helaas niet meer, maar als eerste waren volgens mij Hans en Rien aan de beurt en was er iets met de letter B.
Ik denk dan al snel aan het woord 'Bar' dus daar gingen we alles nog eens nabespreken. We hadden veel gezien, dus stof genoeg.

Bedankt allen die het lef hadden één of meerdere films te vertonen en bedankt voor de organisatie: Gonny, Arnold en Cor.

Wim Rieke