Clubavond 27 augustus 2019

Op de eerste clubbijeenkomst van het seizoen waren 14 van de 21 leden aanwezig. Arnold, Gerard en Maarten hebben zich afgemeld.
Wim en Jan zijn een paar avonden in september en/of oktober afwezig.

Er werd eerst uitvoerig stil gestaan bij het bezoek van enkele leden bij de Unicafilms in Zeist.


Cees is op vakantie tot eind september. Om de bar draaiend te houden meldt Guus zich aan voor 10 september, en Cor wil dat de 24e doen. In de pauze springt hij gelijk even bij "om het alvast te leren", top Cor.

14 September van 13-17 uur is er de Open Huis presentatie van de club. Daarbij wordt een filmprogramma gedraaid van ca. 45 minuten, afgewisselt met een korte demo over montage door Gonny en Hans. De projectie wordt door Rien en Henk verzorgd, waarbij Loes en Tom als reserve willen fungeren.

Daarna vervolgde Henk van de Meeberg het 3e onderdeel van de cursus die voor de vakantie begonnen was. Dit was het onderdeel “Beeldexpressie”.

Henk vertoonde diverse korte films waarover gediscusieerd werd en in groepjes hebben we overlegt wat we zagen en of we begrepen wat de inpact was van een bepaalde manier van filmen.

Aan het eind van de avond gaf Henk ons huiswerk mee om na te denken over een scenario waar de volgende zinsneden (met een willekeurige volgorde) in voor moeten komen:

  • “Het is gelukt”
  • “Mooi”
  • ”Vervoer is geregeld” en
  • “Kom, we gaan”

Over 2 weken worden we wel geacht iets te hebben bedacht!!