clubavond 27 september 2022

Deelnemers: Henk, Rien, Guus, Tom, Gerard, Wim, André, Loes en Jos.
Afgemeld: Jan (op vakantie) Maarten en Martin met bezigheden elders. Arnold was ziek.

Henk opent de clubavond om 20.10 uur en meldt aan de aanwezigen dat hij 1000 Euro heeft losgekregen van "het Fonds" t.b.v. het komende filmfestival in 2023.(29 april) Hij vraagt de leden van filmclub Maassluis om na te denken over een filmpje t.b.v. het komend festival. De kosten van de zaalhuur en de techniek worden door ZH'-12 betaald.
Henk gaat ook proberen om "tijdelijke vluchtelingen"bij het festival te betrekken. Daarbij wil hij een splitsing maken m.b.t. de te houden activiteiten voor 1- georganiseerde en 2- niet-georganiseerde. Ook denk Henk erover om workshops aan te bieden, waarvoor hij dan ook weer subsidie zal aanvragen. Er blijken honderden filmpjes van de vluchtelingen te bestaan. Hieruit moet een selectie (via Vluchtelingenhulp Maassluis) te worden gemaakt. Voorkomen moet worden om propaganda filmpjes tijdens het festival te vertonen.

Verder meldt Henk dat hij in gesprek is met TV Rijnmond, waarover later meer deze avond. TV Rijnmond is akkoord om het winnende filmpje van het komend festival te gaan vertonen.
Vanuit ZH'-12 gaan Dries Brunt en Rik Karpoen de verschillende aangesloten filmclubs langs om zo meer naamsbekendheid van ZH'-12 te geven.
Er zijn maximaal 2 bestuursleden uitgenodigd bij de HAF i.v.m. hun 90 jarig jubileum en bij de RSVL in Leiden. Henk zal met Jos naar de HAF gaan op 3 oktober. Het bezoek aan de RSVL valt op 11 oktober, precies op onze clubavond. Jos is die avond niet aanwezig i.v.m. een theaterbezoek. Henk zal dan naar de RSVL avond gaan en André is dan namens het bestuur aanwezig op de clubavond van 11 oktober a.s.
Verder is er een uitnodiging binnengekomen van de filmclub IJsselstreek (gevestigd in Capelle) om leden van onze filmclub een aantal filmpjes te komen laten zien. Dat zal dan plaatsvinden op donderdag 10 oktober. Henk vraagt de aanwezigen (en nu ook via dit verslag) wie hier aan mee willen doen?

Vervolgens de rondvraag. André Vraagt aan Loes of ze even een korte samenvatting wil geven van het recente bezoek van Henk, Wim, Guus, Jos en Loes aan de filmclub RVSL in Leiden. Loes vermeldde dat ondanks de grote belangstelling (> 30 personen) er geen enkele discussie bij welke film dan ook, plaatsvond. De film van Henk "De laatste grens"werd niet bepaald goed begrepen en er was een enorm aanwezige "3-D fan" die de films van Loes, met schitterende foto's van haar man Jack, alleen maar bekritiseerde met "jammer dat het geen 3 D opnames waren."
We hebben ons daar echter wel goed kunnen presenteren en laten zien dat onze filmclub, met het steeds kleiner wordende aantal (actieve) leden, toch mooie en leuke filmpjes maakt!
Rien merkt op dat we 13 en 27 december onze laatste clubavonden van 2022 hebben. I.v.m. de kerstdagen en een tijdige kerstviering op onze club, stelt hij voor om deze laatste twee avonden te verzetten naar 6 en 20 december, waarbij op de laatste avond we de kerstavond doen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. Wim gaat nog even bekijken wat zijn rol hierin kan worden.

Dan vervolgen we met het programma van deze avond. Wim, Rien en Tom zullen elk een filmpje laten zien.
André vraagt de aanwezigen wie er nog wat heeft gedaan met het thema "van idee naar film"? Helaas niemand. André vervolgt met "Idee voor een film"
Wim: Destijds was er ooit een opdracht om een film in 7 shots te maken. Hij maakte toen "het onverwachte einde"
André: een kort filmpje van 3-4 min. maken volgens een scriptje. Maak diverse plannetjes, bijv. iets met "harde regen"
Henk: 2 zaken zijn belangrijk in deze: Ownership en vier woorden opschrijven en dan aan tafel met 2-3 personen gaan brainstormen om dit verder uit te werken. Je verplichten om in een keurslijf te gaan denken! Wie wil er voor de Oogst 2023 een filmpje maken?

André geeft aan dat je ook ideeën kan putten uit korte kinderverhaaltjes van bijv. Annie M.G. Schmidt .
Het filmpje van Wim met als titel "Niet geschoten is altijd mis" wordt nu vertoond. Het is een aaneenschakeling van diverse opnames van kerst, scheepvaart op de waterweg, kraaneiland overdag en s 'nachts, storm en graffity. Met een of meerdere opnames zou je hier verder een filmpje van kunnen brouwen. Het kan je verder ook op ideeën brengen.
Dan volgt het filmpje van Rien. Hij heeft de opnames welke op de clubavond van 10 mei dit jaar zijn gemaakt in het kader van "cameravoering shot-tegenshot" gemonteerd, hetgeen nog best een complexe activiteit was. Gaf een aardig beeld van wat er die avond had plaatsgevonden.
Het was tijd voor de pauze (21.25)

Na de pauze hebben we nog gesproken over mogelijke ideeën voor filmpjes voor de Oogst, waarvoor de inzending eind januari 2023 moet zijn gedaan. We zullen deze dan rond de laatste (kerst) clubavond hier moeten vertonen om daar eventueel nog verbeteringen in te kunnen aanbrengen. Jos noemde het huidige "energie item" en de soms absurde gevallen van energie besparing. Hij wil hier wel mee aan de slag.

Henk vertoonde een opzetje voor de introductie (begin) van een reeks te vertonen filmpjes van diverse filmclubs (allen vooraf in de introductie genoemd). Deze worden dan in een 45 minuten durend programma vertoond op TV Rijnmond. Met als thema "Film in zicht" Er ontstond onder de aanwezigen een discussie om dit al dan niet aan te passen. De meningen waren nogal verdeeld en Henk gaat hier nog verder mee aan de slag.
Tot slot van de avond werd er nog een keuze film van Tom vertoond met als titel "Droomprins", destijds gemaakt door vier leden van de Filmclub Maassluis. Tom kon een scene, waarbij een man wegliep van de "Droomprins" op een locatie voor een flat, en richting de flat, waaruit van een etage door een vrouw naar buiten werd gekeken naar de droomprins. De weglopende man, zou in de verkeerde richting zijn gelopen.....

Toch wel hilarische discussie en een mooi slot van deze avond. De volgende clubavond: dinsdag 11 oktober, aanvang 20.00 uur.

Jos van der Waard