Oogst 2022 - verslag 14 februari 2023

Samenvatting de Oogst 2022


Aanwezige clubleden: Henk & Sjaan, Rien & Willeke, Jan & Ellen, Guus, Tom, Gerard, André, Loes Martin, Maarten, Ton en Jos. En ook de oud-clubleden: Gonny, Cor, Anthonie en Kees.
Juryleden: Nancy, Emille en André met zijn vrouw. Afgemeld: Wim en Anneke i.v.m. vakantie.

volle_bak.jpg

Henk had middels een stukje in de "Schakel" (Maassluis krantje) de Oogst 2022 avond even in de schijnwerpers gezet met duidelijk resultaat! Een "volle bak" dus in het filmclubhuis Luxor. Henk opent om 20.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de 3 juryleden welke deze avond uit de ingediende films van de leden van filmclub Maassluis, de 3 prijswinners zullen selecteren.
Tevens zal er ook deze avond de zaalprijs worden toegekend welke door de aanwezigen middels een apart in te vullen briefje, gekozen zal worden. Er werden deze avond 8 filmpjes/films vertoond, t.w.:

Filmtitel / Filmmaker

  1. Wat doen we met de kerst? / Carlien & Jos
  2. Ons ben zuunig. / Wim & Anneke
  3. Verleden tijd. Henk
  4. Onder druk. / Jan
  5. De driftige. / André
  6. Bedreigde natuur. / Ton
  7. Vogeltjes / Henk
  8. Luilekkerland / Jos 

Na het afspelen van elke film, volgde er een analyse van één van de drie juryleden. Deze stonden ook op schrift en werden eind van de avond aan de makers ter beschikking gesteld. Toen alle acht films waren vertoond en besproken, hielden we even pauze voor een drankje aan de bar.

Na de pauze volgde de bekendmaking door de jury van de drie winnende films, t.w.:
3e prijs: Ons ben zuunig van Wim en Anneke. Een humoristisch en leuk gemaakt filmpje met een actueel gegeven m.b.t. de energie crisis.
2e prijs: De driftige van André. Knappe filmproductie van optreden band gefilmd in hoge kwaliteit evenals het geluid wat resulteerde in een prachtige sfeer weergave.
1e prijs: Vogeltjes van Henk. Een film met een mooi verhaal, technisch goed in elkaar en met een filmische traagheid welke resulteerde in een boeiende film.

1e henk       jury
Ellen nam de prijs voor Wim in ontvangst. Henk bedankt de drie jury leden.
De jury vermeldde verder dat de 1e en 2e prijs films zijn genomineerd voor de ZH'-12 selectie. Hierna maakte Loes de zaalprijs bekend: Vogeltjes. En tot slot ging de Oogst-wisselbokaal naar Henk.


Henk sloot de avond af met iedereen te bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, met name de drie juryleden, welke een kleine attentie van de filmclub Maassluis ontvingen voor hun bijdrage aan de filmbeoordelingen. De avond werd in een geamuseerde sfeer nog een uurtje voortgezet aan de bar waar nog even werd teruggeblikt op deze geslaagde "Oogst 2022" avond.

De volgende clubavond (en tevens jaarlijkse Algemene Leden Vergadering): dinsdag 28 februari, aanvang 20.00 uur.
Jos van der Waard