Verslag 27 april 2021, 4e digitale clubavond

Henk opent om 20.05 uur de “Zoom” vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Deelnemers: Henk, Wim, Guus, Steffi, Gerard,Ton, Martin, Arnold, Gonny, Loes, Maarten, Tom, Albert en Jos. Afgemeld: Rien. Albert is er deze keer ook weer bij, echter helaas zonder zijn beeld. Han kon geen verbinding krijgen na diverse pogingen en liet per app weten aan deze sessie niet te kunnen deelnemen. Henk begon met de rondvraag aan alle deelnemers, waarbij geen bijzonderheden. 

Om 20:14 startte Henk het 1ste filmpje:"Paasviering" van Steffi en haar kleindochter Nikki. Helaas heb ik hier zelf weinig van kunnen zien, aangezien het filmpje bij mij "bevroor" als gevolg van te slecht Wifi signaal. Deelnemers vonden het een leuk filmpje met pakkende teksten. 20:25 weer de storende 1ste "break"van Zoom. Hierna iedereen er weer bij, behalve Albert.
Wim vertelde (m.b.t. het 1ste filmpje) hoe het idee was gekomen: wandelend langs het riet. Er ontstond verder nog een korte discussie over de clou "half jaar te vroeg."

20:35 Tom komt ook bij de vergadering. Zal echter deze avond regelmatig geplaagd worden door geluid- en beeld problemen. Erg frustrerend (net als de problemen bij Han) en iedereen kijkt onder de hand wel uit wanneer we fysiek bijeen kunnen (mogen) komen.

Henk start 2e filmpje: "Els is 70" van Jos. Jos had deze ingestuurd om zo aandacht te schenken aan het fenomeen "Verjaardagsfilmpjes in Corona tijd". Daarbij had hij nog overwogen het al of niet in te sturen, i.v.m. de wat slordige afwerking. Echter men vond het over het algemeen wel een leuk filmpje. Henk (en Wim) stipte de verbeteringen aan: Korter intro en meer beeldwisselingen.

20:51 3e filmpje: "Het Corona journaal" van Arnold en zijn vrouw Ria. Helaas is deze, door de slechte Wifi, deels aan mij voorbij gegaan. Ook het 4e filmpje "Duif op het terras" van Gerard heb ik niet kunnen zien. 
Besloten er even helemaal uit te gaan en van zolder naar benedenverdieping te verhuizen. Bleek dat de Wifi daar veel beter was en ik van verdere storingen bespaart bleef. Was dit keer niet thuis, wat helaas tot deze problemen resulteerde. Om 21:05 de 2e "Zoom break" Iedereen er weer bij en Steffi verliet ons om 21:20 aangezien ze er de volgende dag vroeg uit moest.
Henk vervolgde met het 5e filmpje, wat een klein gedeelte was uit een professioneel gemaakte speelfilm. Niet duidelijk waarover het precies ging, echter daar ging het wat betreft Henk, niet om. Het ging hem om ons te laten zien wat er met veel wisselende shots van een halve minuut tot 2 seconden en het perfecte ritme van de vele beeldwisselingen, bereikt wordt: De kijker wordt als het ware in de film gezogen! Henk stelde verder dat "onze shotlengtes" vaak 1 min. of langer zijn, en dit dus veel te lang is om een film boeiend te houden.
21:27 Arnold verlaat de sessie, daar hij nog even "naar Rijswijk" ging. 

21:41 wordt het 6e filmpje vertoond, waarvan ik geen titel heb gezien, wat echter ging over een vrouw die aan de hemelpoort stond, waar Petrus met een medewerker de toegang beheerde. De vrouw vroeg waar haar man was, welke niet voor kwam in het "gewone boek". Ze was echter meer dan 50 jr. met haar man getrouwd geweest en volgens haar had haar man nu gewoon in de hemel moeten zijn! Dat bleek pas, toen Petrus aan zijn helper het "Boek van de martelaren" vroeg...... 
Leuk filmpje, mede gemaakt met de "green screen" techniek.

21:48 de 7e film. Ook zonder titel, maar wat ging over een kroeg met aanvankelijk amper klandizie. Tot dat de vriendin/vrouw van de barkeeper haar buiten rozen liet verkopen aan vrouwen welke op zoek waren naar een "blind date" en zich met de gekochte roos, in de kroeg gingen zitten, alwaar ze koffie konden bestellen. Geen blind date, maar tot slot de vriendin met een lege vaas welke triomfantelijk binnenkwam en de euro's vanuit de vaas in de kassa liet stromen. Ook hier liet Henk zien wat er met veel beeldwisselingen en diverse cameraposities weer een dynamisch filmpje gemaakt kan worden.
21:58 het laatste en 8ste filmpje van die avond: "De asielzoeker". Ook dit filmpje had weer een verrassende clou, na de kijker totaal op het verkeerde been te hebben gezet.

Om 22:05 sloot Henk deze geslaagde "Filmclub" Zoom sessie weer af met de mededeling dat hij i.v.m. zijn voorgenomen verhuizing, hij de komende 2 Filmclub avonden niet kan verzorgen. Hij vroeg of een van de aanwezigen dit op zich zou kunnen nemen. 
Liet ook nog even zien hoe makkelijk dit via een Zoom protocol gaat met o.a. het eenvoudig "inladen" van ingebrachte filmpjes (Mpeg-4) om deze aan de deelnemers te kunnen vertonen.

Tot zover weer.
Jos van der Waard, Secretaris