Verslag clubavond 11 december 2018

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst.

Afgesproken wordt dat iedereen voor de volgende bijeenkomst (Kerst avond) een klein cadeautje meeneemt.

Ook wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn die 18 december vanaf 14.00 uur de zaal kerstachtig willen opmaken.

De bespreking van films die voor de Oogst worden aangemeld, vindt op 8 januari plaats. Op 21 januari moeten de OOGST-films ingeleverd zijn.


Anthoni Buitelaar en Wim Rieke zijn naar het festival geweest bij de Ronde Venen. Beiden vonden dat zij erg goede films hebben kunnen zien, met als topper een ontroerende film over een meisje waarvan de moeder is overleden en de vader aan de drank. Ook kreeg Anthoni veel leuke reacties en waardering voor zijn inzending “Carpe Diem”.
Guus Mansveld is bezig met het digitaliseren van een paar oude 8mm (club)films en vroeg of er een overzicht van alle films beschikbaar is in de club. Die is er wel, maar deze is echter (nog) niet up-to-date. Henk van de Meeberg meldt dat na het jaar 2005/2006 er hiaten in de opgeslagen films zitten. Er is een lijst in roulatie gebracht om de eigen films daarop aan te vullen.

Een deel van alle films is eerder overgezet vanaf DVD’s en daarmee minder van kwaliteit. Nagedacht moet worden of we daar een inhaalslag mee kunnen maken, als het oorspronkelijke materiaal nog beschikbaar is.

Groepsgewijs een film monteren.

Drie groepjes werken vanuit dezelfde basisbeelden en geluid op een laptop aan het tot één geheel maken van een film met een kop en een staart.

De vertoning de drie gemonteerde films:

Groep 1: vastgesteld wordt dat het lastig is om van de verstrekte beelden een goede film te maken. Het eindresultaat is niet volledig geslaagd, maar er is wel leuk aan gewerkt.

Groep 2: opgemerkt wordt dat in een zeer korte tijd de film gemonteerd moet worden.

Groep 3: het verhaal is wel duidelijk, maar sommige stukken zijn erg lang.

Deze groepjes vinden deze training voor herhaling vatbaar. Deels omdat je onderling ervaringen uitwisselt over de werkwijze en het fysieke montage werk. Het basis beeldmateriaal zou wel meer concreet ingevuld kunnen worden toegeleverd, omdat er dan meer het accent wordt gelegd op keuzes. Waarom zet je dat beeld op die plaats e.d.

De tijdsdruk (ca. 1 ½ uur montage) werd door sommigen wel als lastig ervaren.

Vakantiefilm van Hans van Overbeek.

Van Hans wordt een introfilmpje vertoond, waarbij hij een paar dagen voor zijn eigen cruisereis alvast beelden heeft opgenomen. En dat twee keer in de vroege ochtend koude, …. Wie doet ‘m dat na!.

Afsluiting

Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst weer af.