Verslag clubavond 11 februari 2020

Rien heet ons welkom en deelt mee dat twee nieuwe leden nu officieel toegetreden zijn, te weten;  Majid Fakharian en Hervé Tanghe.
Afwezig zijn Jan (vakantie), Ton, Steffi (erg druk gehad), Arnold (besognes bij een andere filmclub, waarvan hij lid is).

Wij allen zijn vóór de aanvang in het clublokaal op de hoogte gebracht over de gezondheid van Chris (Guus z'n vrouw). Deze mededeling was van vrij recente datum en zij hebben nu tijd en rust nodig om dit te verwerken.
Alle aanwezige clubleden hebben een reactie van medeleven geschreven op een kaartje voor Chris. Wij delen in hun droefenis en wensen Chris en Guus héél veel kracht toe !!!

Henk gaat de programma-commisie verlaten. Gonny en Cor hebben Arnold bereid gevonden als vervanging, en ook Anthoni wil af en toe hand- en spandiensten verrichten.

Rondvraag

Hans deelt mee nog steeds problemen te hebben met het geluid van de acteurs in zijn film. Gaat daarover in overleg met Tom.

Henk is benaderd door "Het Schuurkerkje" om te uit te zoeken of er clubleden bereid zijn om met twee camera's een registratie van ..... te willen verzorgen. Guus en Jos zijn bereid.

Gonny vraagt voor Kunstroute, voor kunstenaars bezig met thema Vrijheid  (vlogteam) of iemand een beamer ter beschikking heeft. Waarschijnlijk Guus en anders heeft Wim nog een origineel projectiescherm.En Gonny wil graag gegevens voor de folder Kunstroute 18 en 19 april.
Hans deelt mee dat je op Facebook en andere media, deelnemers van Kunstroute Maassluis kunt vinden.

Programma / clubavonden:

Volgende clubavond 25 februari is de Jaarvergadering, waar je ook inbreng kunt geven voor het programma.

3 Maart gaan 3 leden vd club op bezoek bij Phoenix (filmclub Brielle)  coördinator is Cor.  Programma voor te vertonen films is bekend.

Brainstormen over thema  Vrijheid
. Op 10 en 24 Maart zal André de avonden "verzorgen". Hij zal suggesties aan de hand doen, over hoe men van "idee" naar "verwezenlijking" van filmpje zou kunnen komen. Zéér nuttig... !  Probeer zéker te komen !!!

16 Maart bezoek aan LVSL (Filmclub Leiden). Nog geen programma. Cor is zelf niet bij, maar coördineert wel een programma. Dus meld je bij hem met jouw films.

14 April zullen Gerard, Hans en Maarten op de clubavond proberen om iets te laten zien over  thema "Film Anders".

12 mei "Één minuut festival": neemt  Anthoni voor z'n rekening.

7 Oktober zullen op uitnodiging van Filmgroep Zoetermeer, "afgevaardigden" van onze club, wat filmpjes laten zien en de mogelijkheid bieden daarover te praten. De wens is om "Briefgeheim" in dit programma op te nemen.  Er is gekozen voor deze datum, omdat André dan beschikbaar is. Welke andere makers van dit filmpje mee zullen gaan, is nog niet echt bekend.

Voor de recente wijzigingen van data en activiteiten zie de website.

Ondanks alle misère in de privésfeer wil Guus tóch graag een rondje geven in de bar, ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag. We begrijpen dat dit dubbel moet voelen, voor jou en voor ons....., maar dank daarvoor Guus ! We zullen dan ook met dubbel onderscheid met je proosten.... !Vanavond worden enkele films van leden gedraaid.

Als eerste, de film van Hervé : "De Échte Kabouter".
Globale inhoud: Een kleinkind van Hervé vindt via zgn. aanwijzingen, tijdens een wandeling in een park de "Échte Kabouter" die, naar blijkt, een fors beeld van een tuinkabouter te zijn dat zich thuis bij Hervé bevindt. N.a.v. opmerkingen van Henk en Gonny, geeft Hervé uitleg over de motivering van zijn film. Henk adviseert om van vertelperspectief van de kabouter uit te gaan. En om de beelden, veel totalen, af te wisselen met vooral close-ups. Dit geeft het praktische voordeel van mogelijkheid om sneller naar andere plekken en/of situaties te gaan. Tom heeft nog wat geluidsuggesties voor Hervé. Hans doet een suggestie over camerastandpunt,( op hoogte van kind). Wim merkt op dat de "Échte Kabouter"  (titeldrager van de film) te weinig aan bod komt in de film.

Opdrachtfilms van leden, dit keer zijn Jos en Anthoni aanbod.
Jos laat ons zijn "Power Uit De zon" zien. Prachtige beelden van een ingenieuze installatie op een plek in Spanje (waar Jos zelf werkzaam is geweest), waar geconcentreerd zonlicht wordt omgezet in reflecterende bundel.  Schone energie dus.
Het filmpje is zeer informatief, maar de info wordt verkregen door tekst in beeld. Dit wordt door veel aanwezige clubleden als afleidend en als "teveel in korte tijdspanne" ervaren. Suggestie van Henk en Loes; maak het filmpje persoonlijker en toegankelijker door voice-over (gewoon met eigen stem).

Film van Anthony: Over kleinkind Martin, al snowboardend in de bergen van Oostenrijk. De opnamen zijn gemaakt door de schoonzoon. Waarna Anthoni de er leuke beelden (ook met bloopers) en leuke bijpassende muziek vlot en plezierig heeft gemonteerd. Niets op aan te merken, hardstikke leuk.

De eerstvolgende "opdracht clubfilmpjes" zullen gemaakt worden door Henk, met de letter "R" en Arnold, met de letter "N". Op 10 maart zien we het resultaat.

Nabespreking Oogstfilms

Film van Jos, gaat over Kinderdijk. (gedraaid bij Weerribben in Drenthe en Kinderdijk). Mooie beelden, verhaal verteld vanuit vertelperspectief van ooievaar met behulp van drone-beelden en ballonteksten van ooievaarsechtpaar op nest. Erg origineel, leuk bedacht en ook humoristisch in dialoog. Mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat er in het filmpje een beetje op twee benen hinkt..... Nog enige opbouwende kritiek over bootje in rivier (hoofdzakelijk montagekwestie).
Jos kon zich goed vinden in juryrapport.

Film van Martin:  "The Midway". Reisfilmpje in Amerika, met als onderwerp, bezoek aan, ooit grootste schip ter wereld, het Amerikaanse vliegdekschip "Midway". Mooie beelden en camerastandpunten. Informatief met behulp van (eigen) voice-over. Ook Martin kon zich volledig vinden in het juryrapport

Aan het einde van de avond legt Henk nog eens de nadruk op de waarde van het persoonlijk maken van je films. Een goed voorbeeld hiervan is de film van Nancy Dijksman (filmclub Rotterdam RVSL) over haar autistische zoon. Onlangs gezien op hun clubfestival (waar Henk als jurylid aanwezig was). Een in alle denkbare opzichten, práchtig gemaakt document! Deze film maakt gróte indruk als, eigenlijk volledig professioneel uitgevoerd product, maar zeker ook als emotionele beleving.....! Gaan we ongetwijfeld nog veel over horen.

------------------
Maarten