Verslag clubavond 12 maart 2019

Henk van de Meeberg opent de avond met een woord van dank aan de leden die hun belangstelling hebben getoond bij het afscheid van Henk Boose. Een groot deel van de leden was daarbij aanwezig. Dat heeft Sari, de vrouw van Henk, goed gedaan.

Op de clubavond waren 15 leden aanwezig. De afwezige leden hadden daarvoor, elk op hun manier, een goede reden. Steffi heeft het druk met de verzorging van haar man, Albert was met kennisgeving afwezig en Martin, Wim en Loes waren met vakantie.

Veranderingen
Henk bracht een aantal zaken ter bespreking naar voren. Daaronder waren de vacature die door het overlijden van Henk Boose in het bestuur is ontstaan. André van der Hout heeft te kennen gegeven die vacature te willen invullen.
Voor de programmacommissie heeft Cor Huisman zich aangemeld. Rien blijft nog even lid van de programmacommissie.
Rien wordt ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en de contacten met die provider, en Vimeo. Guus Mansveld gaat met hem meedraaien om kennis op te doen van het omgaan met onze website.

Plus of niet
Henk vroeg ook om reacties op zijn voorstel voor het instellen van een ‘Plus-categorie’. Het doel van dit verzoek was verbetering en doorstroming van toekomstige prijswinnende films. Na enige discussie is besloten om geen ‘Plus-categorie’ in te stellen.

Leren van ……
Henk vroeg vervolgens aandacht voor het voorstel om de komende clubavonden te gaan invullen met een specifiek programma met filmtrainingen. Dat betreft o.a. de trainingsstap ‘Beeldexpressie en cameravoering’. Alle aanwezige leden hebben toegezegd die trainingen te willen volgen. Henk nodigde de leden uit om de twee komende clubavonden hun camera, pen en papier, naar de club mee te brengen met de boodschap dat de genoemde trainingen de gehele clubavonden gaat vullen.

En verder
Rien verzocht de leden na te denken over een bijdrage aan één van de komende clubavonden. Bijvoorbeeld na de zomervakantie. Die bijdrage zal moeten gaan over het gebruik van muziek bij films.
Vervolgens was er het voorstel om een hele avond te gaan vullen met films van Henk Boose. Het is de bedoeling om zijn vrouw Sari daarbij uit te nodigen.
Voor de invulling van een nieuwe fietsrally waren er nog geen concrete plannen.                    

“De Buffel”
Daarna is, op verzoek van Cor Huisman, de film ‘De terugkeer van Ramschip de buffel’ van Jan Houtman vertoond. Uitgebreid is er vervolgens ingegaan op de moeilijkheidsfactor van dergelijke producties en de vele cameralieden die bij de totstandkoming van deze film nodig waren. Hulde was er voor het eindresultaat.

Tracy Arm Fjord en Juneau
Daarna was er aandacht voor een film van Anthoni Buitelaar, die op zijn verzoek werd vertoond en besproken. De meeste reacties waren positief voor wat betreft de kwaliteit van zijn beelden en de rustige montage. De tekst en het stemgeluid kwamen minder goed uit de verf. De film bracht een discussie op gang die ging over het verschil in - en de gevolgen van - objectieve en subjectieve cameravoering, shot en tegenshot, en over het schrijven en inspreken van een voice-over bij film. Die discussie bracht een aantal leden in verwarring. Niet iedereen denkt daar gelijk over.

Aan deze onderwerpen zal tijdens komende filmtrainingen dan ook aandacht worden gegeven.

Intro van Arnold
Daarna ging alle aandacht uit naar de films die waren gemaakt door Arnold Koper. Arnold is nog niet zo lang lid van Filmclub Maassluis, maar heeft zijn sporen elders al lang verdient. Dat kwam goed tot uiting in de films die hij liet zien.
Als eerste was dat een mooie natuurfilm "Als de blaadjes gaan vallen" die op rustige wijze aandacht voor de natuur vroeg. Enige kritiek was er op de manier van filmen van Arnold. Een manier die de mogelijke betrokkenheid van de kijker leek te verminderen.
Daarna zien we van hem "Vergeten en verdwenen beroepen". Een clubopdracht om met YouTube beelden een film te maken. Arnold koos voor foto's met daarbij ludieke teksten, waarbij die oude beelden als een parodie met de tegenwoordige tijd werden vergeleken.
De derde film “Westerbork” van Arnold sloeg in als een bom. Die film was een combinatie van ‘Found Footage’ en zelfgemaakte beelden. Op indringende wijze had hij daarmee een film gemaakt die veel emoties losmaakte en ervoor zorgde dat de toeschouwers muisstil waren en dat ook bleven. Pas na enige tijd kwamen de gesprekken weer op gang en werd er gesproken over het hoe en waarom van het overbrengen van gevoelens in een film.
Als afsluiting kreeg Arnold complimenten voor zijn filmische aanpak en geluidsverzorging.

Tot slot kwam de voorbereiding van “Grenzeloos” nog even ter sprake. Hans van Overbeek heeft z’n film 26 maart klaar, die dan in première gaat op de clubavond. De andere groepen zijn door organisatorische oorzaken (en vakanties) niet verder gekomen.

Aan de bar bleef er nog genoeg over om na te praten en Cees zorgde, zoals gewoonlijk, voor een luisterend oor en een drankje.

Henk van de Meeberg.