Verslag clubavond van 10 maart 2020

Op 10 maart gingen we van start met een primeur. Majid liet de eerste film zien die hij heeft gemaakt sinds hij lid is van Filmclub Maassluis. Henk had er voor gekozen om die film direct en als eerste activiteit van de avond te vertonen. Dit om de zenuwen van Majid niet de overhand te laten krijgen. Direct na vertoning van de film viel de spanning echter al direct van hem af. Met een beetje hulp van Cor was het hem gelukt een aardige film te maken die met waardering door de leden werd ontvangen. De Rotterdamse kubuswoningen waren het hoofdonderwerp in zijn film. Na het bespreken van de montage, muziek en vormgeving van deze film waren zowel Majid als Cor blij met de adviezen en complimenten aan de filmmaker.

Tijdens de rondvraag was er aandacht voor leden die er die avond niet konden bij zijn. Hans die nog niet in staat was om clubavonden te bezoeken (en positief was over de nabije toekomst). Er werd gesproken over het bezoek aan Filmclub Phoenix in Brielle en er was aandacht voor het aankomende bezoek aan de Filmclub in Leiden. Het programma wat daar door ons zal worden vertoond werd vastgesteld en er werd bijgepraat over het wel en wee van Guus en Chris. Hervé en Rien hadden zich afgemeld. Martin was op vakantie en Ton was zonder kennisgeving afwezig.
De film van Jan is aangemeld voor de ZH’12 vakantiefilm wedstrijd.

Na de rondvraag waren Arnold en Henk aan de beurt om hun opdrachtfilms te vertonen en te laten bespreken. Arnold had als opdracht een film te maken van ongeveer twee minuten met de letter N als basis. Henk moest van de letter R een film maken. Arnold had een leuke film gemaakt tijdens een bezoek aan een natuurgebied. Samen met zijn partner was hij er op uit gegaan om de schoonheid van dat gebied in beeld te brengen. Dat dit goed was gelukt maakten de leden al snel duidelijk. Speciale waardering was er voor de intro en de gekozen muziek. De rustige cameravoering en het samenwerken met zijn partner heeft gezorgd voor een prettig filmpje. Adviezen over het geluid en vormgeving werden in dank door hem overgenomen.

Henk had een filmpje gemaakt over Rijmpjes die hij in het verleden had verzameld en de manier waarop hij oude filmbeelden had bewaard. Het humoristische karakter van de film was niemand ontgaan. De waardering voor deze film werd onder woorden gebracht door André, die ook leiding gaf aan het bespreken van deze film. De leden spraken hun waardering uit over de vormgeving, cameravoering en uitwerking van het idee tot plot.
Han en Albert werden uitgekozen als de volgende twee leden die een korte films moeten maken. De letters R en S zijn basis voor de nieuw te maken films, welke zij op 14 april mogen laten zien.

Daarna nam André de avond in z’n geheel over met voorbeelden van het omzetten van idee naar film. Op geheel eigen wijze maakte hij duidelijk dat er soms heel moeilijk wordt gedaan over het vinden van een idee voor een film terwijl de mogelijkheden vaak voor het grijpen liggen. Daarnaast maakte hij duidelijk dat een idee voor een film meestal pas een begin is. Aanvullende beelden, ideeën en geluiden zijn daarna nodig om er een echte film van te maken. Na de pauze maakte André het eerste deel van zijn verhaal rond met de uitwerking van ideeën als gevolg van het bekijken naar een foto of een voorwerp. Na bespreking daarvan begonnen de verhalen langzaam te groeien en kregen de indieners de opdracht de aangedragen mogelijkheden en adviezen toe te passen en tot werkbare filmverhalen om te zetten. Op de volgende filmclubavond zullen we met elkaar gaan kijken of dat is gelukt. Aan de bar werd er nog uitgebreid nagepraat over de avond en andere zaken.

Henk.