Agenda Filmclub Maassluis

Films van leden 

Hiervoor wordt tijd vrij gemaakt op een clubavond. Meldt dat dan 3 dagen van te voren bij ...... Cor of Arnold.
Onder het motto "Wat vinden jullie van mijn film" horen wij dan graag waarom je die film wil laten zien, en wat je daarbij van de leden verwacht. 


Heb je een idee of een suggestie voor een clubavond, neem dan contact op met de Programma Commissie (Gonny, Cor en Arnold).


 

22 september 2020 - 20:00 uur

Een echt 1-minuut festival. Anthoni werd geboeid door zo'n festival en heeft er op zijn manier een eigen festival van gemaakt, met een bijzondere jury.
Niet alleen wordt er van ons gevraagd wat we van elke film vinden, en waarom. Maar uiteindelijk bepalen wij ook met elkaar de classificatie van de films.
Dus neem pen en papier mee om notities te maken.

En weer 2-minuten films. Dit keer werd het de letter "T" welke door Gonny en Hervé wordt omgezet in een titel voor een filmpje van max. 2 minuten.


7 oktober 2020: Op bezoek bij Filmgroep Zoetermeer, met o.a. Briefgeheim
In verband met ruimtegebrek door de COVID-maatregels is in gezamenlijk overleg besloten om dit bezoek te verplaatsen naar een latere datum.


13 oktober 2020 - 20:00 uur

De opdracht-films zijn klaar! André zal met zijn oprechte mening zeker een woord met een opbouwende verbeterpuntje aandragen.


27 oktober 2020 - 20:00 uur

Presentatie voor en door leden. Dit keer gaan Jos, Steffi en Ton ons hun visie geven voor de invulling daarvan.

En ook nu weer 2-minuten films van .....? Daar loten we nog om op 22 september.


10 november 2020 - 20:00 uur

Op verzoek van enkele leden, werken met Green Screen, en hoe bewerk je dat verder in de montage. Henk helpt ons wat er allemaal komt kijken bij de productie, en biedt alvast enkele oplossingen.

Als opdracht krijgen we daarna het verfilmen van een gezegde.


16 november - Bezoek aan de LVSL, in Leiden AFGELAST


24 november 2020 - 20:00 uur

Vanavond gaan we aan de slag met "inhoudelijk monteren". André heeft daar wel ervaring mee, en deelt zijn ervaringen met ons.

De 2-minuten film opdracht voor .....? Dat wordt door loting op 27 oktober gepaald.


8 december 2020 - 20:00 uur

Nog zeven weken, en DE OOGST is in aantocht. Heb je nog vraagtekens bij jouw film(s)?
Vanavond kun je ze voorleggen aan de leden.


22 december 2020 = Kerstavond

We hopen als van ouds, als Covid-19 geen roet in het eten gooit.
Over eten gesproken, samen met onze partners maken we er een gezellige avond van. En het buffet dat wordt zoals altijd gezamenlijk door elk lid ingevuld.


12 januari 2021 -20:00 uur

De invulling van deze clubavond wordt bepaald door Albert, Martin en Wim. We zijn benieuwd hoe zij daar invulling aan willen gaan geven.


26 januari 2021 - ...... uur

Heeft het Corona-jaar ons ook iets moois gebracht, zoals films voor de clubwedstrijd "Oogst 2020"


9 februari 2021 - 20:00 uur

Jaarvergadering - Vanavond kijken we terug op een bewogen clubjaar, en de resultaten daarvan. Hoe dat curtureel en financieel uitgepakt is, daar hebben we het vanavond over. En natuurlijk niet te vergeten, hoe vullen we met elkaar het de clubavonden in voor het komende jaar?


10 + 11 april 2021

Kunstroute Maassluis, met als thema "Ode aan het landschap". Onze inzet richt zich op korte films van leden, waarmee wij ons presenteren als club. Ook films van anderen komen (onder voorwaarden) in aanmerking.