Agenda Filmclub Maassluis

Films van leden 

Hiervoor wordt tijd vrij gemaakt op een clubavond. Meldt dat dan 3 dagen van te voren bij Cor, Arnold of Loes.
Onder het motto "Wat vinden jullie van mijn film" horen wij dan graag waarom je die film wil laten zien, en wat je daarbij van de leden verwacht. 


Heb je een idee of een suggestie voor een clubavond, neem dan contact op met de Programma Commissie (Cor, Arnold en Loes).


Gezien de maatregelen voor een gedeeltelijke lockdown, worden de fysieke clubavonden tot nader order geannuleerd. 

We publiceren alvast een (voorlopig) programma, echter zonder datum. De clubavonden zullen afhankelijk van de mogelijkheden, digitaal worden voortgezet. Zodra er versoepelingen worden aangekondigd, zal het bestuur zich beraden op een vervolg van de clubavonden en dat tijdig aankondigen.


9 maart 2021 - 20:00 uur

Digitale clubavond 

De vertoning en bespreking van aangeboden filmpjes van leden en het vertonen en bespreken van amateurfilmpjes van anderen.

Vanwege de beperking die het bekende virusje tot gevolg heeft gaan we digitaal aan de slag vanaf 9 maart om 20.00 uur via het Zoom systeem.

Wie van de leden wil er op de avond van 9 maart in aanmerking komen voor presentatie en/of bespreking van zijn/haar filmpje?
Voor wie daarvoor belangstelling heeft gelden de volgende afspraken:

  • Leden geven ruim vooraf de presentatieavond aan Henk door welke film ze vertoond en besproken willen hebben.
  • Henk zal vragen het betreffende filmpje (vooraf) aan hem toe te sturen.
  • De filmmaker geeft aan om welke reden hij/zij het filmpje wil laten vertonen.
  • Omdat de lengte van een (gratis) Zoom-sessie beperkt is tot 40 minuten zijn er onderbrekingen mogelijk.

Goede ideeën voor invulling van dergelijke digitale clubavonden zijn welkom.   

Hartelijke groet,

Henk

Voortschrijdend inzicht maakt duidelijk dat ZOOM uitsluitend filmpjes kan vertonen met een .mov of . mp4 extensie.
Als je een filmpje oor vertoning via ZOOM aan me toestuur maak er dan vooraf een .mov of .mp4 filmpje van.


20 maart 2021 - Gouds Film Festval 2021

Het GFF is hét podium voor korte films en documentaires van niet-commercieel werkende filmmakers. Ieder jaar wordt het festival groter; tijdens deze derde editie worden op maar liefst vijf locaties films vertoond. 

Jong en oud kunnen tot 8 februari 2021 deelnemen, lees de voorwaarden en meer op www.goudsfilmfestival.nl/inzenden   
De GFF Awards worden uitgereikt in drie categorieën: ‘jong talent’, ‘beste filmmaker’ en ‘5-minutenfilms’. Films in de eerste twee categorieën duren maximaal 20 minuten. Het genre is vrij: fictie, docu, animatie, alles mag.


23 maart 2021 - 20:00 uur

Digitale clubavond via Skype. Het programma van deze avond wordt nader ingevuld.


10 + 11 april 2021  (onder voorbehoud)

Kunstroute Maassluis, met als thema "Ode aan het landschap".
Onze inzet richt zich op korte films van leden, waarmee wij ons presenteren als club. Ook films van anderen komen (onder voorwaarden) in aanmerking.


................ (zaterdag- of zondag middag)
Opening seizoen, bij André in de tuin.
Dan worden ook de prijzen uitgereikt van de Oogst.


........................ - Clubavond: Nog niet vertoonde opdrachtfilms, maar nu op het grote Luxor-scherm. Een feestje, we mogen weer ........ en verder Films van leden uit de "stille" tijd.


........................ - Clubavond gepresenteerd door leden
Dit keer zijn Jos, Steffi enTon aan de beurt. Verder komen ook de 2-minuten films aan de beurt, van ...... en ......


 ........................ - Clubavond, werken met Green Screen en het gebruik daarvan in een montage. Presentatie door Henk.
Productie .... wat komt erbij kijken? Hulp bij oplossingen.


........................ - Clubavond met de aanzet tot een opdracht voor alle leden: "verfilm een gezegde". Welk idee heb jij al bedacht?
Verder komen ook de 2-minuten films aan de beurt, van ...... en ......


........................ - Clubavond "Inhoudelijk monteren" door André


19 en 20 juni  Regiofestival ZH'12 bij de RVSL

Films van de regioclubs met een nominatie in 2020 en 2021

Afhankelijk van de mogelijkheden, OFFline en anders wordt het een online festival


 zomer reces


........................ - Clubavond gepresenteerd door leden
Dit keer zijn Albert, Martin en Wim aan de beurt.
Verder komen ook de 2-minuten films aan de beurt, van ...... en ......


........................ - Clubavond vertoning van de "gezegde"-films


........................ - Clubavond "Films uit de oude (archief)doos"

Verder komen ook de 2-minuten films aan de beurt, van ...... en ......


........................ - Clubavond "Vakantie-films"