Agenda


Dinsdag 26 februari 2019 - 20:00 uur

Vanavond geen reguliere clubavond, maar de avond waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. En ook het komende jaar komt aan bod. Jullie inbreng wordt ook verlangd voor de invulling van de clubavonden. Dus kom met ideeën. De Programma Commissie zal die zeker meenemen in de agenda.

Laat deze avond niet aan je voorbij gaan. Immers "de club, dat zijn wij met z'n allen"


Dinsdag 12 maart 2019 - 20:00 uur

Natuurlijk is er vanavond plaats voor films van leden. Heb je er een die je wilt bespreken met elkaar, regel dat vooraf met Rien (voor zondag).

Nabeschouwing Oogst 2018
De Oogst 2018 is voorbij, en aan de hand van de juryrapporten bespreken we met elkaar de ingezonden films.


 


28 mei: Laatste clubavond voordat we met zomerreces gaan

27 augustus: Start nieuwe seizoen


Activiteiten in de Regio / Landelijk enz.:

13 april 2019: ZH'12 Regiofestival 2019 in Krimpen a/d IJssel, in theater de Tuyter.
De in de clubwedstrijden genomineerde films worden gejureerd of zij door mogen naar het landelijke festival.


3 augustus 2019: ZH'12 Vakantiefilm Festival 2019, in Buurtcentrum Vogelvlucht, Leiden. De organisatie is in handen van de LVSL.
Elke ZH-club zendt hun beste vakantiefilm in om ich te meten met de andere vakantiegangers.

26 oktober 2019: ZH'12 Thema Festival Wijkcentrum Noord in Spijkenisse. 
Dit jaar is het thema "Vervoeren".


2-3 november 2019: NOVA Filmfestival 2019 in Lochem.