2020 - samenvatting clubavonden

Clubavonden 2020 - samenvatting

14 januari 2020

Rien opent de avond, en verwelkomt ons met de wens dat het maar een mooi (film)jaar mag worden.
Een speciaal welkom aan Herve, Hij heeft eerder de basiscursus in 2017 gevolgd en komt ons nu een paar avonden bezoeken hoe hem dat bevalt. 
In de rondvraag geeft Anthoni ons een tip, kijk eens naar NPO-1 waar op woensdag een machtige natuur-serie "Seven Worlds, One Planet" te zien is. 
Verder vraagt hij wie er ervaring heeft met het digitaliseren van VHS-banden? Tips genoeg, gewoon een recorder aan je computer hangen (maar dan moeten wel de aansluitingen geschikt zijn!); Maar Hervé geeft aan dat hij daar apparatuur voor heeft. Dat wordt dus in de pauze een technische discussie.
Anthoni is ook nog steeds benieuwd of we een aantal 1-minuut films van de Nova op de club kunnen vertonen. Henk gaat daar achter aan.

Oogst
Volgende keer (28 januari) is onze clubwedstrijd “Oogst 2019”. Niet alleen zijn dan ook onze partners welkom, maar ook de rest van Maassluis en omgeving mogen er gratis in.
De jury heeft 19 films in ontvangst genomen om die te beoordelen, of er films een nominatie ontvangen om door te mogen gaan naar het RF2020. Met die 19 films gaan we wel over de maximum projectieduur heen. Om te voorkomen dat het diep in de nacht wordt, zal het bestuur morgen een besluit nemen hoe we dat gaan oplossen. In ieder geval zal de projectie al om 19:30 uur van start gaan, dus zorg dat je tijdig aanwezig bent.

De agenda op de website is bijgewerkt tot aan de vakantie. Op 3 maart gaan we met films op bezoek bij de filmclub in Brielle. Het programma en de deelnemers zijn bekend, en Cor coördineert deze avond. Op 16 maart staat een bezoek aan de LVSL gepland. Hiervoor is nog geen coördinator en/of films bekend.

Kunstroute 2020
Onze deelname aan de Kunstroute 2020 is bevestigd (18+19 april). Al eerder hebben we aandacht besteed aan het thema “Vrijheid”, maar we zien nog weinig activiteiten om met een film te komen.
Zo’n film kan dit najaar ook meedoen met het regionale thema festival. Dus dubbele kansen.
Door het tussentijds aantreden van André als bestuurslid, mag hij de komende ledenvergadering niet deelnemen aan de kascontrole commissie 2019. Arnold zal hem vervangen en samen met Guus de centjes gaan tellen.
In de rondvraag blijkt dat de vorig jaar door Cor gewonnen Snoeck-beker (voor Maassluis in beweging) niet in de toenmalige publicaties is doorgedrongen. Het gebeurt niet vaak, maar soms schrapt een redactie van De Schakel in onze kopij. 

Na de rondvraag starten we met een nieuwjaarswens van Arnold. Hij heeft met digitaal geknutsel een wenskaart voorzien van sneeuw, een roken auto uitlaat en nog meer. Maar 35 seconden en toch een knap staaltje werk.
Jan heeft een wat langere film, en zoals hij zelf aangeeft dat het niet voldoet aan al onze spelregels. Geen kop en staart, geen rode draad en geen verhaal! Als je het zat bent, zet ‘m dan maar uit is zijn stelling. Vervolgens zien we half Zuid-Amerika langstrekken en allemaal even mooie beelden. En zoals we van Jan gewend zijn, hij kruipt bovenop de mensen, zoals bij een sieradenverkoper, een feestmarkt enz.
En dan is toch de vraag, waarom maak je met zulke mooie beelden er geen echte film van. Materiaal genoeg, maar geen inspiratie hoe je daar iets van moet maken. Henk forceert ’t aardig en weet een belofte van hem af te dwingen, om er toch iets mee te gaan doen.

In opdracht van 
Na de opdracht van 10 december is Hans aan de slag gegaan met een psychedelische insteek voor twee minuten in zijn film “Beweging”. Met een treinstation als entourage zet hij er vervolgens de pas in door de snelheid op te voeren. En dat gelardeerd met vage schimmige flarden waardoor een soort droomwereld langs komt. We reageren allemaal enthousiast, wat die beelden bij eenieder losmaken en allemaal met een iets andere beleving.

Rien heeft een wat andere insteek gekozen met zijn twee minuten opdracht. In “Bodypump” geeft hij ons een inkijk in zijn sportieve beleving, met als slot een kolderieke clou. Zo’n grappige wending doet ‘t wel goed bij de leden. 
Bijzonder dat een opdracht om een 2-minuten film te moeten gaan maken met als enige een letter “B” in de titel.

De opdracht krijgt een vervolg. Nu is het de beurt aan Anthoni en Jos, om met de eindletters van de vertoonde filmtitels “G” en “P” hun twee minuten versies op 11 februari aan ons te laten zien. We zijn nu al benieuwd.
Het idee van Cor, Gonny en Arnold om de leden op deze manier aan te zetten tot een film werkt wel.
In de pauze worden aan de bar al ideeën aangedragen, zeker ook omdat André ons trakteert op een drankje vanwege de geboorte van hun dochter Marie.

Eigenlijk naar aanleiding van Hans z’n film, wil Henk ons bewegen om eens een geheel andere film te gaan maken, in plaats van de registraties die we allemaal gewend zijn. Na de pauze laat Henk ons een aantal voorbeeld films zien, om ons inspiratie te geven over een idee vorming. Die films zijn nogal verschillend van karakter, maar in een ervan herkent Arnold zijn eigen camera werk!

Met de oproep om het toch eens te proberen sluit Henk de avond af, om aan de bar nog eens extra inspiratie met elkaar op te doen.

Rien van der Vlist

28 januari 2020 – Oogst 2019

De jury heeft vooraf gejureerd en de punten toegekend, waarmee de prijzen zijn bepaald.
Ook hebben zij de nominaties toegekend, om door te mogen gaan naar het Regionale Festival.
De aanwezigen in de zaal hebben op de avond zelf gestemd voor de Zaalprijs.

punten

 Film titel / maker(s)

 Toegekende prijzen

 234

“De laatste reis”
Jan Houtman

1e prijs  en nominatie

 222

“IJsland, een onverwachte reis”
Ellen & Jan Houtman

2e prijs en nominatie       + Zaalprijs 
+ “Willy Lerch” wisselbeker = beste vakantiefilm

 204

“Geraakt”
Han van der Erve

3e prijs

 203

“Bestemming bereikt”
Henk van de Meeberg

 202

“Onderweg”
Loes Schopman

 201

“Zeesleper de Elbe – Maassluis”
Cor Huisman

“Wethouder Snoeck” wisselbeker
voor de film met als thema “Maassluis”

 201

“Laatste Kerst in Rozenburg”
Wim Rieke

 199

“Grenzeloos”
Hans van Overbeek

 198

“Mooi”
Gonny van den Nouwelant

 196

“Waar gaat dat heen?”
Cor Huisman & Guus Mansveld

 194

“Palm met een baard”
Han van der Erve

 193

“Midway CV-41”
Martin Zwaard

 191

“Vogelvlucht boven Kinderdijk”
Jos van der Waard

 Beste nieuwkomer

 187

“Oud en nieuw in Tenerife”
Han van der Erve

 187

“Een boom van een bloem”
Han van der Erve

 185

“Oppotten”         Gonny van den Nouwelant /
Steffi Modla-Rijkee / Rien van der Vlist

 184

“Koos, een prestatie om in te lijsten"
Han van der Erve

 184

“Lol”
Han van der Erve

11 februari 2020

Rien heet ons welkom en deelt mee dat twee nieuwe leden nu officieel toegetreden zijn, te weten;  Majid Fakharian en Hervé Tanghe.
Afwezig zijn Jan (vakantie), Ton, Steffi (erg druk gehad), Arnold (besognes bij een andere filmclub, waarvan hij lid is).

Wij allen zijn vóór de aanvang in het clublokaal op de hoogte gebracht over de gezondheid van Chris (Guus z'n vrouw). Deze mededeling was van vrij recente datum en zij hebben nu tijd en rust nodig om dit te verwerken. Alle aanwezige clubleden hebben een reactie van medeleven geschreven op een kaartje voor Chris. Wij delen in hun droefenis en wensen Chris en Guus héél veel kracht toe !!!

Henk gaat de programma-commisie verlaten. Gonny en Cor hebben Arnold bereid gevonden als vervanging, en ook Anthoni wil af en toe hand- en spandiensten verrichten.

Rondvraag
Hans deelt mee nog steeds problemen te hebben met het geluid van de acteurs in zijn film. Gaat daarover in overleg met Tom.
Henk is benaderd door "Het Schuurkerkje" om te uit te zoeken of er clubleden bereid zijn om met twee camera's een registratie van ..... te willen verzorgen. Guus en Jos zijn bereid.

Gonny vraagt voor Kunstroute, voor kunstenaars bezig met thema Vrijheid  (vlogteam) of iemand een beamer ter beschikking heeft. Waarschijnlijk Guus en anders heeft Wim nog een origineel projectiescherm.En Gonny wil graag gegevens voor de folder Kunstroute 18 en 19 april.
Hans deelt mee dat je op Facebook en andere media, deelnemers van Kunstroute Maassluis kunt vinden.

Programma / clubavonden:
Volgende clubavond 25 februari is de Jaarvergadering, waar je ook inbreng kunt geven voor het programma.
3 Maart gaan 3 leden vd club op bezoek bij Phoenix (filmclub Brielle)  coördinator is Cor.  Programma voor te vertonen films is bekend.
Brainstormen over thema  Vrijheid
. Op 10 en 24 Maart zal André de avonden "verzorgen". Hij zal suggesties aan de hand doen, over hoe men van "idee" naar "verwezenlijking" van filmpje zou kunnen komen. Zéér nuttig... !  Probeer zéker te komen !!!
16 Maart bezoek aan LVSL (Filmclub Leiden). Nog geen programma. Cor is zelf niet bij, maar coördineert wel een programma. Dus meld je bij hem met jouw films.
14 April zullen Gerard, Hans en Maarten op de clubavond proberen om iets te laten zien over  thema "Film Anders".
12 mei "Één minuut festival": neemt  Anthoni voor z'n rekening.
7 Oktober zullen op uitnodiging van Filmgroep Zoetermeer, "afgevaardigden" van onze club, wat filmpjes laten zien en de mogelijkheid bieden daarover te praten. De wens is om "Briefgeheim" in dit programma op te nemen.  Er is gekozen voor deze datum, omdat André dan beschikbaar is. Welke andere makers van dit filmpje mee zullen gaan, is nog niet echt bekend.

Voor de recente wijzigingen van data en activiteiten zie de website.

Ondanks alle misère in de privésfeer wil Guus tóch graag een rondje geven in de bar, ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag. We begrijpen dat dit dubbel moet voelen, voor jou en voor ons....., maar dank daarvoor Guus ! We zullen dan ook met dubbel onderscheid met je proosten.... !

25 februari – jaarvergadering à zie verslag

8 maart 2020

Vanavond worden enkele films van leden gedraaid.

Als eerste, de film van Hervé : "De Échte Kabouter".
Globale inhoud: Een kleinkind van Hervé vindt via zgn. aanwijzingen, tijdens een wandeling in een park de "Échte Kabouter" die, naar blijkt, een fors beeld van een tuinkabouter te zijn dat zich thuis bij Hervé bevindt. N.a.v. opmerkingen van Henk en Gonny, geeft Hervé uitleg over de motivering van zijn film. Henk adviseert om van vertelperspectief van de kabouter uit te gaan. En om de beelden, veel totalen, af te wisselen met vooral close-ups. Dit geeft het praktische voordeel van mogelijkheid om sneller naar andere plekken en/of situaties te gaan. Tom heeft nog wat geluidsuggesties voor Hervé. Hans doet een suggestie over camerastandpunt,( op hoogte van kind). Wim merkt op dat de "Échte Kabouter"  (titeldrager van de film) te weinig aan bod komt in de film.

Opdrachtfilms van leden, dit keer zijn Jos en Anthoni aanbod.
Jos laat ons zijn "Power Uit De zon" zien. Prachtige beelden van een ingenieuze installatie op een plek in Spanje (waar Jos zelf werkzaam is geweest), waar geconcentreerd zonlicht wordt omgezet in reflecterende bundel.  Schone energie dus.
Het filmpje is zeer informatief, maar de info wordt verkregen door tekst in beeld. Dit wordt door veel aanwezige clubleden als afleidend en als "teveel in korte tijdspanne" ervaren. Suggestie van Henk en Loes; maak het filmpje persoonlijker en toegankelijker door voice-over (gewoon met eigen stem).

Film van Anthoni: Over kleinkind Martin, al snowboardend in de bergen van Oostenrijk. De opnamen zijn gemaakt door de schoonzoon. Waarna Anthoni de er leuke beelden (ook met bloopers) en leuke bijpassende muziek vlot en plezierig heeft gemonteerd. Niets op aan te merken, hartstikke leuk.

De eerstvolgende "opdracht clubfilmpjes" zullen gemaakt worden door Henk, met de letter "R" en Arnold, met de letter "N". Op 10 maart zien we het resultaat.

Nabespreking Oogstfilms
Film van Jos, gaat over Kinderdijk. (gedraaid bij Weerribben in Drenthe en Kinderdijk). Mooie beelden, verhaal verteld vanuit vertelperspectief van ooievaar met behulp van drone-beelden en ballonteksten van ooievaarsechtpaar op nest. Erg origineel, leuk bedacht en ook humoristisch in dialoog. Mogelijk nadeel zou kunnen zijn dat er in het filmpje een beetje op twee benen hinkt..... Nog enige opbouwende kritiek over bootje in rivier (hoofdzakelijk montagekwestie).
Jos kon zich goed vinden in juryrapport.

Film van Martin:  "The Midway". Reisfilmpje in Amerika, met als onderwerp, bezoek aan, ooit grootste schip ter wereld, het Amerikaanse vliegdekschip "Midway". Mooie beelden en camerastandpunten. Informatief met behulp van (eigen) voice-over. Ook Martin kon zich volledig vinden in het juryrapport

Aan het einde van de avond legt Henk nog eens de nadruk op de waarde van het persoonlijk maken van je films. Een goed voorbeeld hiervan is de film van Nancy Dijksman (filmclub Rotterdam RVSL) over haar autistische zoon. Onlangs gezien op hun clubfestival (waar Henk als jurylid aanwezig was). Een in alle denkbare opzichten, práchtig gemaakt document! Deze film maakt gróte indruk als, eigenlijk volledig professioneel uitgevoerd product, maar zeker ook als emotionele beleving.....! Gaan we ongetwijfeld nog veel over horen.


Maarten

10 maart 2020

Op 10 maart gingen we van start met een primeur. Majid liet de eerste film zien die hij heeft gemaakt sinds hij lid is van Filmclub Maassluis. Henk had er voor gekozen om die film direct en als eerste activiteit van de avond te vertonen. Dit om de zenuwen van Majid niet de overhand te laten krijgen. Direct na vertoning van de film viel de spanning echter al direct van hem af. Met een beetje hulp van Cor was het hem gelukt een aardige film te maken die met waardering door de leden werd ontvangen. De Rotterdamse kubuswoningen waren het hoofdonderwerp in zijn film. Na het bespreken van de montage, muziek en vormgeving van deze film waren zowel Majid als Cor blij met de adviezen en complimenten aan de filmmaker.

Tijdens de rondvraag was er aandacht voor leden die er die avond niet konden bij zijn. Hans die nog niet in staat was om clubavonden te bezoeken (en positief was over de nabije toekomst). Er werd gesproken over het bezoek aan Filmclub Phoenix in Brielle en er was aandacht voor het aankomende bezoek aan de Filmclub in Leiden. Het programma wat daar door ons zal worden vertoond werd vastgesteld en er werd bijgepraat over het wel en wee van Guus en Chris. Hervé en Rien hadden zich afgemeld. Martin was op vakantie en Ton was zonder kennisgeving afwezig. 
De film van Jan is aangemeld voor de ZH’12 vakantiefilm wedstrijd.

Na de rondvraag waren Arnold en Henk aan de beurt om hun opdrachtfilms te vertonen en te laten bespreken. Arnold had als opdracht een film te maken van ongeveer twee minuten met de letter N als basis. Henk moest van de letter R een film maken. Arnold had een leuke film gemaakt tijdens een bezoek aan een natuurgebied. Samen met zijn partner was hij er op uit gegaan om de schoonheid van dat gebied in beeld te brengen. Dat dit goed was gelukt maakten de leden al snel duidelijk. Speciale waardering was er voor de intro en de gekozen muziek. De rustige cameravoering en het samenwerken met zijn partner heeft gezorgd voor een prettig filmpje. Adviezen over het geluid en vormgeving werden in dank door hem overgenomen. 

Rijmpjes
Henk had een filmpje gemaakt over Rijmpjes die hij in het verleden had verzameld en de manier waarop hij oude filmbeelden had bewaard. Het humoristische karakter van de film was niemand ontgaan. De waardering voor deze film werd onder woorden gebracht door André, die ook leiding gaf aan het bespreken van deze film. De leden spraken hun waardering uit over de vormgeving, cameravoering en uitwerking van het idee tot plot. 
Han en Albert werden uitgekozen als de volgende twee leden die een korte films moeten maken. De letters R en S zijn basis voor de nieuw te maken films, welke zij op 14 april mogen laten zien.

Van idee naar film
Daarna nam André de avond in z’n geheel over met voorbeelden van het omzetten van idee naar film. Op geheel eigen wijze maakte hij duidelijk dat er soms heel moeilijk wordt gedaan over het vinden van een idee voor een film terwijl de mogelijkheden vaak voor het grijpen liggen. Daarnaast maakte hij duidelijk dat een idee voor een film meestal pas een begin is. Aanvullende beelden, ideeën en geluiden zijn daarna nodig om er een echte film van te maken. Na de pauze maakte André het eerste deel van zijn verhaal rond met de uitwerking van ideeën als gevolg van het bekijken naar een foto of een voorwerp. Na bespreking daarvan begonnen de verhalen langzaam te groeien en kregen de indieners de opdracht de aangedragen mogelijkheden en adviezen toe te passen en tot werkbare filmverhalen om te zetten. Op de volgende filmclubavond zullen we met elkaar gaan kijken of dat is gelukt. Aan de bar werd er nog uitgebreid nagepraat over de avond en andere zaken.

Henk.      

Covid-19 à clubavonden geannuleerd

25 augustus 2020

Start van het seizoen.
De eerste clubavond in theater Luxor sinds de uitbraak van de Corona-pandemie is relatief goed bezocht. Bij binnenkomst mag je eerst je handen desinfecteren. Dan kun je een drankje bestellen bij Cor aan de bar en plaats nemen in de peerzaal zodat je gepaste afstand kunt houden.

Om 20.00 uur wordt iedereen in de filmzaal genodigd. Druppelsgewijs. In de zaal is een slimme Cornaproof-opstelling gemaakt van stoelen en tafels. De nooddeur blijft open i.v.m. de ventilatie.

Welkom
Onze voorzitter Henk heet alle leden welkom op deze bijzondere avond. Met een speciaal welkom aan Mieneke Meij, die op uitnodiging van Hans en Maarten aanwezig is en een deel van de avond zal invullen.

Rien meldt e.e.a. over de leden, die wegens gezondheidsredenen of anderszins afwezig zijn. In de rondvraag polst hij de aanwezige leden hoe ze de afgelopen zomer hebben doorgebracht en of ze gefilmd hebben.
Hervé heeft genoten van de passerende cruiseschepen. Anthoni was ‘saai’ thuis, maar heeft wel oude videobanden gedigitaliseerd.
Jan was een maand met vakantie, kreeg daarna veel last van zijn rug waardoor filmen niet aan de orde was. 
Cor bivakkeerde alle zomermaanden in Hellevoetsluis. Hij meldt dat het op 16 november geplande bezoek aan LVSL is uitgesteld. 
Gonny bracht de zomer door in Nederland, vooral in eigen tuin. Ze heeft geen films gemaakt. 
Loes heeft van haar tuin de mooiste versie ooit gemaakt, maar kampte met een computercrash. Ze gaat nu leren monteren met een nieuw geïnstalleerd montageprogramma. 
Maarten was van plan filmpjes te maken, maar had te maken met een haperend programma. 
Jos heeft tijdens de Coronaperiode de stilte op straat gefilmd in Delft en Rotterdam. Tot monteren is het nog niet gekomen. 
Han heeft een leuke en inspirerende tijd gehad met de cursussen die hij bij Henk gevolgd heeft. Henk spendeerde zijn tijd met familie en heeft wèl films gemaakt. 
Martin was ook voornamelijk met familie èn hield zich bezig met het hermonteren van oude videobanden. 
Hans vertelt over zijn gezondheidstoestand en heeft deze zomer enkele filmpjes gemaakt. 
Rien zelf heeft deze periode genoten van de rust tijdens het wandelen en fietsen, maar alleen niet gefilmd.

En dan nu, film
In de reeks filmpjes waarvan de titel begint met een verplichte letter, wordt het filmpje : ‘Riskant’ een grap van Han vertoond. In de bespreking is er lof voor de spanningsopbouw in het begin met interesse-verhogend dubbel beeld en goed gekozen camerastandpunten. Wellicht gaat Han nog iets doen met de opmerkingen over de stilte bij de clou.

Hans leidt het deel van de avond dat hij ‘film anders’ heeft genoemd.
Hij bespreekt zijn fascinatie voor de regisseur Brandon Li. Deze is opgeleid aan een Amerikaanse filmacademie en onderscheidt zich met non-scripted films. Hans toont ons twee films van Li: ‘Hong Kong Strong’ een vrij werk uit 2016 en ‘The passion of Andalucia’ uit 2019. De films kenmerken zich door een enorme dynamiek. Prachtige, snel wisselende beelden, gedragen door mooie muziek. Hans sluit af met het door hemzelf gemaakte ‘Let’s party’.

Kunst als metafoor
Na de pauze is het woord aan Mieneke Meij. Zij introduceert zichzelf als iemand die meerdere beroepen heeft uitgeoefend w.o. docent verpleegkunde. Zij was ook regisseur theater en verdiepte zich in film en schrijven. Zij is lid van filmclub Zoetermeer en heeft o.a. speelfilms gemaakt die in de prijzen vielen.
Zij wil het vanavond met ons hebben over ‘Kunst als metafoor’. Als voorbeeld toont ze werk van Kathie Holten, the black tree, uit de tentoonstelling After Nature. Wat je ziet is wat je weet. Dan vertoont Mieneke een film van haar eigen hand: ‘Se Cristo vedesse’ = Spaans voor als god het eens wist. In de nabespreking duidt zij de beelden die de betekenis daarachter moeten onthullen. Ze verklapt ook de manier waarop ze de beelden gemaakt heeft. Mieneke benadrukt dat associëren een krachtig middel is in het werkproces. Ze daagt ons uit om te associëren met het woord: werkster.
Mieneke gaf ons een andere kijk op film mee. Tot slot beveelt ze de producties van theatergroep Hotel Modern aan.

Vervolg
Als huiswerk krijgen Hervé en Gonny de opdracht mee om een filmpje te maken van maximaal 2 minuten met als beginletter de "T". Te vertonen op 22 september.

NB. Dank aan die filmclubleden die deze zomer de voortgang hebben gewaarborgd.

Gonny

8 september 2020

Anders dan anders
Het is even wennen, een zaal opstelling om de looppaden en de 1,5m te kunnen realiseren. We zijn vanavond met z'n 14-en dat past prima.


Rien opent de avond met de mededeling van enkele afwezigen, waarna de zaal in de rondvraag ook haar inbreng kan leveren. Wim meldt dat Gre van der Ende de afgelopen week is overleden. 

We wachten nog even op André, waardoor Henk alvast zijn item introduceert, gefilmd in Coronatijd. Bij navraag blijkt dat toch wat tegen te vallen. Gek genoeg hebben we allemaal meer tijd door het wegvallen van andere activiteiten, maar tot filmen is het voor velen niet gekomen. Henk zelf heeft er wel een gemaakt, nadat hij in de tuin geïnspireerd werd door een zich daar genestelde vogel. We bespreken daarna het hoe en waarom hij dat zo heeft uitgewerkt, en concluderen dat iedereen zo'n film kan maken.

Riskant ……
Han heeft zijn "Riskante grap" geremixt, die we met z'n allen zorgvuldig bekijken. Knap dat hij in zijn eentje alles heeft ingevuld, van cameraman tot acteur. En hij heeft er goed over nagedacht, maar omdat jezelf zo vertrouwd bent met de beelden blijft 't lastig om aan de kijker jouw intenties over te brengen. En dat gaat soms om kleine dingen, hoe lang maak je een shot, en ook hoe realistisch / geloofwaardig komt het over.

Zo roept de scene met het bloed prikje en het vervagende beeld in de spiegel veel discussie op. Han geeft toe dat hij zeker geworsteld heeft met die aspecten en de opbouwende kritiek zet hem er zeker toe aan om een vervolgversie te gaan monteren.

Sudderend
Ondertussen is André gearriveerd en buigen we ons over de eerder ingezette verhalen en het vervolg daarop. Maar beter gezegd, het uitblijven daarvan. Op een enkeling na heeft het een beetje door gesudderd en zijn we niet veel verder gekomen om van idee naar een film te komen. Er wordt nog geopperd of André een idee kan aandragen, maar daar voelt hij niet veel voor. Het moet wel uit jezelf vandaan komen, vindt hij. Dan heb je ook de motivatie om er op door te borduren. De volgende stap om een eigen verhaal elke keer een stukje verder te brengen, past hem beter. Dan kun je ook de vorderingen tussentijds bijsturen en het zo naar een beter (hoger) plan te brengen.

De groep Cor, Anthoni en Rien hebben wel iets meer op papier gezet vanuit de eerste aanzet. Cor leest een summier uitgewerkt scenario voor, toen nog gebaseerd op het thema "Vrijheid". Nu dit niet meer actueel is, zou dat kunnen worden los gelaten. André geeft die groep wel mee om nu eerst duidelijke keuzes te maken als het gaat om: wat voor film moet het worden, hoe wil je de karakters van de (hoofd)rollen neer zetten ..... enz. Die keuzes maken het eenvoudiger om je te focussen en dat dan pas verder uit te werken.

Al met al is er nu veel aan stof ingebracht, die eenieder zeker tot nadenken (en handelen) moet aanzetten.


Rien

22 september 2020

Nadat Rien ons welkom heet, vraagt hij extra aandacht voor de 1,5m afstand en handen desinfecteren bij binnenkomst. Alleen zo kunnen we met elkaar deze avonden organiseren.

Afwezigen: Hans en Martin houden zich even rustig, Steffi mag werken, bij André loopt ‘t uit z’n neus, en Jan Houtman zit elders in het land. Maarten heeft regelmatig contact met Albert en houdt ons op de hoogte. Majid zat in tijdnood en komt niet. Wim vraagt of iemand contact heeft gehad met Guus, omdat hij hem al een paar keer heeft geprobeerd te bereiken. Henk had recent nog contact met hem.

Ons eigen 1 minuut festival... 
waarbij Anthoni een selectie heeft gemaakt uit de Unica en Nova 1-minuten. Via een één op één afvalrace lopen we door de 16 films, waarbij we na elke twee films mogen stemmen als zaal welke er door mag naar de volgende ronde. In de volgende ronde “strijden” die winnaars weer tegen een nieuwe film. Anthoni vraagt tussendoor telkens een lid wat hij van de twee getoonde films vond.
Dat is af en toe knap lastig, omdat een grappige film het op moet nemen tegen een serieus onderwerp. Ja en waarom gaat die film dan door? Daarbij geven kleine nuances veelal de doorslag. Soms omdat de grap goed uitpakt en het filmisch iets minder is, gaat die toch door.
Na vier rondes mogen twee films het in de finale tegen elkaar opnemen, en vreemd genoeg zijn dat beiden serieuze films. In de eindstrijd wordt "La Dulce Memoria" toch overtuigend de winnaar, en mag "Behind the Mask" genoegen nemen met de 2e plaats.

De jarige Anthoni tracteert ons op een drankje, welke we dit keer in de zaal nuttigen. Dat waarborgt ook de 1,5m wat zekerder. Daarna laat Anthoni de uitslag zien van het “echte” festival. Dat is wel een aangepaste versie omdat wij vanavond een mix zagen van Nova en Unica. Toch heeft de uitslag veel overeenkomsten, behalve als het gaat om NL-films. Het “echte” publiek bestond voor 90% uit Nederlanders, die de beoordeling daarvan een stevig boost gaven en koen voor "De eerste keer". Wij kijken gelukkig objectiever en letten meer op de filmische aspecten. 

En dat La Dulce won vindt Anthoni echt super, omdat die bij de Unica voor zijn gevoel de beste film was. Henk opert om een avond in te ruimen om een paar 1-minuutjes te gaan uitpluizen, en dat zorgt voor een brede instemming.
Met dank voor zijn werk om dit festival tot een mooie avond te maken, gaat Anthoni onder applaus op weg naar huis.

Tips en .......
Met de tips van de vorige keer heeft Han zijn “Riskante grap” iets geremixt. Het zijn subtiele wijzigingen, en dat is te zien. Hij kan dan ook tevreden zijn met het bereikte resultaat. 
In het kader van de 2-minuten opdracht heeft Hervé zich toegelegd op de "Thuiskomst Sleipnir"  van Heerema. Dat laatste geeft de indruk dat die naam als reclame nogal nadrukkelijk in beeld komt, maar dat was zeker niet de bedoeling. De namen van die schepen worden ontleend aan de Noorse mythologie, in dit geval het 8-potige paard van de god Odin. Maar vanuit zijn appartement kostte het Hervé moeite om continuïteit in zijn montage te brengen. Het gemis aan tussenshots maakt de film wat rommelig, wat wil de maker ons vertellen. Hij geeft aan dat zijn keuze om de info iets later te vertellen bewust is gedaan, om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Henk adviseert hem om zichzelf erbij te betrekken als een persoonlijke belevenis. Immers hij gaf aan dat het net in Corona begon, en ook de overtocht in de luwte moest uitvoeren. Samen met het wachten op, zou dat een mooie opstap zijn voor de structuur welke we nu missen.

Daarna is het de beurt aan Gonny met "Takkenweer". De belevenissen van haar kleinzoon na een storm waren haar leidraad, waarbij het verwijderen door de brandweer van een omgevallen boom een flinke rol krijgt. Toch komt het verzamelen van takken door haar kleinzoon er net niet lekker uit. Als advies zouden nog te maken close-up's de brandweer en kleinzoon meer verband met elkaar krijgen, onder toevoeging van nog in te spreken achtergrond tekst.

Inmiddels is het elf uur, waardoor we het aanbod van Maarten met de historische samenvatting van zijn oude beelden nog even te goed houden tot een andere keer.
Met de deur open voor de broodnodige extra ventilatie ........ dat ga je nu met het ingaan van de herfst merken. Dus frisjes, maar voldaan sluiten we de avond af. 

Rien

Opnieuw worden de clubavonden afgebroken door de Corona maatregelen

Ook bij aanvang van 2021 zijn die nog niet voorbij ……