Verslag clubavond 11 september 2018

1. Opening

Rien van der Vlist opent de vergadering en de rondvraag, er is eigenlijk niet zo veel te vermelden. Steffi en Maarten zijn afgemeld door Jan Houtman.

2. Mededelingen

Henk van de Meeberg vraagt of er iemand meegaat naar de Novamanifestatie in Vlissingen op 3 en 4 November. Er draaien twee films uit Maassluis van Henk van de Meeberg en van de groep Walters, Rieke, Buitelaar en Van der Hout (WAMA).

3. Film van Martin Zwaard .

Martin laat een filmpje uit de oude doos zien. Nee niet die... maar een filmpje waarvan de opnamen zijn gemaakt in 1994 en nu zijn gedigitaliseerd en opnieuw gemonteerd. Het was een heel humoristisch filmpje, opgenomen in Frankrijk over een arena met stierenvechters. Martin was daar toen heen gegaan met de gedachte dat hij als slager misschien wat goedkoop vlees op de kop kon tikken maar het bleek ter plaatse dat de stieren niet gedood werden. Wel bijna de matadors maar het was een leuk filmpje en met vijf minuten ook precies lang genoeg om ons te amuseren. Martin was toen zo teleurgesteld dat hij geen vlees had, dat hij nu pas aan de montage begonnen was.

4. Film van André van der Hout .

Vervolgens kwam de Eminent Grise Andre v d Hout ook met een ouwe doos film . Deze was opgenomen in een weekend in Harlingen met een aantal ook ouwe dozen van de Liga 99.
De doelstelling was om gebruik te maken van licht en thema’s als wachten en stilte.
Nu is het bij film niet ongebruikelijk om met licht te filmen anders zie je niets, maar hier waren ook hele mooie sfeerbeelden gemaakt – soms ook met een rookmachine

En dat effect is soms toch wel heel mooi. Nu heeft niet iedereen een rookmachine maar als je toch niet thuis filmt kun je altijd nog de gordijnen in de fik steken. De film heet “De terugkeer” met Vlado in de hoofdrol en die kan dan ook heel sterk acteren.

Zoals vaak in nadenkfilms zijn er ook flashbacks voor de niet ingewijden: scenes die spelen in het verleden. Deze zijn vaak in zwart-wit om de verleden tijd uit te beelden. Maar hier zag onze helderziende Guus een dissonant: er was een scene waarin gehamerd werd in het heden ook in zwart wit zelfs. Andre was dit nog niet opgevallen en gaat thuis deze beelden nog eens op zijn zwart wit TV bekijken.

Het ging over een lijk wat weer opgegraven werd, maar het is nu een beetje laat om opnieuw op te graven.Er werd ook de suggestie gedaan om zo’n soort film buiten te gaan maken met een groep leden maar het valt mij op dat steeds groepsfilms op een kerkhof plaatsvinden, terwijl er hier in het winkelcentrum zulke mooie natuur rond loopt.

5. Demonstratie door Hans van Overbeek

Daarna zou Hans het een en ander vertellen met behulp van een laptop en u begrijpt het al: de laptop miste een kabeltje wat van essentieel belang was. Er werd druk vergaderd en geconfereerd maar helaas de kabel ontbrak en konden we naar het hoogtepunt van de clubavond: de pauze! Omdat  Cees de Jong met vakantie was werd de bar bemand door Guus wat hij in de tegenwoordige tijd helemaal in kleur deed. De presentatie van Hans wordt bewaard voor een later moment in het seizoen.

6. Film van Cor Huisman

Na de pauze een film van Cor over een enorme opgefokte auto van 3000 Pk die aan dragraces deed. Voor sommige die van het bestaan van deze races niet afwisten een letterlijke “eye and ear opener” een goed gemaakte film maar op sommige punten voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld met Go Pro op de voorruit om de snelheid te laten zien.

7. Film ‘Woede van water’ van Henk van de Meeberg.

Een film waarover nagedacht is en volgens Henk kan iedereen zoiets maken. Natuurlijk!!!! Ook iedereen kan schilderen je kunt van die voorgeprinte schilderijen kopen. En dan moet je alle nummertjes met die kleur invullen maar ... dat is toch iets anders!

Henk is heel goed in het maken van proza en kan zich verplaatsen in de gedachte van een stad. Een normaal mens is al blij als hij zich in de gedachte van zijn partner kan verplaatsen. Hij wordt ook geïnspireerd door kunstwerken of beelden in Maassluis. Zelf word ik ook wel eens geïnspireerd maar dan door levende beelden.

Guus Mansveld merkte op dat stad vrouwelijk is en niet door een mannenstem kan praten, wat natuurlijk onzin is. Als je dan een natuurfilm maakt met bijvoorbeeld leeuwen dan moet je, zodra er een mannetjesleeuw in beeld is, een mannenstem en bij een vrouwtje een vrouwenstem gebruiken – onbegonnen werk dus

We weten dat Henk een ongebreidelde fantasie heeft: heel knap maar niet iedereen is daarmee uitgerust helaas. Henk z’n insteek om vanuit een ander (voorwerp o.i.d.) te gaan filmen, lokte wel discussie uit, maar tegelijk zagen sommigen ook aanknopingspunten voor een filmidee.

Gonny vind het idee van buiten filmen erg leuk en wil ons ook zo nodig wel inspireren. Maar ja zij is ook een kunstenaar, dus kijkt ze toch met andere ogen de wereld in

8. Afsluiting

Dan sluit Rien de avond en hebben we weer leerzame discussies mogen volgen en kijken we weer uit naar 25 September.

Jan Houtman