Verslag clubavond 24 augustus 2018

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom na het “Zomer-reces”

Mededelingen.

  • Guus Mansveld is weer terug uit het ziekenhuis. Hij onlangs 60 jaar getrouwd en geeft daarom een rondje in de pauze.
  • Martijn van der Hoeven is geroyeerd (hij geeft geen enkele reactie op contactpogingen) en wordt dus van de ledenlijst gehaald.
  • Henk van de Meeberg meldt dat het nieuwe lid Arnold Koper problemen met zijn gezondheid heeft, maar zodra het kan zal hij op de club aanwezig zijn.
  • Ook Hervé Thange zal binnenkort als lid aanwezig te verwelkomen zijn.
  • De makers van de Estafettefilm (van Maarten Walters, André van der Hout en Hans van Overbeek maken samen het laatste deel van deze productie.
  • Henk van de Meeberg meldt uit de bestuursvergadering dat besloten is, dat elke filmavond door een lid een programma-deel zal moeten worden ingevuld.
    De Programmacommissie en het bestuur kunnen niet alles voor de leden bedenken. Er wordt een actieve inbreng van allen verwacht.

Rondvraag

  • Cees de Jong is 11september afwezig. Guus Mansveld zal hem dan vervangen achter de bar, en Rien springt zo mogelijk bij.
  • Rien van der Vlist is aan zijn voorhoofdsholte geopereerd, maar kan na een week alweer voor de zaal staan.

Demonstratie werken met de dolly

Henk Boose laat zien hoe er met een door hemzelf gemaakte dolly gewerkt kan worden. Het resultaat is dat de filmbeweging zuiver recht wordt opgenomen, ondanks ongeregeldheden in de vloer. Henk van de Meeberg zegt daarbij wel dat het alleen bewust gebruikt kan worden bij rechte, lange bewegingen. Guus Mansveld adviseert om onder het statief een zak zand te zetten om nog stabieler te worden. Is de ondergrond niet helemaal vlak, zo oppert Guus, dan kan je hardboardplaten neerleggen. Toch zien we live mooie fascinerend stabiele beelden.
Ander alternatief is volgens Henk van de Meeberg een gat in een linnen tasje knippen, je camera erin doen, en de tas aan de handvaten meevoeren. Je kan dan alleen niet direct zien wat je beelduitsnede wordt.

Filmvertoningen

Jan Houtman laat in zijn onlangs gemaakte film zien over hoe gewerkt wordt in een roerige zee met ‘fenders’ gewerkt wordt om te voorkomen dat schepen langs elkaar schuren.

In de film ‘Maassluis in beweging” van Cor Huisman wordt gezocht naar varens langs het water. De opnames worden vanuit aparte standen – op z’n kop – gefilmd. Het onverwachte van het begin van de film is heel sterk. Vastgesteld wordt ook dat de nabije opnames van de planten en bloemen geslaagd zijn, maar de beelden verderaf minder leuk zijn.

Henk van de Meeberg maakte met Tom van der Hoff, Loes Schopman, Gonny van den Nouwelant de film ‘Film Zeven’.
De film gaat over een man en een vrouw en handelt in het trappenhuis van een appartement waarbij de vrouw de man naar binnen probeert te lokken. Droom en werkelijkheid lopen hier in elkaar over. In de droom gaat de man niet mee naar binnen, in de werkelijkheid wel. Commentaar: men vindt het moeilijk om zich te plaatsen in de karakters. De verhouding droom en werkelijkheid is ook uit balans.

‘7 uur van Amsterdam’ – een film van Hans van Overbeek. Een disco-achtige film van snel door een stad te racen
Commentaar: het begin is goed, maar daarna teveel van hetzelfde dat we moeten uitzitten. Goed is dat het eind er ook plotseling is.

De stad vertelt’ - een film van Henk van de Meeberg. De beelden worden vanuit vele hoeken opgenomen maar die toch goed bij elkaar passen. Oude beelden worden vertoond van onder andere overstromingen. Gediscussieerd wordt over de inhoud van ‘ik’: is dat Henk of Maassluis (de stad die vertelt). André van der Hout uit ook wel ’n bedenkingen, hoe ver kun je afwijken van een ingezette lijn! Start met een ode aan de omgekomen zeelieden, en afdwalen naar pimpelende vreemdelingen ….

Afsluiting

Rien van der Vlist sluit weer af.