Archief-verslagen clubavonden 2018

Verslag clubavond 9 januari 2018
Op de eerste clubavond van 2018 zijn er aardig wat leden niet aanwezig.
Henk van de Meeberg ligt met griep en zo zijn er nog een paar zieken en uiteraard ook wat vakantiegangers. Maar er zijn ook twee nieuwe leden die uit de cursus zijn overgebleven. Dat zijn Hans van Overbeek en Cor Huisman. Dus die worden hartelijk welkom geheten door Henk Boose die de avond leidt. En zo beginnen zo'n 14 man/vrouw aan de avond nadat uiteraard de nodige nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld. Bij de rondvraag kondigt Guus aan dat hij inmiddels 83 is geworden en dus hebben we straks een rondje tegoed.
Dan beginnen we aan de vertoning van films die zullen meedoen op de clubwedstrijd. Eerst Loes Schopman met de film 'Het einde van een tijdperk'. Dit gaat over de verkoop van hun camper na een dikke 20 jaar. We zien eerst beelden van hun caravan die de voorganger van de camper was. In beeld vertellen ze over hun passie die nu een beetje voorbij is. We zien fotoboeken en we zien vooral veel foto's van de mooie locaties die ze bezocht hebben. Hadden ze alles van tevoren geweten dan hadden ze waarschijnlijk meer beelden gemaakt van het fraaie vervoermiddel zelf, maar je weet dan nog niet dat je er ooit een film over wilt maken. Toch is Loes er in geslaagd om er een aardig filmpje van te maken en zal ze nog kijken wat ze met het commentaar gaat doen. Onder andere het 'opzeggen van tekst door echtgenoot Jack' had Loes zelf ook graag anders gezien. Maar ja we hebben nu eenmaal niet allemaal zo'n natuurtalent als Loes.
Dan krijgen we het filmpje 'De Stijl' van Gonny van den Nouwelant, die samen met een vriendin een bezoek heeft gebracht aan het Stedelijk museum in Den Haag met een tentoonstelling over Mondriaan.De beelden hadden we al eens gezien in verband met de beginnerscursus. Het zit leuk in elkaar met passende Boogie-Woogy muziek eronder, de muziek waar Mondriaan gek op was. Ze krijgt het advies om de boom met hangende ogen weg te laten omdat dat wel leuk is, maar niets met Mondriaan te maken heeft.
Dan volgt weer een filmpje van Gonny over haar kleinzoon die een 'metamorfose' ondergaat in een krokodil. Eerst zien we de 'lange' versie (ca. 4 minuten) en later een ingekorte versie van ongeveer 2 minuten. Wat opvalt is dat we bij de tweede versie eigenlijk nauwelijks iets missen, wat aantoont dat de film zonder aan kracht in te boeten gewoon ingekort kan worden. Maarten vraagt zich nog af of de melancholische muziek een bewuste keuze is maar dat is niet het geval. Gonny heeft naar eigen zeggen altijd moeite met passende muziek en vond deze muziek er wel aardig bij passen. Tom biedt aan Gonny wat 'kindermuziek' te doen toekomen waaruit ze mogelijk een andere keuze kan maken.
Dan zien we twee filmpjes van Cor Huisman. Een opdrachtfilmpje van het bezoek aan een tuincentrum waar het op dat moment volop Kerst is. Er wordt een mooie kerstbal in een tas meegenomen die thuis bij het naar binnen stappen tegen de muur kapot slaat. Best een leuk ideetje en vooral voor een eerste filmpje alleszins de moeite van het bekijken waard. De film kan (zoals ook nog vaak bij gevorderden) wel wat korter. Dan volgt een filmpje over kinderboerderij 'Hollywood' in Vlaardingen. De dieren zijn mooi in beeld gebracht en aan het eind is een bord te zien waarop aanbiedingen van de verkoop van vlees te zien zijn. Het is niet bij iedereen duidelijk dat dit op de boerderij hangt maar volgens Cor is dat zo. Dus wordt hem het advies gegeven om dat duidelijker in beeld te brengen want dat maakt er een vermakelijk slot aan.
Voor de pauze wordt gesproken over het idee van een feuilleton of estafettefilm. De bedoeling hiervan is dat er steeds twee leden een vervolg breien (van maximaal 2 minuten) aan een eerdere opname. Gonny had een postbode gefilmd die honderden elastieken aan z'n stuur had. Zo is ze op het idee gekomen om in elk vervolg een elastiek te laten voorkomen en een woord wat willekeurig door leden ter plekke op papier is gezet. Wim Rieke zal samen met Gonny aftrappen en het gekozen woord dat getrokken wordt is 'Koe'. Bij nader inzien nog niet zo simpel, een koe met een elastiek!
Na het drankje van Guus in de pauze, kijken we naar een ingekorte versie van de film van Martin Zwaard over Argentinië. 37 minuten zijn ingekort naar 20 minuten en nog is de film volgens velen te lang. Alle dubbele opnames kunnen eruit en zo zijn er nog de nodige op- en aanmerkingen.
Tenslotte krijgen we de film 'Natuur van boven' van Ton Sala. Hij heeft met z'n drone vier locaties gefilmd en daar titels tussen gezet. Geadviseerd wordt de volgorde te veranderen en de tussentitels weg te laten. Dus Ton gaat aan de slag.
Zo is het ondanks een afgeslankte programma, zoals Henk Boose het noemde, toch nog ruim over elven geworden en kan Cees straks de tent afsluiten.
Wim Rieke

Verslag clubavond 23 januari 2018
Opening en mededelingen.
Rien van der Vlist opent de bijeenkomst en vermeldt de afwezigen die zich al dan niet hebben afgemeld.
Rondvraag.
• Wim Rieke en Gonny van den Nouwelant vertellen dat ze ieder los van elkaar bezig zijn geweest met het begin van de Estafettefilm. De bedoeling is dat ze hier één filmpje van gaan maken.
• Anthoni Buitelaar heeft een film gemaakt voor de Oogst en die wordt deze avond vertoond.
• Henk Boose meldt dat er voor deze Oogst tien filmpjes zijn ingeleverd die op dit moment bij de juryleden liggen. Hij herinnert iedereen eraan dat de bijeenkomst voor deze sessie begint om 19.30 uur.
• Martin Zwaard wordt deze week jarig en geeft hiervoor in de pauze een rondje.
• Guus Mansveld vertelt dat hij opnames heeft gemaakt met een high speed camera.
• Verder gaat er een kaartje rond waar ieder een opbeurende opmerking kan zetten voor Tom van der Hoff, die in het ziekenhuis ligt.
‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar.
De film is een rapportage van zijn vakantie naar Noord West Amerika en Canada. Anthoni heeft aan de montage veel aandacht besteed, het camerawerk (alles strak uit de hand gefilmd) is mooi. Er is enige discussie waarom hij de tekst door een buitenstaander in heeft laten spreken. De film heeft daarmee wel aan kracht gewonnen omdat Anthoni's eigen commentaar nogal droog en voorlees-achtig werd gevonden.
‘Holywood’ van Cor Huisman.
Vraag uit de zaal: wat wil de maker eigenlijk vertellen? Eigenlijk zijn vooral de varkens in beeld gebracht, maar de kinderen niet. Aan het eind van het filmpje wordt de prijs van het aangeboden vlees vertoond. De vraag wordt gesteld hoe dit zich verhoudt tot de kinderboerderij. De verklaring is dat Cor wilde laten zien dat ook kinderboerderijen heel creatief moeten zijn om te overleven.
‘Het laatste stuk’ van Hans van Overbeek.
De clubleden zijn aangenaam verrast over de kwaliteit van één van de eerste films van Hans.
De film is sfeervol en associatief opgenomen. Het gevoel komt goed over. Na een begin zwart-wit komt de overgang naar levensechte kleuren. Er gebeurt veel in de film wat snel voorbij is zonder dat je het kan laten bezinken. Het overspoelt je.
De estafettefilm.
Het voorstel van Gonny van den Nouwelant is dat in elk deel van de estafettefilm een elastiek steeds weer terugkomt. Ook wordt voorgesteld per keer een woord op te nemen dat wordt getrokken uit de speciaal daarvoor geintroduceerde tas van Gonny. Zowel Gonny als Wim Rieke hebben een afzonderlijke montage gemaakt, maar gaan hier
één filmpje van maken. Afgesproken wordt dat de verschillende onderdelen niet langer dan twee minuten mogen zijn. Elk groepje krijgt een maand de tijd om een vervolgfilmpje te maken. Het volgende groepje dat het vervolg van de film maakt bestaat uit Henk Boose en Anthoni Buitelaar.
‘De Avondwacht’ van Gonny van den Nouwelant.
In het begin hoor je een gedicht dat heel mooi is. Een verdienstelijk filmpje. Het einde duurt wel lang en er zitten ook nog wat onscherpe beelden tussen.
‘Leentje en Bertus’
Deze film wordt ingebracht door Henk van de Meeberg. De film kreeg op de NOVA manifestatie een speciale onderscheiding De film laat zien hoe op integere wijze de man na het sterven van zijn vrouw ook zijn leven beëindigt. Het is geen moeilijk verhaal maar daar gaat het ook niet om - het gaat om het vormgeving van dit dramatische gebeuren.
Tadao Ando
Een film over een wereldberoemd geworden architect die ook qua vorm heel inspirerend is.
Afsluiting
Albert Snijder

Verslag clubavond 13 maart 2018
Opening en mededelingen
Henk van de Meeberg opent de bijeenkomst.
• Henk Boose heeft zich afgemeld, Guus Mansveld is met vakantie, Rien van der Vlist komt later. Hans van Overbeek ligt in het ziekenhuis.
• De film ‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar wordt voorgedragen voor deelname aan het reisfilmfestival.
‘Het onverwachte einde’ van Wim Rieke
Als eerste worden filmpjes van Wim Rieke vertoond: Het gaat over een vrouw die een fotoboek doorbladert, terwijl ze vertelt over een hondje dat overleden blijkt te zijn. Of ging het over haar overleden man! Eerst zien we de lange versie en daarna de tot een 1-minuutfilm ingekorte ersie. De laatste wordt ook het beste beoordeeld door de aanwezigen. Wel wordt er verschil in het geluid geconstateerd tussen de verschillende cameraposities.
‘Carpe Diem’van Anthoni Buitelaar
Het oordeel van de jury wordt voorgelezen en daarna worden de volgende commentaren uit de zaal naar voren gebracht: de film is te traag, er zitten stukjes tussen die overbodig zijn en weggelaten kunnen worden, er kan nog wel een heel goede film van gemaakt worden, de film hoeft niet ingekort te worden – sommige stukjes mogen met een goed ritme wat langer duren, de film gaat over twee onderwerpen: (1) de vrouw die ziek was en (2) de omgeving waarin ze lopen, zoals dat mooi heet “in een ander kader geplaatst” Anthoni heeft de onderwerpen (dieren, omgeving) in de tijd bij elkaar gebracht, Het is een natuurfilm met daarin aan het begin de persoonlijke ervaring van de tocht.
‘Oktoberkind’ van Henk van de Meeberg
Als derde wordt de film van Henk van de Meeberg vertoond “Oktoberkind” (een biografie van hemzelf). Het is een ambachtelijke ingerichte film dat een geraffineerd product is geworden. Bij de start had hij ook al veel beeldmateriaal waarin hij voorkomt en daar heeft hij ook veel gebruik van gemaakt. Hij heeft - in tegenstelling van een biografiefilm van Henk Boose - ook niet zoveel over onplezierige situaties gebruikt. Deels omdat hij die niet heeft, maar voornamelijk omdat hij juist het geluk wil benadrukken. Sommigen ervaren dat minder goed, omdat die twee (tegenstellingen) elkaar juist kunnen versterken. Henk roept iedereen op om ook eens zo’n product te maken.
Afsluiting. Henk van de Meeberg sluit de bijeenkomst af.
Albert Snijder

Verslag clubavond 27 maart 2018
Er zijn 16 leden aanwezig en 1 gast.
Rien leidt de avond en heet speciaal gast Arnold welkom. Hij is afkomstig uit Den Haag en betrokken bij videoclub Rijswijk. Hij filmt al sinds 1985. Hij woont sinds kort in Maassluis en is benieuwd naar onze club.
Rondvraag
• Henk van de Meeberg doet verslag over de gezondheid van enkele leden.
• Hij vraagt wie wil deelnemen aan een Stadsquiz die de Historische Vereniging Maassluis heeft georganiseerd ter ere van haar 35 jarig bestaan.
• De film ‘Het laatste stuk’ van Hans van Overbeek die tijdens de Oogst de derde prijs won, mag getoond worden tijdens het Open Podium dat de RVSL organiseert op 10 april. Hans kan daar om gezondheidsredenen zelf niet aanwezig zijn. Vraag van Henk is wie van onze club van plan is om naar dit Open Podium toe te gaan. Op 10 april van 20.00 tot 22.30 uur. Locatie: Het Hart van Vrijenburg, Vrijenburglaan 61, 2994 Barendrecht. Laat het Henk van de Meeberg weten.
• Albert Snijder meldt dat de Nova een voorstel heeft gestuurd over het te hanteren nieuwe privacy beleid en daarbij behorend reglement. In mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht waardoor clubs hun privacy beleid moeten aanpassen. Om dit met de leden te bespreken wordt op de clubavond van 10 april een korte Algemene Ledenvergadering ingelast (± 15 min.)
Estafettefilm Henk Boose, Cor Huisman en Anthoni Buitelaar hebben deel 2 van de Estafettefilm gemaakt. Zij tonen twee montages, die van Anthoni en van Henk. De koeienkaart uit deel 1 wordt opgeraapt door Cor die naar zijn depressieve broer (Henk) wordt gestuurd om hem op te vrolijken. Henk zit met de elastieken te klieren en hoe zit het nou met Bertha? Zal ook figurant Anthoni in de definitieve montage verschijnen?
Afgesproken wordt dat Henk, Cor en Anthoni gedrieën een definitieve montage van deel 2 zullen maken en deze sturen naar de volgende groep. De volgende groep bestaat uit: Steffi Modla-Rijkee, Rien van der Vlist en Henk Henk van de Meeberg. Hun ‘onverwachte woord’ is BORD.
Film ‘Japan’ van Martin Zwaard Alvorens de film ‘Japan’ van Martin Zwaard wordt getoond, vraagt Rien van der Vlist hem welk soort commentaar hij van de leden wil ontvangen; uitgebreid of beperkt. Martin zit met zijn schrijfblok klaar om alle opbouwende kritiek te kunnen noteren.
Thema-, tevens clubfilm ‘Nr. 7’ Na de pauze inventariseert Henk M wie er willen meedoen met Nr 7. Henk heeft een scenario geschreven om eventueel een clubfilm van te maken. Dat heeft iedereen per mail ontvangen. Ter illustratie van hoe dat scenario vertaald zou kunnen worden in scenes, leest Henk voor hoe hij de scenes voor ogen heeft. Bij het maken van een groepsfilm zijn vele taken te verdelen. Degenen die nu al hebben aangegeven het avontuur van Nr. 7 met Henk van de Meeberg te willen aangaan zijn: Henk Boose, Cor Huisman, Guus Mansveld, Tom van der Hoff, Rien van der Vlist, Steffi Modla-Rijkee en Gonny van den Nouwelant. Als je ook mee wilt doen, meld je dan bij Henk van de Meeberg.
‘Nadine’ van Vladimir Murtin met camerawerk van Jan Houtman Tot slot wordt de film ‘Nadine’ uit 2005 vertoond. Daarvan heeft Jan het fraaie camerawerk verzorgd.
Gonny van den Nouwelant

Verslag clubavond 10 april 2018
Opening en mededelingen
Rien van der Vlist opent de bijeenkomst
Vooraf gaand aan het verdere programma meld Albert Snijder dat vanuit de NOVA enkele documenten zijn rondgestuurd. Het gaat daarbij om het vaststellen van drie stukken die betrekking hebben op het Privacybeleid, het Privacyreglement en een te onderschrijven notitie over het omgaan met persoonsgegevens. De aanwezigen zetten daarop hun handtekening, waarmee de stukken binnen de club van kracht zijn.
Brouwerij ‘Klein Duimpje’ van Arnold Koper
Een film die het brouwen en bottelen van bier in beeld brengt. De film is wel plezierig om naar te kijken, maar op sommige onderdelen had het wel korter kunnen zijn.
‘De terugkeer’ van André van der Hout
André van der is bezig met een meerdelige film. Probleem is dat zaken die bij elkaar horen, in deze versie nog niet volledig worden vertoond. Ook kan - wanneer de volgende delen dat vragen – de eerdere versie veranderd kan worden. In het eerste deel moet veel uitgelegd worden. De cliffhanger ontbreekt en ook weinig emotie is zichtbaar. De spelers komen wel geloofwaardig over. Sommige scenes zijn traag en lopen heel lang door. De vraag is hoe de kijker daar tegenaan kijkt. André zegt ook dat er meer vaart in moet komen en dat sommige scenes op een andere plaats kunnen komen. Een idee is dat in het begin al in beeld moet komen dat de hoofdpersoon zijn broer zoekt.
‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar
Anthoni heeft in reactie op de opmerkingen van de jury een andere versie gemaakt. Henk van de Meeberg heeft hem daarbij geadviseerd. De film is hierdoor ingekort van 12 minuten naar 8 minuten. Sommige shots zijn korter gemaakt, maar andere ook weer langer. Ook waren er eerst twee einden en die zijn tot één teruggebracht. Opvallend was dat sommige leden de film geen verbetering vonden, omdat in tegenstelling van de oorspronkelijke film de ‘ziel’ eruit is gehaald. Het een gewone reisfilm geworden waarin je geen ‘emotie’ voelde.
Afsluiting.
Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af.

Verslag clubavond 24 april 2018
Vanavond hebben liefst 16 personen de weg naar het Luxor gevonden.
Hieronder het nieuwe lid, Arnold Koper die tevens lid is van de RVCV, een film- en computerclub uit Rijswijk.
Ook ons oud-lid Gerard Massalt is weer van de partij en denkt erover opnieuw lid te worden. Gelukkig zien we ook ons nieuwe lid Hans Overbeek, die wegens ziekte enige weken af moest haken, weer terug en hij bedankt ieder voor alle belangstelling.
Afwezig met kennisgeving, Jan Houtman die voor z'n 'baas' weer eens naar Ghana is.
Maarten Walters had zich afgemeld en Steffi, die pas geopereerd was, komt misschien nog.
Tom van der Hoff is jarig geweest en belooft een rondje. Tevens meld hij dat de fietstocht dit jaar bij de pont begint omdat we naar Rockanje gaan. De definitieve datum volgt zo spoedig mogelijk maar zal rond eind mei/begin juni zijn.
Henk van de Meeberg vertelt over het regiofestival van ZH12 en het 1-minuut-festival.
De film 'Briefgeheim’ van filmgroep WAMA heeft een laureaat gehaald en de film van Henk van de Meeberg 'Oktoberkind' heeft een derde prijs gehaald in de non-fictie en gaat (hopelijk) samen met ‘Briefgeheim’ door naar de landelijke wedstrijd in Vlissingen, ergens in november.
Op het 1 minuutfestival hadden ondergetekende en Henk van de Meeberg een filmpje, maar vielen niet in de prijzen, wat niet zo gek is met 51 inzendingen.
Dan komen Martin Zwaard en Loes aan de beurt met enige uitleg over PIP (picture in picture). De USB die Martin de avond ervoor heeft geprepareerd doet niet wat hij wil waarvan Martin uiteraard stevig baalt. Dus rijdt hij even naar huis om de goede versie te halen. Ondertussen laat Loes een 'creatieve koe' zien. Beter bekend als 'Creative Cow' waarin zich allerlei trucjes bevinden, die zij o.a. gebruikt heeft in een film over Amerika. De uitleg is in het Engels wat het best wat lastig maakt, maar omdat we ook de cursor steeds zien gaan naar de betreffende positie, is het toch redelijk te volgen.
Het is slechts één van de weinige mogelijkheden om een vrijwel onmogelijk geacht effect te maken in je film.
Na enige discussie over het nut van dergelijke trucages gaan we weer even kijken naar een gouwe ouwe: 'Een lange adem' van Henk Boose, dit op verzoek van Cor Huisman.
Iedere keer weer blijft het een genoegen om naar deze leuke film te kijken en vooral naar de helaas overleden hoofdrolspeler, ons oud-lid Han Steffen.
Dan kijken we naar de film 'Vast is zeker', een altijd weer boeiende film van Jan Houtman over zijn oude beroep als roeier. Ondanks alle automatisering is dit nog steeds een beroep waar mankracht, lef en kunde voor nodig zijn om schepen onder de meest bizarre omstandigheden vast te leggen in het havengebied.
Tijdens ons drankje van Tom in de pauze komt Martin terug en die wordt dan ook als eerste gedraaid. Een beetje hetzelfde als Loes maar dan voorzien van Nederlandse tekst door Martin zelf ingesproken.
Hierna zien we het 1 minuutfilmpje van Henk van de Meeberg 'Niet met Kerstmis'. Een wijze uil mijmert over het leven terwijl hij enkele malen beschoten wordt (zo lijkt het).
Bij deze film heeft Henk gebruikt gemaakt van de green-screen techniek waardoor zich op de achtergrond kerst-taferelen afspelen terwijl de uil ons op de voorgrond toespreekt.
Dan krijgen we een filmpje van Henk Boose te zien die de grote verbouwing vastlegt van Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk. Bij het leegruimen van de winkel heeft Henk gebruik gemaakt van een zelf ontworpen dolly, waarnaar we allen benieuwd zijn, want de rij-opnames zijn goed geslaagd. Nou heeft Henk natuurlijk wel wat ervaring op rijgebied vanwege die andere privé dolly die hij regelmatig gebruikt.
Dan krijgen we een filmpje van Gerard Massalt te zien waarin hij toont zijn hobby te combineren met vrijwilligerswerk als onderdeel van een camerateam in verpleeghuis 'Het Zonnehuis' in Vlaardingen. We zien een man in oranje pak en met een gitaar een optreden verzorgen voor de bewoners van het tehuis.
Wij bekijken de film als lid van een filmclub waarop we geleerd hebben om zoveel mogelijk close-ups te gebruiken om de film interessanter te maken om naar te kijken. Die close-ups zien we niet omdat volgens Gerard de privacy een zaak is waar ernstig rekening mee dient te worden gehouden.
Vervolgens is er veel discussie over dit onderwerp, want het is niet de bedoeling om mensen belachelijk te maken, maar om de film prettiger te maken om naar te kijken.
De film was volgens Gerard trouwens nog niet af want met een andere camera waren volgens hem close-ups gemaakt die er toch nog in gemonteerd konden worden.
Het moet toch wel enigszins frustrerend zijn om niet dat te kunnen maken wat je eigenlijk zou willen. Toch heb ik de indruk dat Gerard wel voldoening haalt uit zijn 'werk'.
Tenslotte zien we nog een film uit de oude doos van Jan Houtman: ‘Aanstekelijk'. Jan laat beelden zien van oorspronkelijke bewoners van Afrika en Sri Lanka die op primitieve wijze vuur maken met een draaiend houtje of vuurstenen. Dan zien we een niet oorspronkelijke bewoonster van Hellevoetsluis (Ellen) die met een gasaansteker de open haard aansteekt. Een leuk idee om zo gebruik te kunnen maken van oude beelden die in het filmarchief zitten.
Wie weet werkt dit aanstekelijk bij de leden om zo ideeën op te doen voor een film.
Tegen elven gaan we via de bar of direct naar huis. Best wel weer een leuke avond!
Wim Rieke

Verslag clubavond 28 augustus 2018
Opening en mededelingen.
Rien van der Vlist opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom na het “Zomer-reces”
Mededelingen.
• Guus Mansveld is weer terug uit het ziekenhuis. Hij onlangs 60 jaar getrouwd en geeft daarom een rondje in de pauze.
• Martijn van der Hoeven is geroyeerd (hij geeft geen enkele reactie op contactpogingen) en wordt dus uit de leden lijst gehaald.
• Henk van de Meeberg meldt dat het nieuwe lid Arnold Koper problemen met zijn gezondheid heeft, maar zodra het kan zal hij op de club aanwezig zijn.
• Ook Hervé Thange zal binnenkort als lid aanwezig te verwelkomen zijn.
• De makers van de Estafettefilm (van Maarten Walters, André van der Hout en Hans van Overbeek maken samen het laatste deel van deze productie.
• Henk van de Meeberg meldt uit de bestuursvergadering dat besloten is, dat elke filmavond door een lid een programma-deel zal moeten worden ingevuld. De Programmacommissie en het bestuur kunnen niet alles voor de leden bedenken. Er wordt een actieve inbreng van allen verwacht.
Rondvraag
• Cees de Jong is 11september afwezig. Guus Mansveld zal hem dan vervangen achter de bar, en Rien springt zo mogelijk bij.
• Rien van der Vlist is aan zijn voorhoofdsholte geopereerd, maar kan na een week alweer voor de zaal staan.
Demonstratie werken met de dolly.
Henk Boose laat zien hoe met een door hemzelf gemaakte dolly gewerkt kan worden. Het resultaat is dat de filmbeweging zuiver recht wordt opgenomen, ondanks ongeregeldheden in de vloer. Henk van de Meeberg zegt daarbij wel dat het alleen bewust gebruikt kan worden bij rechte, lange bewegingen. Guus Mansveld adviseert om onder het statief een zak zand te zetten om nog stabieler te worden. Is de ondergrond niet helemaal vlak, zo oppert Guus, dan kan je hardboardplaten neerleggen. Toch zien we live mooie fascinerend stabiele beelden.
Andere alternatief is volgens Henk van de Meeberg een gat in een linnen tasje knippen, je camera erin doen, en de tas aan de handvaten meevoeren. Je kan dan alleen niet direct zien wat je beelduitsnede wordt.
Filmvertoningen
• Jan Houtman laat in zijn onlangs gemaakte film zien over hoe gewerkt wordt in een roerige zee met ‘fenders’ gewerkt wordt om te voorkomen dat schepen langs elkaar schuren.
• In de film ‘Maassluis in beweging” van Cor Huisman wordt gezocht naar varens langs het water. De opnames worden vanuit aparte standen – op z’n kop – gefilmd. Het onverwachte van het begin van de film is heel sterk. Vastgesteld wordt ook dat de nabije opnames van de planten en bloemen geslaagd zijn, maar de beelden verderaf minder leuk zijn.
• Henk van de Meeberg maakte met Tom van der Hoff, Loes Schopman, Gonny van den Nouwelant de film ‘Film Zeven’.
2
De film gaat over een man en een vrouw en handelt in het trappenhuis van een appartement waarbij de vrouw de man naar binnen probeert te lokken. Droom en werkelijkheid lopen hier in elkaar over. In de droom gaat de man niet mee naar binnen, in de werkelijkheid wel. Commentaar: men vindt het moeilijk om zich te plaatsen in de karakters. De verhouding droom en werkelijkheid is ook uit balans. • ‘7 uur van Amsterdam’ – een film van Hans van Overbeek. Een disco-achtige film van snel door een stad te racen Commentaar: het begin is goed, maar daarna teveel van hetzelfde dat we moeten uitzitten. Goed is dat het eind er ook plotseling is.
• ‘De stad vertelt’ - een film van Henk van de Meeberg. De beelden worden vanuit vele hoeken opgenomen maar die toch goed bij elkaar passen. Oude beelden worden vertoond van onder andere overstromingen. Gediscussieerd wordt over de inhoud van ‘ik’: is dat Henk of Maassluis (de stad die vertelt). André van der Hout uit ook wel ’n bedenkingen, hoe ver kun je afwijken van een ingezette lijn! Start met een ode aan de omgekomen zeelieden, en afdwalen naar pimpelende vreemdelingen ….
Afsluiting
Rien van der Vlist sluit weer af.

Verslag clubavond van 11 september 2018
1. Opening
Rien van der Vlist opent de vergadering en de rondvraag, er is eigenlijk niet zo veel te vermelden. Steffi en Maarten zijn afgemeld door Jan Houtman.
2. Mededelingen
Henk van de Meeberg vraagt of er iemand meegaat naar de Novamanifestatie in Vlissingen op 3 en 4 November. Er draaien twee films uit Maassluis van Henk van de Meeberg en van de groep Walters, Rieke, Buitelaar en Van der Hout (WAMA).
3. Film van Martin Zwaard .
Martin laat een filmpje uit de oude doos zien. Nee niet die... maar een filmpje waarvan de opnamen zijn gemaakt in 1994 en nu zijn gedigitaliseerd en opnieuw gemonteerd. Het was een heel humoristisch filmpje, opgenomen in Frankrijk over een arena met stierenvechters. Martin was daar toen heen gegaan met de gedachte dat hij als slager misschien wat goedkoop vlees op de kop kon tikken maar het bleek ter plaatse dat de stieren niet gedood werden. Wel bijna de matadors maar het was een leuk filmpje en met vijf minuten ook precies lang genoeg om ons te amuseren. Martin was toen zo teleurgesteld dat hij geen vlees had, dat hij nu pas aan de montage begonnen was.
4. Film van André van der Hout .
Vervolgens kwam de Eminent Grise Andre v d Hout ook met een ouwe doos film . Deze was opgenomen in een weekend in Harlingen met een aantal ook ouwe dozen van de Liga 99
De doelstelling was om gebruik te maken van licht en thema’s als wachten en stilte.
Nu is het bij film niet ongebruikelijk om met licht te filmen anders zie je niets, maar hier waren ook hele mooie sfeerbeelden gemaakt – soms ook met een rookmachine
En dat effect is soms toch wel heel mooi. Nu heeft niet iedereen een rookmachine maar als je toch niet thuis filmt kun je altijd nog de gordijnen in de fik steken.
De film heet “De terugkeer” met Vlado in de hoofdrol en die kan dan ook heel sterk acteren.
Zoals vaak in nadenkfilms zijn er ook flashbacks voor de niet ingewijden: scenes die spelen in het verleden. Deze zijn vaak in zwart-wit om de verleden tijd uit te beelden.
Maar hier zag onze helderziende Guus een dissonant: er was een scene waarin gehamerd werd in het heden ook in zwart wit zelfs. Andre was dit nog niet opgevallen en gaat thuis deze beelden nog eens op zijn zwart wit TV bekijken.
Het ging over een lijk wat weer opgegraven werd, maar het is nu een beetje laat om opnieuw op te graven.
Er werd ook de suggestie gedaan om zo’n soort film buiten te gaan maken met een groep leden maar het valt mij op dat steeds groepsfilms op een kerkhof plaatsvinden, terwijl er hier in het winkelcentrum zulke mooie natuur rond loopt.
5. Demonstratie door Hans van Overbeek
Daarna zou Hans het een en ander vertellen met behulp van een laptop en u begrijpt het al: de laptop miste een kabeltje wat van essentieel belang was. Er werd druk vergaderd en geconfereerd maar helaas de kabel ontbrak en konden we naar het hoogtepunt van de clubavond: de pauze! Omdat Cees de Jong met vakantie was werd de bar bemand door Guus wat hij in de tegenwoordige tijd helemaal in kleur deed. De presentatie van Hans wordt bewaard voor een later moment in het seizoen.
5. Film van Cor Huisman
Na de pauze een film van Cor over een enorme opgefokte auto van 3000 Pk die aan dragraces deed. Voor sommige die van het bestaan van deze races niet afwisten een letterlijke “eye and ear opener” een goed gemaakte film maar op sommige punten voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld met Go Pro op de voorruit om de snelheid te laten zien.
6. Film ‘Woede van water’ van Henk van de Meeberg.
Een film waarover nagedacht is en volgens Henk kan iedereen zoiets maken .Natuurlijk!!!! Ook iedereen kan schilderen je kunt van die voorgeprinte schilderijen kopen.
En dan moet je alle nummertjes met die kleur invullen maar ... dat is toch iets anders!
Henk is heel goed in het maken van proza en kan zich verplaatsen in de gedachte van een stad. Een normaal mens is al blij als hij zich in de gedachte van zijn partner kan verplaatsen. Hij wordt ook geïnspireerd door kunstwerken of beelden in Maassluis. Zelf word ik ook wel eens geïnspireerd maar dan door levende beelden.
Guus Mansveld merkte op dat stad vrouwelijk is en niet door een mannenstem kan praten, wat natuurlijk onzin is. Als je dan een natuurfilm maakt met bijvoorbeeld leeuwen dan moet je, zodra er een mannetjesleeuw in beeld is, een mannenstem en bij een vrouwtje een vrouwenstem gebruiken – onbegonnen werk dus
We weten dat Henk een ongebreidelde fantasie heeft: heel knap maar niet iedereen is daarmee uitgerust helaas. Henk z’n insteek om vanuit een ander (voorwerp o.i.d.) te gaan filmen, lokte wel discussie uit, maar tegelijk zagen sommigen ook aanknopingspunten voor een filmidee.
Gonny vind het idee van buiten filmen erg leuk en wil ons ook zo nodig wel inspireren. Maar ja zij is ook een kunstenaar, dus kijkt ze toch met andere ogen de wereld in
7. Afsluiting
Dan sluit Rien de avond en hebben we weer leerzame discussies mogen volgen en kijken we weer uit naar 25 September
Jan Houtman

Verslag clubavond van 25 september 2018
Opening
Rien van der Vlist opent de vergadering en meldt dat André van der Hout, Henk Boose en Steffi Modla-Rijkee afwezig zijn gemeld.
Mededelingen
Bij de rondvraag stelt Gonny van den Nouwelant voor om als club deel uit te maken van de “Kunstroute”, die het aanstaande voorjaar op 13 en 14 april zal plaatsvinden en als thema heeft “Grenzeloos”. Na wat beraadslagingen wordt besloten in kleiner verband te komen tot een besluit en zal Gonny polsen bij de overige Maassluise kunstenaars of zij er voor open staan.
Film van Hans van Overbeek
De vorige clubavond was er iets mis gegaan wegens het ontbreken van een kabeltje, maar Hans was ditmaal tot de tanden gewapend en leerde ons hoe hij, doordat hij pas laat is gaan filmen, op zoek was gegaan naar een eenvoudig te bedienen en betaalbaar montageprogramma. Dat programma is Filmora en kost 69 euro.
Hans liet zien hoe het werkte, wat er allemaal voor effecten op zaten, maar had ook de nadelen van dat programma keurig uitgezocht. Hij vertelde ook dat het programma veel door vloggers wordt gebruikt; gezien de moderne manier waarop Hans zijn films vormgeeft niet verwonderlijk is.
ZH12 thema-districtswedstrijd “7”
Voor deze districtswedstrijd zullen er twee films uit Maassluis op 29 oktober meedoen, te weten “7 uur van Amsterdam” van Hans en “De Buurvrouw” van het groepje rondom Henk van de Meeberg.
Pauze
In de pauze worden we getrakteerd door Anthoni Buitelaar, omdat hij met pensioen was en ook 45 jaar getrouwd was met zijn Francien.
Films na de pauze
Na de pauze werd er ingegaan op de uitdaging van Henk van de Meeberg van de vorige keer, nl. natuur in de stad / de stad vertelt.
Anthoni had oude beelden opgezocht onder andere met mooie opnames van een merelnestje in zijn tuin.
Hans van Overbeek had een superdrukke stadsbeleving met een diepe zucht tegenover rustige weilanden met wuivende grassen gezet.
Guus Mansveld had in de belevingsspeeltuin “Avonturis” vlakbij zijn huis kinderen gefilmd die heerlijk in de modder aan het spelen waren
En Gerard had ook uit zijn voorraad een film samengesteld over de herfst.
Zoals te doen gebruikelijk werd er flink gediscussieerd over de plus- en minpunten.
Tot slot kwam Cor Huisman met de film die hij al eerder had vertoond over de zielige varens in de stad en liet hij een sterk verbeterde versie zien.
Afsluiting
Het werd alweer snel elf uur en konden terugkijken op een boeiende avond.
Loes Schopman

Verslag clubavond van 9 oktober 2018
1. Opening
Rien van der Vlist opent de vergadering en er wordt gemeld dat Henk Boose, Maarten Walters en Steffi Modla-Rijkee afwezig zijn.
2. Mededelingen
Hans van Overbeek meldt op cursus te zijn geweest.
Henk van de Meeberg is jarig geweest en gaat in de pauze een rondje geven.
Albert Snijder zegt dat hij de club zal vertegenwoordigen op de bijeenkomst van ZH-12 op aanstaande vrijdag.
Guus Mansveld vertelt dat hij wordt behandeld voor het ontkalken van zijn botten.
Anthoni meldt dat hij van zijn laatste film een nieuwe versie heeft gemaakt.
Na de pauze (later binnengekomen) brengt André van der Hout zijn bezigheden naar voren bij het maken van een serie voor TV-Rijnmond.
3. Film van Arnold Koper
De film gaat over de grote kerk van Maassluis. De beginbeelden zijn afwisselend links en rechts geschoten. Dit maakt het wat onrustig.
Maar ook wordt Arnold gecomplimenteerd voor de camerawerking: de consequente stijl geeft rust. Deze aanpak is leuk, maar een beetje afstandelijk. Het geluid is prima. Het is een informatief filmpje geworden, waar de gefilmde kerk erg blij mee zal zijn.
4. Terug naar…- een film van Rien van der Vlist
De opnames gaan over een jongetje dat met een hondje loopt. De shots die op hoogte van de hond zijn geschoten, zijn geslaagd. Ze staan echter wat als los zand achter elkaar. Er is geen goede vertellijn. Er ontbreekt een eindshot waar de hond naar toe gaat. Dat eindshot moet er wel bij, want de titel kondigt dit aan.
5. Film van Hans van Overbeek
De film – “Zeven uur van Amsterdam” – is een film met prachtige beelden. Wel zijn er technische storingen. De snijdingen zijn op momenten dat je iets verwacht. Het is een vrij afstandelijk filmpje geworden, maar ook met een nieuwe stijl
6. Pauze
7. Film Natuur in Maassluis 2 van Anthoni Buitelaar
Anthoni heeft de opmerkingen van met name Henk van de Meeberg verwerkt. Vraag: is dit een verbetering? Hier wordt niet volledig positief op gereageerd.
Idee van Henk is om eerdere beelden van Anthoni’s vrouw Francine toe te voegen.
Een andere kritiek is dat er een overdaad aan vogels in de film zit.
Ook wordt gesteld dat de muziek veel beter bij het overige geluid moet worden aangepast. Films van Regiofestivals.
• De eerste film gaat over toekomstige vliegapparaten die in het slot van de film onder de voeten van een voorbijganger te voor schijn.
Een leuke film waar de maker drie maanden aan heeft gewerkt.
• “Schaduwspel”: een leuke manier om een film te maken. Vanwege de aparte vorm is de film ook hoog geëindigd in de NOVA-wedstrijd. Het werken met
filters heeft als bijkomend voordeel, dat diverse tekortkomingen verdwijnen of minder zichtbaar worden.
• Tot slot de film: “Een kwestie van tijd”. Een knap in elkaar gezette, indrukwekkende film. De spreker is goed en overtuigend. Wel gebruikt de hoofdrolspeler veel overbodige tekst. Ook is de hoofdpersoon van begin tot eind boos en dat is wel iets teveel.
De trucs worden goed gebruikt en werken prima.
8. Afsluiting
En weer was het snel 11 uur en gingen we naar huis.

Verslag clubavond van 23 oktober 2018
Opening
Het is de tweede dinsdag van de maand, dus dat betekent clubavond voor Filmclub Maassluis. Na een camperreis van zes weken naar o.a. Spanje en Portugal ben ik - Wim Rieke - voor het eerst weer van de partij dit seizoen.
Dat ziet ook Albert Snijder, die elke clubavond een clublid probeert te strikken die een verslag maakt, dus ben ik dit keer de pineut/gelukkige.
We zijn met 15 man, er is helaas geen vrouw aanwezig. André van der Hout, Loes Schopman en Steffi Modla hebben zich officieel afgemeld.
Mededelingen
De mededelingen en de rondvraag gaan snel dus kan het programma vrijwel direct beginnen. Het gaat over gadgets, trucs en weetjes. Nou er zijn in onze club heel wat leden die leuke speeltjes verzameld hebben, waarbij vooral Guus Mansveld de kroon spant. Die heeft letterlijk en figuurlijk groot(s) uitgepakt.
De Gimbal van Hans van Overbeek
Hans opent een fraai koffertje waarin je een pistool of dergelijke vermoedt maar het blijkt een soort cardanisch handstatief te zijn waarin je je telefoon(camera) kan klemmen om zodanig zeer stabiele beelden op te kunnen nemen, zelfs tijdens het voortbewegen. Dit apparaat kost momenteel iets meer dan 100 euro volgens Hans, alhoewel hij beduidend meer heeft betaald.
Maar je hebt altijd baas boven baas en Gerard Massalt toont een soortgelijk apparaat maar dan voor een echte filmcamera. Het apparaat is ongeveer drie keer zo groot en dat geldt ook voor de prijs, maar voor bijvoorbeeld een reportage is het zeer geschikt omdat je erg flexibel bent tijdens de opnames. Of je rug na afloop van het filmen ook nog flexibel is, valt te betwijfelen want het weegt wel wat, maar dan heb je ook wat.
De demonstratie van Guus Mansveld
Dan is Guus aan de beurt, die begint met een kleine terugblik hoe het allemaal begon. Hij toont ons de 'Browny' een opwindcamera waarin je de film moest omdraaien want beide kanten van 8 mm moesten belicht worden (dubbel 8) daarna normaal 8 en super 8 voor de 'gewone amateurfilmer'.
Door de plaats van de lens en die van de zoeker, die enkele centimeters uit elkaar zaten, had de zoon van Guus in zijn eerste film geen hoofd maar ik heb zelf gezien dat dat later goed is gekomen want hij zit er tegenwoordig gewoon op.
Ik hoor ook van Guus dat een statief met drie poten steviger staat dan met vier poten omdat bij vier poten de kans vele malen groter is dat het statief onstabiel staat op een ongelijke ondergrond. (Nooit over nagedacht, maar zo logisch als wat). Wat hebben we toch een wetenschappers in onze club.
Ook merken we dat Guus een fervent fan is van klittenband, dat wordt op vele manieren toegepast.
Zo zien we naast diverse zelfgemaakte statieven die kunnen rijden, het bekende één poot statief wat tijdens een vakantie het echte vakantiegevoel positief beïnvloedt.
We zien ook het zakje rijst waarop een camera in verschillende standen stevig kan worden neergelegd en Henk Boose brengt zelfs een grote zak piepschuimkorrels mee waarvan ieder die het wil wat mee kan nemen. (Let op! Ze zijn niet om te eten!)
Guus laat ook zijn inventiviteit zien met b.v. een Nordic Walking Stick waarop een camera geklikt of geschroefd kan worden en een uitschuif stok van Leifheit kan heel goed dienen als microfoonhengel. De kunststof stok is licht, lang en betaalbaar. Kan ook gebruikt worden als horizontale rail om een green screen aan te hangen.
Pauze
Vervolg demonstratie van Guus Mansveld
Na de pauze zien we een apparaat van Gerard Massalt waarmee 8 mm films gedigitaliseerd kunnen worden. Het lijkt op een ouderwetse viewer. We zien de film steeds op het schermpje twee beeldjes per seconde verspringen wat betekent dat een spoeltje van drie minuten ongeveer een half uur kost, maar het ziet er eenvoudig uit en het resultaat mag er zijn. Er wordt verteld dat de kosten van deze 'Reflecta filmscanner' rond de 400 euro bedragen, maar dat er ook een bedrijf in Tilburg zit (van Eck filmservice) die uitstekende service verleent o.a. op het gebied van digitaliseren van films.
Maar Guus zou Guus niet zijn als hij niet iets bedacht zou hebben om ook grotere spoelen te kunnen draaien en heeft daarvoor twee viewers gedemonteerd en het hele spul op een plank gemonteerd met de Reflecta er tussen in. Gerard deed het simpeler door een stapel boeken met een viewer erop, achter het apparaat te plaatsen.
Demonstratie rondrijdend statief
Tom van der Hoff laat zijn vinding zien van een rondrijdend statief dat via laserstralen steeds hetzelfde rondje maakt op de millimeter nauwkeurig om een soort 3D opname te maken van een voorwerp. Toch kan Tom het tijdens de demonstratie niet laten om voor alle zekerheid zijn hand erbij te houden als de camera op 2 mm langs de rand van de tafel rijdt. Maar volgens mij was het niet nodig geweest want zijn berekeningen waren (zoals we van hem gewend zijn!) perfect.
Demonstratie YouTube filmpjes door Guus Mansveld
Tot slot krijgen we nog een aantal voorbeelden van YouTube filmpjes die Guus verzameld heeft met alle mogelijke tips en trucjes. Waarbij o.a. een statief van afvoerpijp.
Ik vraag me wel af of het toilet met wastafel bij de persoon in kwestie normaal functioneert. Maar het zal net zo zijn als bij Guus en Tom; alles ondergeschikt aan de hobby!
Afsluiting
Na afloop hoorde ik diverse geluiden over een geslaagde avond en ik was het daar grondig mee eens. Bedankt mannen!
Oh ja, onze demonstrateurs hebben aangeboden dat alles geleend/gebruikt mag worden!
Wim Rieke

Verslag clubavond 27 november 2018
Opening en mededelingen.
Henk van de Meeberg opent de bijeenkomst.
Omdat de leden van de filmclub Cine ’67 uit Zwijndrecht aanwezig zijn om hun films te vertonen, worden er geen mededelingen ingebracht.
De vertoning en bespreking van de volgende films:
Na een “reclamefilmpje” van de filmclub uit Zwijndrecht worden de volgende films vertoond en besproken:
“Water in beweging”: een documentaire over de Sophiapolder – een professioneel overkomende film met verhelderend commentaar. Er wordt wel gemeld dat er een tunnel is, maar hier wordt verder niet over gesproken.
“Wormen”: Een registratie van een groothandel in gekweekte wormen. Het gebruikte geluid op de achtergrond is zeer toepasselijk. Een aantal processen worden meerdere keren vertoond, waardoor de vertoning minder interessant wordt. Het is een instructieve film, maar ook wat oppervlakkig.
“Een mooi verhaal”: Een verhaal van Carmiggelt wordt exact in beeld gebracht. Geopperd wordt het idee om het telefoongesprek anders in beeld te brengen: de luisteraar zichtbaar maken en de spreker niet in beeld.
“Scotch Malt Whisky”:
Het verhaal wordt op een prettige en verhelderende manier verteld, maar de film is wel aan de lange kant. De groep die in de film luisteraar is, is wel wat te nadrukkelijk in beeld.
“Collonges La Rouge Frankrijk”:
Een film die registreert en informeert, maar niet vanuit de beleving is gemaakt. Het zijn steeds gelijkwaardige scenes, die nergens verrassend zijn.
“De achterblijvers”:
Een blok emotie. De film bestaat vooral uit associaties – maar wel aan de lange kant.
“Wandeling ‘Villars Brandis’”:
Een goede filmregistratie. Door de ondertiteling is de film minder emotioneel geworden. De gebruikte muziek past niet bij de leeftijd van de deelnemers. De film is niet op een hoofdpersoon gericht. Het oorspronkelijke geluid is ondergeschikt aan het toegevoegde geluid.
“Valentijn”:
De knelpunten maken het een leuke film. De film komt volledig geloofwaardig over.
“ Het wandelparadijs”:
Een mooie film met goede muziek. Omdat in de tekst gesproken wordt van “we”, zou “zij” in het begin van de film even in beeld moeten komen.
Afsluiting
Henk van de Meeberg bedankt de club leden uit Zwijndrecht voor de vertoning van hun films en sluit weer af.

Verslag clubavond 11 december 2018
Opening en mededelingen. Rien van der Vlist opent de bijeenkomst.
Afgesproken wordt dat iedereen voor de volgende bijeenkomst (Kerst avond) een klein cadeautje meeneemt.
Ook wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn die 18 december vanaf 14.00 uur de zaal kerstachtig willen opmaken.
De bespreking van films die voor de Oogst worden aangemeld, vindt op 8 januari plaats. Op 21 januari moeten de OOGST-films ingeleverd zijn.
Anthoni Buitelaar en Wim Rieke zijn naar het festival geweest bij de Ronde Venen. Beiden vonden dat zij erg goede films hebben kunnen zien, met als topper een ontroerende film over een meisje waarvan de moeder is overleden en de vader aan de drank. Ook kreeg Anthoni veel leuke reacties en waardering voor zijn inzending “Carpe Diem”. Guus Mansveld is bezig met het digitaliseren van een paar oude 8mm (club)films en vroeg of er een overzicht van alle films beschikbaar is in de club. Die is er wel, maar deze is echter (nog) niet up-to-date. Henk van de Meeberg meldt dat na het jaar 2005/2006 er hiaten in de opgeslagen films zitten. Er is een lijst in roulatie gebracht om de eigen films daarop aan te vullen.
Een deel van alle films is eerder overgezet vanaf DVD’s en daarmee minder van kwaliteit. Nagedacht moet worden of we daar een inhaalslag mee kunnen maken, als het oorspronkelijke materiaal nog beschikbaar is.
Groepsgewijs een film monteren.
Drie groepjes werken vanuit dezelfde basisbeelden en geluid op een laptop aan het tot één geheel maken van een film met een kop en een staart.
De vertoning de drie gemonteerde films:
Groep 1: vastgesteld wordt dat het lastig is om van de verstrekte beelden een goede film te maken. Het eindresultaat is niet volledig geslaagd, maar er is wel leuk aan gewerkt.
Groep 2: opgemerkt wordt dat in een zeer korte tijd de film gemonteerd moet worden.
Groep 3: het verhaal is wel duidelijk, maar sommige stukken zijn erg lang.
Deze groepjes vinden deze training voor herhaling vatbaar. Deels omdat je onderling ervaringen uitwisselt over de werkwijze en het fysieke montage werk. Het basis beeldmateriaal zou wel meer concreet ingevuld kunnen worden toegeleverd, omdat er dan meer het accent wordt gelegd op keuzes. Waarom zet je dat beeld op die plaats e.d.
De tijdsdruk (ca. 1 ½ uur montage) werd door sommigen wel als lastig ervaren.
Vakantiefilm van Hans van Overbeek. Van Hans wordt een introfilmpje vertoond, waarbij hij een paar dagen voor zijn eigen cruisereis alvast beelden heeft opgenomen. En dat twee keer in de vroege ochtend koude, …. Wie doet ‘m dat na!.
Afsluiting
Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst weer af.