Jury rapporten - Freedom

Jury rapporten Oogst 2020

De jury bestond uit: Tine Markies, Jan van Wandelen en Arie Heerkens.


Freedom - Cor Huisman                


Verhaalstructuur:            

Majid, een gevluchte Iraniër, vertelt dat hij gevlucht is uit Iran en heeft een gemixt gevoel. Het land Iran waar het gevaarlijk voor hem is, maar waar hij toch van houdt, en Nederland die hem bergt en de vrijheid geeft, “Freedom”. 


Filmische vormgeving:

De gehele montage bestaat uit beelden van Iran en Nederland met af en toe Majid in een onscherpe achtergrond en wiens gedachten heen en weer springen. Zo ook is het met de montage die snel verloopt en de kijker aan zich wilt binden. Door de vele beeldwisselingen en ook het geluid dat met muziek uit de 2 verschillende culturen is, raakt de verhaalstructuur ook gemixt en verliest aan duidelijkheid. Het middenstuk is een opeenvolging van beelden waar ik geen rode draad in zie. Ik kom niet echt in de film. Er is geen duidelijke samenhangende tekst. De film roept om emotionele betrokkenheid en slaagt daar niet geheel in.  De opmerking: Dit gaat me te ver” roept de vraag op: Waar slaat dit op. 


Niettemin een mooie opzet om iets dergelijks te vertonen. Een clubfilm.