Jury rapporten - Bodypump

Jury rapporten Oogst 2020
De jury bestond uit: Tine Markies, Jan van Wandelen en Arie Heerkens.

Bodypump - Rien van der Vlist                   


Verhaalstructuur: Een ritmisch gebeuren op een sportschool is nodig om een slapende echtgenoot aan te sporen om te gaan sporten.


Filmische vormgeving:  

De achtergrond van de begintitel geeft iets metaalachtigs weer, wat goed past bij het metaal van de gewichten. Ritmisch gemonteerde opnamen van mensen in een sportschool met de bekende ‘Bodypump”. Jammer dat enkele shots aan het begin (en 26 sec. en volgende) het ritme missen. Je ziet een totaal van de hoofdpersoon en we missen detailshots die iets meer leven hadden kunnen brengen in het filmbeeld.


De muziek is goed toegepast en in balans. De man die wakker wordt gemaakt, heeft een kussen onder zijn trui (om aan te geven dat zijn six-pack niet meer te zien is). 


De twee laatste shots van de maker zijn de beste.