Het bestuur

meeberg Waard Jos vd vlist2 schopman hout
Henk van de Meeberg
voorzitter

Jos van der Waard
secretaris

Rien van der Vlist
penningmeester,
website en filmarchief
Loes Schopman
algemeen bestuurslid
André van der Hout
algemeen bestuurslid