Over de NOVA

Wat doet de NOVA?

De NOVA (Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs)  is sinds 1965 een zogenaamde getrapte organisatie (federatie). Ze doet wat in de

9 Nederlandse regio’s of op clubniveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken is, zoals:

  • Het bieden van opleidingsmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden.
  • Het opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs.
  • Het opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers.
  • Het beheer van een filmarchief met instructiefilms en amateurfilms.
  • Het onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning van de amateur kunstbeoefening;
  • Het organiseren van filmwedstrijden, namelijk:
  • De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het NOVA Film Festival.
  • Het NOVA Eén minuut Film Festival. De autorisatie en ondersteuning van door de regionale organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.
  • Het afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband.
  • Het maken en onderhouden van contacten met amateurfilmers wereldwijd.
Iederen filmt tegenwoordig!

Miljoenen mensen in Nederland bezitten een videocamera, een hybride foto/videocamera of een smartphone met videomogelijkheden. Zij leggen daarmee regelmatig de voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken filmopnamen van huiselijke gebeurtenissen, kinderen of kleinkinderen voor hun eigen genoegen en daar is niets mis mee.

Daarnaast zijn er echter filmers die méér van hun product willen maken. Zij proberen een zo goed mogelijke beeldkwaliteit te verkrijgen, een mooi verhaal te bedenken, de beelden te monteren in een logische volgorde en een pakkende soundtrack samen te stellen.

 

Die filmers worden vaak lid van een filmclub in de buurt om samen met anderen hun hobby te delen en van elkaar te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Dergelijke filmclubs zijn op hun beurt soms ook weer regionaal met elkaar verenigd in districten. Die districten vormen samen een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Dat is een organisatie van niet-commerciële filmers en kent geen beroepsmedewerkers.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Die activiteiten bestaan uit het opleiden en trainen van filmmakers. Het opleiden en trainen van juryleden. Het ondersteunen van regionale organisaties, verschillende filmfestivals zoals het 1-minuut filmfestival en de organisatie van het Nationaal NOVA Filmfestival.

 

Wereldwijd zijn veel landen met hun amateur filmorganisatie vertegenwoordigd in de Union Internationale du Cinéma (UNICA). De genomineerden vanuit de Nationale Filmfestivals komen hier terecht om wereldwijde faam te verkrijgen.