Over ons - Over onze vereniging

Een film maak je in de eerste plaats voor jezelf. Ben je daarover niet helemaal tevreden, dan ben je bij ons aan het goede adres!                                                                   
Filmbeelden blijven boeien

In 1965 is de ‘Filmclub Maassluis’ opgericht door een stel fanatieke hobbyisten. Ze maakten filmpjes over familie, vakantie, kinderen en kleinkinderen. Maar dat niet alleen. Ze maakten ook speelfilms in Franse stijl met wilde achtervolgingen, documentaires en persoonlijke beeldverhalen over de oorlog of een verloren liefde. En dat alles met filmbeelden die boeiend blijven. Inhoudelijk is er dus niet veel veranderd. In technisch opzicht wel.

Betere technieken

Er kwam geluid bij film, en de beelden konden synchroon met dat geluid worden vertoond. Filmprojectoren werden lichtsterker, er kwam video en de mechanische plakpers werd ingeruild voor een computer met montageprogramma’s. Maar inhoudelijk gaat het nog steeds om hetzelfde: het vertellen van verhalen door middel van beelden en geluiden. En het mooie van amateurs is dat zij het op hun eigen persoonlijke manier kunnen doen, in alle vrijheid, zonder docent of opdrachtgever. Ze filmen om de magie van het medium zelf. Het spelen met de werkelijkheid, het combineren en rangschikken van beelden op een zodanige manier, dat die ook voor anderen het bekijken waard is.

Clubavonden

Op onze clubavonden worden films bekeken, de hemel in geprezen of totaal op z’n kop gezet. Het is niet gauw goed, maar dat alles om er een beter resultaat mee te verkrijgen. De films worden besproken in een open sfeer waarin ieder het zijne of hare mag zeggen. Kritiek wordt geacht opbouwend te zijn en altijd bedoeld om een balans aan te brengen tussen goede en minder goede filmbeelden. Het gaat nooit alleen om fouten, maar om oplossingen en alternatieven.

De leden filmen soms met elkaar. Op clubavonden in een proefopstelling voor licht of geluid, maar ook daarbuiten tijdens een gezamenlijke expeditie rond een stad, een plas of een thema. Er wordt dan gewikt en gewogen over de plek van de camera, de gewenste beelduitsnede, de shotlengte of het al dan niet gebruiken van een statief.

Van leden van Filmclub Maassluis wordt verwacht dat ze hun eigen apparatuur kennen en beheersen; op clubavonden concentreren ze zich dan ook liever op het maken van inhoudelijke keuzes en niet over allerlei knopjes en kabeltjes. (Al zijn er natuurlijk altijd wel specialisten die dat nooit afleren).

Ook waar het om gezelligheid gaat, kan Filmclub Maassluis bogen op een rijke traditie. Na afloop van het officiële gedeelte is er aan de bar ruim gelegenheid tot napraten en beschouwen. Ook daar gaat het meestal over filmische zaken. Veel leden beweren zelfs dat ze daar door de jaren heen nog het meest hebben opgestoken.
Voor de zomersluiting en met de Kerst, wordt de clubavond omgezet in een gezellige avond met onze partners. Daarbij zorgen we ieder voor een gerecht, waardoor we ons tegoed kunnen doen aan een tafel met heerlijke specialiteiten.

Nieuwe leden

Aspirant leden kunnen, alvorens zij besluiten om lid te worden van Filmclub Maassluis, geheel vrijblijvend twee clubavonden bezoeken om de sfeer te proeven. Van nieuwe leden wordt wel verwacht dat ze binnen enkele maanden op een van de clubavonden een zelf gemaakt filmpje vertonen. De eisen daarvoor zijn niet hoog, maar het is wel van belang dat hun filmpje dan een titel heeft, een kop en een staart en een bepaalde opbouw. Maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend omdat je er meer over na moet denken.

Misvatting

Sinds de oprichting is het doel van Filmclub Maassluis altijd geweest, het verbeteren van de kennis van haar leden op het gebied van film. Daarvoor is altijd tijd.
Hoewel er soms op een clubavond de nadruk kan liggen op een speciaal aspect van het filmen (kunstlicht, scenario, geluidsmix etc.) willen we dan ook benadrukken dat we geen opleidingsinstituut zijn. Wel kan in sommige gevallen worden doorverwezen naar cursussen op districtsniveau of elders.

Oogst

Elk jaar wordt de nieuwe filmoogst van leden gepresenteerd. Dat zijn films die in de daarvoor liggende periode door henzelf zijn gemaakt. Deze ‘Oogst’ is niet alleen toegankelijk voor leden, maar vooral ook voor familie, vrienden en andere mensen met interesse voor de amateurfilmerij. En natuurlijk ook voor mensen die aan de gemaakte films hebben meegewerkt. Voor een aantal leden is de OOGST niet alleen een feest, maar ook een wedstrijd. Wie wil, kan z’n film voorleggen aan een jury die een aantal prijzen te vergeven heeft. Ten eerste natuurlijk de Club-Wissel-Trofee voor de beste film van het festival. Maar ook andere prijzen.

Dat zijn bijvoorbeeld de Maassluis-Wisselbokaal voor de beste film over Maassluis, en een wisseltrofee voor het beste debuut. Ook voor de beste vakantiefilm is een naamplaatje op de wisselbeker te verdienen. Daarnaast zijn er een aantal vakprijzen. Bovendien kiest een deskundige jury uit het aanbod een aantal films die een advies krijgen voor vertoning op het regionale filmfestival van Zuid-Holland (ZH'12).
En of dat alles nog niet genoeg is, behoort daarna doorzending naar het Nationaal Festival en zelfs de wereld tot de mogelijkheden.

Website

Op onze eigen website is te vinden waar we op dat moment mee bezig zijn, en waar we mee bezig zijn geweest. Films van leden, verslagen van clubavonden, ditjes en datjes, tips voor verbetering van zelfgemaakte films en historische wetenswaardigheden.  

Filmfietsdag

Jaarlijks trekken een aantal clubleden er een dag met fiets en filmcamera op uit.
Een lekke band is een prachtig onderwerp voor een film, net als de talrijke pleisterplaatsen die worden aangedaan om te herstellen van de zadelpijn. Op deze dag is niet het aantal afgelegde kilometers belangrijk, maar de gezelligheid. De dag kent een feestelijke afsluiting in de zachte stoelen van een restaurant.

NOVA

Leden van de Filmclub Maassluis zijn automatisch lid van de NOVA (de Nationale Organisatie Van Audiovisuele amateurs).