Over de regio ZH'12

De Regionale Organisaties van de NOVA doen datgene wat de aangesloten clubs zelf niet of nauwelijks aankunnen, zoals:

  • De organisatie van de regionale voorjureringen voor de Nationale wedstrijd.
  • Het organiseren van cursussen voor beginnende en gevorderde filmers en juryleden.
  • Het organiseren van regionale thema- en opdrachtfestivals.
  • Het organiseren van UNICA-avonden.

Bovendien resulteert de samenwerking van de filmclubs in de regionale organisatie tot onderling goede contacten, die kunnen leiden tot het uitwisselen van filmprogramma’s en clubprogramma’s. Ook worden we getipt over interessante sprekers of het organiseren van onderlinge festivals of wedstrijden.


Tijdens het regionaal bestuursoverleg van ZH'12 zijn vertegenwoordigers van de aangesloten clubs aanwezig, om gezamenlijk het beleid vorm te geven en mogelijke punten vanuit de clubs terug te koppelen naar ZH'12 en zo nodig naar de NOVA.

De voorzitters van de regionale organisaties vergaderen minimaal drie keer per jaar in de NOVA Federatieraad, het beleidsbepalend orgaan van de federatie.

Scoort een film goed bij de clubwedstrijd met een nominatie, dan kan deze film door naar de ZH'12 regiowedstrijd. En wie weet zit er een vervolg in naar het Nationale NOVA-Filmfestival, of zelfs de wereldwijde UNICA.